Befolkningen i Orleka by och hemmanen Marietorp. Eldslyckan. Torstentorp, med torp, backstugor, Soldat boställen.
Från 1740 har prästerskapet pliktskyldigt registrerat och bokfört socknens innevånare och lantmäteriets tjänstemäns har karterat bygderna, idag en kulturskatt som tillhör oss alla. Utforskat och sammanställt av Arne Möller 2008  Klicka och håll till godo.

Fröjered_A1:1__1740-1747.

Sid._1-1_ Cronogården

Sid._2-1 Lilla Marietorp, Långatorp

Sid._3-1 Tjäreberget,
Lampetorpet

Sid._4-1 Hallag. eller Stommen
Corpralstorpet. Kniplastugan

Sid_5-1 Stora Majetorp

Sid.6-1_Nolegården 1 och
Ryttarbostället Lunden

Sid,_7-1Nolgården 2 och 3.

Sid._9-1 Thorbjörntorp &
 Lunden.

Sid._10-1 Stubbaruder &
Stakatorpet & Jerko

Sid._11-1 Cathinebo, Huleg. Nybygget.

Sid._12-1 Skatteg. Lampetorpet. Backg.

Sid._13-1_ Skattegården.

Sid._14-1_ Torpet Osebacka.

Sid.15-1 Osebacka. Eldslyckan.

Sid.16-1 Eldslycka Backstuga. Soldattorpet Rudern.

 

Fröjered_A2:2_1756-1759.

Sid._1-2 Kronogården

Sid._3-2 Lågatorp. Tjäreberget

Sid._4-2_ Hallagården éller Stommen

Sid._5-2_Lampetorpet. Marietorp

Sid._6-2 L.Maritorp. Nolgården

Sid._7-2 Nolg. Torbiörntorp.

Sid._8-2 Lunden. Ängen.

Sid._9-2 Stakatorpet. Jeriko. Cathrinebo.

Sid.10-2 Huleg. Nybygget. Skatteg.

Sid.11-2 Lampetorp. Backg. Osebacken.

Sid._12-2 Eldslyckan. Soldattotpet Ruderna

Sid.13-2 Backstuga

 

Fröjered_A1:3_1790-1802

Sid.1-3 Hulegården

Sid.2-3 Carlberg, Noegården

Sid.3-3 Nolegården

Sid.4-3 Torbjörntorp

Sid.5-3Torbjorntorp, Westbergs.

Sid.6-3 Bruntorp Soldattorpet Stubbaruder

Sid.7-3 Stakatotpet

Sid.8-3 Catrinebo. Nybacken

Sid.9-3 Hallagården eller Stommen

Sid.10-3 Hallebo, Stenbacken, Hallstorp.

Sid.11-3 Kronogården

Sid.12-3 Kronogården

Sid.13-3 Bromans eller Corpralstorpet,
Bronansstugan Håvet.

Sid._14-3 Fjället, Tjäreberget,

Sid.15-3 Skattegården

Sid.16-3 Skattegården.   Soldattorp.

Sid._16-3 Ruderna_

Sid-17-3 Krogen,  Osebacken

Sid.18-3Osebacken, Backgården Rökebo.

Sid.19-3 Osebacken, Marietorp Långatorp

Sid.20-3 Lilla &Stora Marietorp Engabacken Fromans Långator

Sid.21-3 Torstentorp.

Sid.22-3 Eldslyckan

Sid._23-3 Eldslyckan Nybygget

Fröjered_A1:4_1802-1812

Sid.24-4 Bromans

Sid.39-4
Soldattorpet Ruderna Nr 878 Skaraborgs regemente. Nr.128.

Eldslyckan_
sid._57.

 

sid.58-4 Eldslyckan

Sid.59-4 Eldslyckan

Sid._60-4 Eldslykestugan

Sid._40-4 Broholm

Sid.45-4 Osebacken

 

 

 

 

 

 

   

 Husförhörslängder:        Fröjered_AI:7_1841-1851,    Fröjered_AI:6_1832-1840,_


Fröjered A1:1  1740-1747.     <<< Överst på sidan <<<<<

 Detta är den första sidan i första husförhörslängden  för Fröjered socken. Härifrån kan man följa alla som  levat  och bott i socknen.
Sid. 1-1
Orleka 1645.   Kartklipp från den aktuella tiden och tidigare.

Orleka KronogårdenV-F-D 

Här bodde vi se kartan 1773    och 1779   

m. Sven Olofsson 39 år.  (Till sid. 1-2)
h. Annika Håkansdotter 42 år.
s. Olof 11 år.
s. Anders 1 år. Dödde vid Kyndersmesse 1740.D.bok: 1190 1740-02-.. 1740-02-10 M Son Anders Svensson Eldslyckan  1 år Sven Olofsson
s. Anders 1741-01-19 döpt. F.bok: 2220  .-.  1741-01-19 M Anders Cronogården   Sven
s. Jonas 1744-02-12 döpt. F.bok: 2700  .-. 1744-02-12 M Jonas Cronogården   Swen Olufsson
d. Maja 8 år.
d. Karin 5 år. Död 1741uti november. Dödbok: 1720 1741-11-.. 1741-11-29 K Dotter Karin Swensd. Kronogården  6 år Swen
s. Håkan född 1746 uti augusti. F.bok: 3190 1746-07-16 1746-07-20 M Håkan Cronogården, Orleka Orrleka, Kronog Sven Olufsson Annicka Håkansd.
 

