ban.gif (8992 bytes)Föreningslivet

 

Korsberga (SLKF) CKF  1945 - 1997.

Lokalavdelningen Korsberga Centerkvinnor en förening som nu är nerlagd. Dokument och bilder vittnar om en omfattande verksamhet. Företagsamma damer som utförde mycket behjärtansvärda insatser under föreningens femtioriga existens..
Sammanställt av Arne Möller 2005. Korsberga CKF