ban.gif (8992 bytes)  Digital hembygds litteratur.
2010-08-11

Sidorna har en stor textmassa.
Du kan alltid gå tillbaka till innehollsregistert när du klickar här <<<<<<


Socken böcker av TORE PERSSON

Uppgifter om KORSBERGA kommun 1863 - 1951   Till del 2.

Korsberga socken 1809-1862

S o c k e n s j ä 1 v s t y r e 1 s e n  i K 0 R S B E R G A under F r i h e t s t i d e n (1719 - 1772)
   A -sidan1719 - 1726       B-sidan1727 - 1758   C-sidan/A/Sockenstamma 1759 - 1767     D 1768 1770 1772


Fridene Fröjered Korsberga Hembygdsförening 20 år i Ord och Bild. (1973 - 1993)

Ljuset från Kålabråten Berättelser från Korsberga av Helmer Hardestam  1903 - 1955.

Bondeminnen från Fröjered.   Med bilder från vårt arkiv.