Startsidan. Webb-upplagan av Lokalhistoriska uppgifter samlade på ett ställe. Innehåller församlingarna Fröjered, Fridene och Korsberga.    Redigerades senast  2010-10-28 Pågående  uppbyggnad.
Av Arne Möller. 2010. Bästa besökare detta är nya startsidan och länk-sida där jag  samlat eget material som jag har  lagrat på internet. Som jag kallar för hembygdsforskning.
Ambitionen är att göra sidorna navigeringsvänliga anpassad till en stor text/bild mängd. samtidigt som det ska gå lätt att utöka och uppdatera. Obs Byt Menyerna i ram/spalten till vänster med länkarna överst på sidan.

Blidalbum  Lokalhistoriska uppgifter på webben som berör Fridene, Fröjered, Korsberga. Senaste uppdateringar  Länkar på internet/Snabblänkar
Fridene kyrostämmors protokoll 1900-1922.visas som bildalbum Indexerade länkar.htm

Exel-bok  ladda upp: Förteckning över forna tiders förtroendemäns olik uppdrag Fridene, Fröjered, Korsberga socknens olika organ   Fröjered.xls

Sockenstämma protokoll Fridene, Fröjered Korsberga1848_1862.htm

Avskrivna Kommunalstämmoprotokoll Fröjered 1889 till 1932 mm uppdaterat 2010-10-28.

Orleka/Studisirklar/RamSidan.htm Obs öppna denna länk med Explorer.

Befolkningen i Orleka by och hemmanen Marietorp. Eldslyckan. Torstentorp, med torp, backstugor, Soldat boställenObs öppna denna länk med Explorer.

Annefors/brandforsakring1810.htm Obs öppna denna länk med Explorer.