ban.gif (8992 bytes) Industriminnen

Korsberga tegelbruk
Tegelbruksepoken i Korsberga  varade mellan åren 1870 och 1969. En tid då tegelbruket kom att betyda mycket för Korsbergabygden.  Stig Andersson har gjort en fyllig sida om brukets historia. Korsberga Tegelbruk
Järnvägen
När Hjo-Stenstorps Järnväg anlades på 1870-talet inrättades en järnvägsstation i Korsberga. Före järnvägens tillkomst saknades egentlig tätbebyggelse men med järnvägen skapades ett stationssamhälle som för varje år växte. Där uppstod affärer, hantverkare etablerade sig och socknens skattekraft ökade. Hjo-Stenstorps Järnväg
 Uppgifter om Fröjered samlade av studiecirkel 1998.
Annefors bruk och Fröjereds kyrkby bildsida.
Karta Annefors

Linus Larsson berättelser om Annefors under tidigt 1900-tal
Annefors grundare  I  Fröjered anlade Fredrik v. Essen ett manufakturverk och en plåthammare, drivna liksom kvarnen därstädes av Tidans vatten. Dessa nya anläggningar uppkallades efter hans maka, friherrinnan Anne-Charlotte, till »Annefors».   Ägdes av familjen Essen 150 år.