2.q.Inuys. Anna Pethersdotter. 1743 förflyttad till St.Håfven.Sid. 2-1    <<< Överst på sidan <<<<<

    
1. Lilla MajetorpV-F-D       Karta 1773

Avskedade soldat
Bengt 83 år. Död 1743-??-18. Dödbok: 2350 1743-09-.. 1743-09-18 M Bengt Swensson Lilla Majatorp 90 år
h. Elin 53 år. Död 1743-08-26. D.bok: 2320 1743-08-.. 1743-08-28 K Enkan Elin Ericksd. Lilla Marietorp Mariet, L 063 00 00

d. Kierstin 32 år. Gifter sig 1743. d: 28 Xb: gift sig med Måns Pettersson Eldslyckan. V.bok: 730 1743-12-27 Drängen Måns Andersson Thorstenstorp Pigan Kierstin Larsd. Lilla Majetorp

m. Sven Larsson 34 år. 1744.d:29Xb: vigda V.bok: 810 1744-12-29 Drängen Sven Larsson Majatorp Pigan Karin Jeansd.
h. Karin 35 år.   
s, Olof    8 år.
d. Maja  6 år
d. Anna 1741.d. 20 september döpt.

2.  Långatorp V-F-D   <<< Överst på sidan <<<<<

m. Jon 28 år.  1741 vid kyndelsmäss tiden utflyttade Håfven
h. Ingrid 25 år.
d. Annika 1½ år.

    Här bodde Fågelberg  Karta 1773

m. Rytt. Gabriel Fogelberg. Ant: 1741. april sedel d.18 okt. f. V Söne.   (Sid. 3-2)
h. Stina Svensdotter. Ant: 1742 april Gift Undenäs af d.12 mars.
d. Annika 1741.
d. Catarina 1745 uti juni  F.bok: 3030  -.  1745-06-12 K Catharina Lampetorp   Ryttaren Gabriel Fogelberg
 


Sid. 3-1  <<< Övers på sidan <<<<<

     3. Tjäreberget V-F-D.     Karta 1773  och 1779

h. Stina Mannerstjerna 65 år. Ant: 1742 uti december död och begraven i Dahla.

Måg  Nils Olufsson 35 år.
h. Beatha 35 år.
s. Anders 10 år.
s. Olof 2 år.
s. Jonas  1744.  d. 9 september döpt. F.bok: 2850  .-.  1744-09-09 M Jonas Tiäreberget Tjäreb Nils Olufsson
d. Stina. Ant: 1741. d. 5 Xbr. döpt. 1742 död. D.bok: 2050 1743-01-.. 1743-01-06 K Dotter Stina Nilsd. Tiäreberget Tjärb  1 år Nils Olofsson (osäker dödsdat)
 

Inhyse mannen Lars Carlsson. Ant: 1742 der vistas  ????????
h. Ingeborg. Ant: 1743 flyttat till Catrinebo.

1.  Lampetorpet V-F_D.
   Karta 1773 och 1779 
<<< Överst på sidan <<<<<
m. Jean 49 år.
h. Annika 43 år,
s. Jöns 19år. Ant: tienst för Carl Anderstorp, 1743 till Blixtorp.
s. Jonas 16 år- Ant: tienst före i Prestgården.
d. Catharina 22 år. Ant: tienst för hos 2 Skatteg. 1745 i Hallagården.
d. Annicka 11 år. Ant: 1744 till Dråga, hem igen.
d. Maria  6 år.


Sid. 4-1  <<< Överst på sidan <<<<<

  Orleka 1645.
Hallegården  eller Stommen Orleka V-F-D.     Karta 1773 och 1779

Änkan h. Kierstin 53 år.
s. Olof 22 år.
s. Linne 18 år.

pig. Catharina 29 år. Ant:1743 vid mickastid f: Skatteg.

Torp under Hallegården

Corpralstorpet V-F-D.   eller Bromans  Karta 1773 och 1779  <<< Överst på sidan <<<<<

Avskedade Sold.  
 Kyrkovaktaren Swen Broman 45 år.   BROMAN Håkan
h. Kirstin 40 år.
s. Anders 11 år. Ant: 1743 till Thorstentorp 1740 kom till bostället Lunden.
d. Margareta 8 år. Ant: 1746 till Lychorna.
d. Annicka 1½ år.
d. Britta  född 1740 uti november.
d. Kierstin  1744-09-02 döpt. F.bok: 2830  .-.  1744-09-02 K Kerstin Corpralstorpet   Swen Broman

 

Kniplestugan. Finns ej upptagen på någon karta.   <<< Överst på sidan <<<<<

Änkan h. Helena 60 år. Ant. 1741 vid Kyndelsmäs tiden flött till Kantebo stugan.
Dotter qvinfolket Annika 45 år.
d. Maria 3 år.

