Studiecirkel Orleka 2006-07.  Bilder från  från den åttonde sammankosten   2007-10-15 kommer vi att starta en ny studiecirkel i samma ämne. Nya deltagare är välkomna kontakta Vuxenskolan i Tidaholm.

Deltagare

Bertil och Siv Gustavsson
Agne Andersson
Karin Johansson
Tage Arvidsson
Sigvard och Marianne Eng
Folke och Ulla Eng
Anders Johansson
Conny Blomgren
Tomas Ödvall
Rune Magnusson
Lars Edberg
Lennart Axelsson
Lena Jonsson
Arne Möller
Olof Holmlind

Vi kan väl konstatera att det finns mycket att hembygdsforska om i detta område. Vill gärna att ni som läser detta över Internet som har foton eller andra dokument. Skriv gärna ner det ni vet om folket och livet i Orleka. Vi som leder studiecirkel tar tacksamt emot detta på denna e-post
 


Fjärde sammankomsten. 2007-02-05

Lena hade en genomgång av sina anteckningar från förra träffen.  Sedan fortsatt vi vandringen med blicken på kartan samtidigt som fick vi höra Lars å Sigvard berätta om folk å händelser de hört å mins. Jävadiket och Ogglediket har vi nu rett ut var de rätteligen är belägna på kartan. Flera av deltagarna kunde redogöra för hur slåttern utfördes på ängarna. Lefjället som användes av ungdomen som  dansbana mm. Sedan tog vi i tur med de gamla bilderna .


Femte sammankomsten 2007-02-20

Som vanligt tog vi sikte på kartan vi ägnade i stort sett hela kvällen åt Nolegårdarna. Det är fantastiskt trevigt att lyssna på hur livet gestaltade sig i Orleka när man börjar gräva minnesförrådet. Lena hade fullt upp att anteckna. Vi har också bandspelaren i gång. Avslutnings vis tittade vi på nytagna bilder.

Första sammankomsten 2006-11-18.

Med hjälp av den ek. kartan från 1960 talet inlagd på  en bärbar dator. Bestämde vi oss för att göra en inventering av gårdar/torp och bebyggelsen benämningar på gårdarna mm.
Deltagarnas hågkomster om människorna namnskicket och händelser. Vi började vid Olofstorps gränsen landsvägen uppåt Orleka och sedan Skattegårds dreven till Edslyckan.
Vilket resulterade intressanta berättelser av framförallt Lars Edberg och Sigvard Eng som varit bosatta i Orleka från barndomen.

Andra sammankomsten 2006-11-27.

Lena Jonsson från Vuxenskolan gjorde skriftliga anteckningar.

Arne Möller hade med datorn och bildprojektor viket gjorde att alla kunde  se resultatet av första sammankomstens överläggningar. Vi korrigerade felaktigheter mm.

Vi fortsatte vår historiska vandring där vi slutade vid Edslyckan och vi studerad den äldsta kartan från 1645 mm. Agne hade med några bilder som kopierades med digitalkameran.  Vi titta på bilder Bråtebacken och från dagens Orlekeängar vid gränsen mot Kobonäs. Sedan slutade det med att  vi lyssna på den unika bandinspelningen med Linus  på bruket.
 


Sjunde sammankomsten 2007-03-19

Det blev något av bildernas afton. Det verkar som man hade egna lådkameror på 1930 talet och framåt. Håll till godo här är alla bilderna .Vi är tacksamma om ni skriver till oss om namn å händelse eller rätta fel.

Tredje sammankomsten 2007-01-22. Vi fortsatte vår historiska vandring på ek.kartan från 1960 talet. Vi pratade om Backgården och grannfastigheterna innehavare och händelser som Lena dokumenterade. Sedan kom vi till den gamla byns boplatser och kyrkplatsen. På storbilds duken kan vi se bebyggelsen på kartor från storskiften 1779 och laga skifte 1847. En typisk klungby som brukas i tre trädes bruk med smala tegar under låg tid. Man kan på kartan från 1645 se en öppen plats mitt i byns bebyggelse i centrum mellan Hallagården och Nolgården där enligt traditionen en träkyrka stått där också gravhällar upphittas mm. Den första och största jordreformationen skedde år 1773  då sockenskogen i Orleka delades med angränsande hemman då även frälsegodset Kaflås var inblandat. Fastighetsbildningen i Orleka är komplicerad.
 

Sjätte sammankomsten 2007-03-05
Vi började med att titta på inkomna bilder. Sedan tog vi sikte på kartorna och gick igenom Djurabron, Svedjan, Långatorp, Marietorp, Torstentorp Torvtäkerna på Vitamossen mf.. Vi studerade som avslutning en bearbetad storskifteskarta där man tydligt ser att tegarna har skiftat i antal. Det går också att urskilja att by centrat 
är flyttat från Hallagärdet som en gång var delat i tvåsädesbruk. Vilket väl stämmer överens med den agrara utvecklingen vi känner till. Vår Orlekeby blir ett allt intressantare studieobjekt.