Vikingatema i Ekehagens forntidsby Åsarp 2010-07-01.

Erfarna Järnblåsare från Tranemo framställer järn enligt vikingatida metoder av ca 10 kg. rostad rödjord fick man fram ca 1 kg. smidbart järn efter en lång dags arbete.

 http://hembygdsbilder.ffk-hembygd.se/#13

Jernblåsare @ Yahoo! Video                                                                                                Bilder från Ekhagen forntidsby 2010