ban.gif (8992 bytes)

 


Soldattorpet Pershov
 Nr 887-127 Skråmmen

 

Soldattorpet inköptes 1975 för 600:- av Gunnar Hansson.Torpet var i ursprungsskick både ut och invändigt.
Utedasset fullt användbart hitflyttat och renoverat av föreningen.

Tipspromenad 1998


Ur hembygdsföreningens torpinventering för:
Soldatboställe nr 877-127 Skråmmen (Pershov). Skråmmen ½ mtl fr, Pinka-hemmet 1/4, mtl fr, Kisebo ½ mtl fr, Baståsen 1/4 mtl fr, Perstorp 1/4 mtl fr, Perstorp 1/4 mtl fr, Svartekulen (säteri).

Boställestugan finns kvar i ursprungligt skick, upprustad av hembygdsföreningen och fungerar som hembygdsmuseum. Ladugården är nedriven då den var fallfärdig.

Soldater

Jöns Bengtsson antagen 1673, avsked 1694, gammal och sjuklig, får underhåll.

Sven Jonsson Dunderhake f o 1690 i Vgl, antagen 1709, avsked I 741 för bräcklighet och sjukdom. Död 19/5 1764 I Agnetorp av slag. Hans mundering och persedlar beskrivs sålunda: Brukbar musköt med rem, bajonett, värja med band, gehäng med sölja, gul bandolärrem med taska av gamla modellen, krutmått, krutpung, kruthorn, smörjehorn, fängnålar, krats, kappa, hårpung, handskar, knäremmar med söljor, ett par grå strumpor och skospännen. Förslitet: Hatt, två halsdukar svart och blå, två skjortor, rock, väst, byxor, gula strumpor, skor och ränsel. Förkommet: Musköthölster. Felas: Luntebetäckare.

Anders Eriksson Dunderhake f 1718 I Korsberga, antagen 1741, var 1742 kommenderad på galären Nordenstråle, befordrad 1744 till korpral och transporterad till nr 876 Tiarp i Agnetorp. Anders Dunderhake bodde kvar i soldatbostället för 877 även efter transporten till nr 876, I vars boställe Johan Valbom bodde.

Johan Svensson Valbom f o 1722 i Vgl, antagen för nr 840 Kvistegården i Daretorp, hit transporterad 1744 från nr 881 Fridene Sörgården, bevistat kriget i Pommern 1757-1762, avsked 1774, svårt bråck, gammal och kan på intet sätt försörja sig, anmäls till dubbelt underhåll. Död 16/1 1783 i fattigstugan i Agnetorp av bråck.

Lars Dunder f 1753 I Fröjered, antagen 1776, bevistat kriget mot Ryssland 1788- 1790 och död i rysk fångenskap.

Abraham Svensson Dunder f 1749 i Madeng Hagården I Baltaks sn, antagen 1790, avsked 1793, för hög ålder, kan ej godkännas. Död 9/7 1824 i Kungsbacka under Sventorp av åderdomskrämpor.

Åren 1793-1804 var numret indraget till statsverket.

Johan Karlberg antagen 1804, volontär, avförd 1805.

Åren 1805- 1810 var numret anslaget till musikkassan.

Johan Jakobsson Karlberg f 1788 i Borgen under Redberga I Marks sn, antagen 1803, hit transporterad 1810, klarinettblåsare, transporterad 1821 till nr 1851 Velinga Storegården I Velinga sn.

Karl Abraham Asmundsson Lager f 1792 i Sjogerstad Gatebolet i Sjogerstads sn, antagen 1821, avsked 1837, har brott på nyckelbenet och är I övrigt sjuklig, rekommenderad fyra års tjänstgöring som lantvärnssoldat. Död 29/9 1864 i fattigstugan.

Karl Larsson Kollén f 19/1 1820 I Lilla Håvens soldatboställe (son till soldaten Lars Håv för nr 20 vid Västgöta regemente och Vartofla kompani), antagen 1837, befordrad 1845 till korpral och 1858 till distinktionskorpral, erhållit 1872 Svärdsmedaljen, avsked 1858, anmäls till underhåll. Död 28/6 1910 i Karlshov under Skrommen av långsamt avtynande. (Foton och anor om Karl Kollén finns insamlade av Jorge G Lintrup, Mora 1993-06-10, en liten skrift som finns hos hembygdsföreningen).

Karl Johan Ferdinand Kollén (förut kallad Dalén) f 1867 I Västorp Skattegårdens soldatboställe i Fridene sn. (Son till soldaten Karl Johan Dalén för nr 880), antagen 1886, avsked 1891.


Åter till huvudsidan