Lite historik.

Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening20 år i Ord och Bild 1973 - 1993.

Föreningen bildades den17 januari 1973 vid ett möte i Blikstorps Folkets hus, föreningen skulle heta Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening.
Landsantikvarie Hallbäck Skara höll ett intresseväckande föredra och bistod med råd till den nya föreningen. Till styrelse valdes:Lennart Johansson Ans gård, Ebba Jannerstedt Furufall Blikstorp, Allan Eng Stommen Fridene, Karin Morell Högsäter Korsberga, Sigvard Eng Orleka och Alice Sterner Karthagen med Erik Nilsson Broholm som ordförande. Till Supleanter valdes Gösta Norlander,Folke Eng Hagedal, Alf Johansson Orleka och Arne Johansson Storegården. 23 medlemmar antecknade sig.
Den 14 mars 1973 inköptes fastigheten Stommen 1:8 "Fridhem" av Fröjereds kommun för en symbolisk summa på 100 kr.En skifteslada från Stakahemmet som ansågs värd att bevara monterades ner och lades på Yans gård i väntan på att kunna monteras upp på lämplig plats( det dröjde ända till 1991 innan det kunde göras). Den 15 augusti köps Götbergs Smedja med befintliga inventarier för 1000:-- kronor.
Allan Eng blir ny ordförande vid årsmötet1974.
Soldattorpet bostället räddas till eftervärlden, när ägaren Gunnar Hansson i oktober 1975 säljer densamma till föreningen för 600:-- med ett gratis arrende för tomten på 50 år.
1 981 invigdes skolmuseet.
Vid årsmötet 1986 väljs Arne Möller till ny ordförande.
1989 upplåter Hjo kommun gratis den så kallade Tegelskolan i Korsberga på föreningen,för att användas till hembygdsmuseum.
En märklig slaggklump hittas 1990 vid grävningsarbete i Fridene. Detta visar att det funnits järnframställning i stor skala i trakten.


Åter till huvudsidan