ban.gif (8992 bytes)
En studiecirkel  i hembygdsföreningens regi, har startats under våren 1998 för att dokumentera Annefors bruk och Fröjereds kyrkby.

Klickar du på bilderna så får du en större bild.

an0.jpg (1291 bytes) Prästgårdsvillan som revs på 1940- talet och ersattes med den nuvarande. an1.jpg (1627 bytes) Annefors spiksmdeja sedd från gamla kraftstation. Annefors jernbruk fick bruksprivilegier 1760 och hade sju smeder. Jernbruket ersattes med en spiksmedja tillverkningen upphörde omkring 1900.
an2.jpg (2277 bytes) Intriör av spiksmedjan vid Annefors . Där fanns en större och två minder spikhammrar. De sista smederna hette Kropp och Elg. an3.jpg (2093 bytes) Tegelbruksarbetare vid Annefors omkring 1900. 1 okänd. 2 Almborg. 3 Per Lilja. 4 Lindgren. 5 Oskar Larsson. 6 Hjelm. 7 "Kôjjen". 8 namn okänt. 9 Johan Adolfsson. 10 sittande på kärran Bergkvist. De tre pojkarnas namn är okända.
an4.jpg (1402 bytes) Annefors första tegelbruk som var uppfört på södra sidan av ån vid gamla kraftstation. Tegeltillverkningen startade under 1800-talets senare hälft. an5.jpg (1681 bytes) Kraftverksdammen vid Annefors med brukslängorna i bakgrunden.
an6.jpg (1872 bytes) Brukslängorna vid Annefors. Varje hus innehöll fyra lägenheter. Varje ingång betjänade två lägenheter som bestod av ett kök gemensamt samt ett rum för varje lägenhet. Revs i början på 1940-talet. an7.jpg (1626 bytes) Inspektorsbyggnaden "Gule Knut" Annefors. Finns kvar i oförendrad exteriör.
an8.jpg (1439 bytes) Fröjereds kyrka. an9.jpg (1987 bytes) Kvarndammen vid Olofstorp sedd från södra brofästet av gamla bron. Olofsstorps mejeri till vänster i bakgrunden.
an10.jpg (1811 bytes) Annefors såg med kvarnen i bakgrunden, bild från 1916 - 1918 då Säveåbolaget från Göteborg drev sågverket. Bolaget kom från Orrefors i Småland vilka avverkade och sågade all avvekningsbar skog på Annefors. Arbetsstyrkan bestod av medflyttade och arbetare från bygden. Efter Annefors fortsatte bolaget sin verksamhet i Rimbo i Uppland. an11.jpg (1404 bytes) Gamla bron över Tidan vid Olofstorp Fröjered, missionshuset i bakgrunden.
an12.jpg (1673 bytes) Prästkvarn i Fröjered. kvarn och sågverksrörelse. an14.jpg (2180 bytes) Blåbandslokalen i Klämmesbo 1911. Denna lokal togs ned och sattes upp i Kungslena året därpå för samma ändamål. Byggnaden stod öster om landsvägen på åsen vid gränsen till Kullebo.