Köp DVD skivan  FFK-hembygdsvideo 2010. Fullmatad med unika hembygds filmer och ljudinspelningar hämtat från våra digitala samlingar. 4.35 GB.

Betrodda och kända köpare beställningar mottages Här. Skivan skickas som brev.  Betalningen 150:-  efter leverans till Fridene Fröjered Korsberga hembygdsförening  PlusGiro 87 54 38-4.

Videofilmerna.

1. Bygget av Vättervattenledningen åren 1956 till1960. Svart vit. Filmat av Ingvar Blomgren med en super-8 smalfilm. Skannat och digitaliserad 2009. Huvudpersonen på  filmen Conny Blomgren kommenterar vad som händer. Ljud pålägg.  960712 kb. tid 26.57 min. filformat MPEG 2.

2. Älgjakten i Orleka 1956. Färg. Filmat med super-8 smalfilmskamera, skannat till digitalformat som sedan redigerats ytterligare med tillägg och kommentarer i form av bakgrundsljud. 431324 kb. tid 11.57 min.  filformat MPEG 2.

3. Älgjakten i Orleka 1956. SvartvitFilmat med super-8 smalfilmskamera, skannat till digitalformat som sedan redigerats ytterligare med tillägg och kommentarer i form av bakgrundsljud. 402777 kb. tid 11.26 min. filformat MPEG 2.

4. Hembygdsdagen i Fridene 1993-06-13 Färg.  Filmat av Dan Gustafsson. Digitaliserad och sammanställd av Arne Möller 2005. 736079 kb. tid 30.56 min. filformat MPEG 2.

5. Västergötlands hembygdsförbunds årsmöte i Hjo 2006-06-14. Filmat och redigerat av Arne Möller. 628610 kb. tid 26.20 min. filformat MPEG 2.

6. Bildspel 2009-10-18. av Arne Möller. Hembygdsbilder med bakgrunds ljud. 397237 kb. tid 13.47min. filformat MPEG 2.

7. Bildspel 2009. av Arne Möller. Hembygdsbilder med bakgrunds ljud.629965 kb. tid 32-29 min. filformat MPEG 2.

8. Hemlig extra film. 305214 kb. tid 15.03. filformat MPEG 2.

Ljudupptagningar. filformat mp3.

1. Ejnar i Ekänga berättar om gamla minnen från    Fröjered och Annefors bruk mm.  Gammal inspelning  av Lennart Johansson som är digitaliserat av Arne Möller. 29591 kb. tid 31.33 min.

2. Linus Larson (Linus på bruket) berättar om spiksmide på Annefors bruk mm. Inspelat 1956-01-03 av Gideon Bengtsson digitaliserat av Arne Möller. 33796 kb. tid 36.03 min.

3. Tage Morell berättar om arbeten på Korsberga Tegelbruk. Inspelning 1994-03-03 av Göran Jonsson. Redigerat och digitaliserat av Arne Möller. 14211 kb. tid 15.09 min.