ban.gif (8992 bytes)
 


Uppgifter om Fröjered samlade av studiecirkel 1998.
Från 1973 och bakåt i tiden.

Bilder från Fröjered-Annefors

Karta över Annefors 1645

Annefors grundare mannen och kvinnan

Sökning i Fröjereds födelse-, döds- och vigselbok ur Släktdatas registerarkiv

Ur Husförhörslängder Smeder m.m. Lilian och Tore Jansons hemsida

Kungliga Förordningar Om Järn och stålmanufaktur.   Om Förnyande Hammasmeds Ordning . Om förbud till flyttning af smiden och hammare. Om förklaring öfwer Förordning vid Bergs och Brukshanteringar

Fröjered "lella Jerusalem"
"Läseriets" vagga stod i Fröjered
Vårsolen. Skildringar från det andliga genombrottet i Västergötland under förra århundradet och vidare utvekkling
Ungdomsverksamheten.
Fröjereds Missionsförening 100 år. 1877 - 1977

Betel i Klämmesbo
Ordenshuset i Klämmesbo