ban.gif (8992 bytes)

Dialekt och folkminnen.

Är du intresserad av dialekter? Här kan du lyssna på 100 svenska dialekter. Våra svenska dialekter - SweDia 2000  Lyssna på dialekt prov från Korsberga. Korsberga
  Dialekt och folkminnes upptecknaren från Korsberga. Johan Möller i Löpareskogen

Under 1930 talet utförde han en stor kulturgärning  genom att besvarade Dialekt och folkminnesarkivets frågelistar.

http://ffk-hembygd.se/A/Dialekt/ForteckningJM.htm Klicka på länkarna. Det är handskrifter. Johan behärskade valda delar av landsmålsalfabetet mycket bra.

Ny "ETT MÖNSTER FÖR EN GOD BYGDEMEDDELARE"
En studie av ULMA:s ortsmeddelare Håll Nils Mattsson och Johan Möller. Av Agneta Lilja Seminarium på FU i etnologi vid Uppsala Universitet 5 dec. 1990.

 

Ljudbeteckning Västgötamål 

Historieberättare M 96.htm     Ladda hem som ljud bok här mp3 ca. 30 min speltid.
M90 Magiska gester, tecken ,tal och färger.    Ljudinspelning 29 min. här mp3.
M91 Personifikation. 
M101Koppning och åderlåtning
M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.
M105 Kyrkklockor å ringning

M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.   
M 109 Kyrkfärd 
M 111  Gudstjänst å nattvardsgång      
Frågelista 33. Folkminnen om bygder, orter och deras innevånare.
Frågelista 15. Hägnader. (avskrift med bilder avskrift Arne Möller)

Bin och biskötsel Svar å Landsmålsarkivets Uppsala frågelista Korsberga 1928 J Möller
  M 97 Tionde och annan kyrklig beskattning