Pig. Cicila 50 år. Ant: vid kyndelsmässo flötte hit.


Sid 5-1     <<< Överst på sidan <<<<<

s. Jonas
Inhyse gamla pigan Anna 65 år. Ant: 1742 uti november död och 9 dito begrafven. Dödbok:
1990 1742-11-.. 1742-11-09 K Gamka pigan Anna Tiareberget 69 år

 3. Syka. Finns ej upptagen på någon karta.

Änka. h. Margareta 60 år. Ant: 1745 död uti Acklinga.

Styvdotter Maria Torstendotter 21 år. Ant: 1746 gift med Jöns Junggren.  V.bok:900 1746-01-30 För avsk. Ryttaren, Enkem. Jöns Bengtsson-Junggren Maria Thorstensd. Bygget, Orleka


   Stora Majetorp V-F-D.    Kart 1773   <<< Överst på sidan <<<<<

Änk.h. Annicka Andersdotter 50 år. Ant. 1744 uti Martis Död. d. 25 dito begrafen. D.bok: 2470 1744-03-.. 1744-03-25 K Enka, hustru Annicka Andersd. St. Majetorp  54 år

son. m. Sven Larsson 17 år. Ant: 1744. d.Xb: gift med
h. Karin Jensdotter 45 år.810 1744-12-29 Drängen Sven Larsson Majatorp Pigan Karin Jeansd.
son. Anders 10 år. Ant: 1743 uti oktober död, d. 16 dito begrafen. Dödbok:2380 1743-10-.. 1743-10-16 M Gossen Anders Larsson St. Majetorp Mariet, St 13 år.
dotter Kierstin 21år. Ant:1740. vid Mich: tagit tjenst på Rytterås.1741. d. 19 november .....
d. Karin 16 år. Ant: 1743 d.23 feubari ....... 1744. d. 3 okt: ............

Lego dräng Sven Johansson ?2 år. Ant: 1741 d. 19 marti utflytt med ...........
m. Andes Larsson ...................
h. Kierstin
d. Karin

Legogosse Lars...............


Sid.6-1  <<< Överst på sidan <<<<<

Nohlgården i Orleka V-F-D

   Orleka 1645. Karta 1773 och 1779
  

1.
m. Daniel Nyberg 59 år. Ant: 1743 död April d. 10  begrafven. D.bok: 2190 1743-04-.. 1743-04-10 M Daniel Nyberg Nohlgården, Orleka Nolg  60 år.

h. Margareta 61 år. Ant: 1743 död uti 25 martii begrafen. Dödbok:2150 1743-03-.. 1743-03-25 K Hustru Margaretha Nohlgården, Orleka Orrleka, Nolg 64 år.
s. Nils Nyberg 24 år. Ant: Tienes före vart trummslagare, 1742 uti nov. om feng död d. 14 dito begrafen. Dödbok:2010 1742-11-.. 1742-11-14 M Trumslagaren Nils Nyberg Nohlgården 26 år.
s. Christopher 19 år. Ant: 1743. Trummeslagare: markerad bok i April.
s. Zecharias 14 år. Ant: 1740. vid m: sig tjänst i Acklinga.
 d. Maja 15 år. Ant: 1743 efter föräldrars död kom i tjänst.

    Karta 1779   <<< Överst på sidan <<<<<
Ryttarebostället Lunden V-F-D

m. Rytt. Lars Nyberg 24 år. Ant: 1742. vid kyndesmässetiden avflött till Skatteg.
h. Britta 29 år.
s. Daniel 2 år.
d. Anna Gretha 4 år.
d. Maria. 1740 d: 8 martii. F.bok: 2160 .-. 1740-03-09 K Maria Nohlgården  Lars Nyberg

legogosse Lars 20 år
        "         Petter. Ant: i från Stakatorpet.
        "         Annika
1.  Karta 1773 och 1779

m. Rytt: Anders Dunder 30 år.
h. Johanna 26 år.
s. Pelle 2 år. F.bok: 1600 .-.1737-05-08 M Pehr Nohlgården, Orleka  Nolg Ryttaren Anders Dunder
s. Lars.  Ant: 1740 född uti augusti, 1743 död uti april 24 dito begrafen. Dödbok: 2210 1743-04-.. 1743-04-24 M Pilten Lars Andersson Nohlgården Nolg  2.09 år.
d. Gretha Ant: 1744. d. 14 april döpt.
d. Maja  Födelsebok:  Tvillingar.3240 1746-10-02 1746-10-02 K Maria Nohlgården Nolg Anders Linnarsson Johanna Danielsd. Tvilling
3250 1746-10-02 1746-10-02 K Ingeborg Nohlgården Nolg Anders Linnarsson Johanna Danielsd. Tvilling

d. Ingeborg   födda uti september 1746.

Pig. Ingrid  14 år. Ant: 1744. hit från Back.......
legogosse Anders Ant: 1746 från Thorstentorp.


Sid, 7-1  <<< Överst på sidan <<<<<

2.   Karta 1773 och 1779
m. Sven Jonasson 28 år. Ant: 1743 hit flytt från Peherstorp.
h. Sara Nilsdotter 26 år.
d. Catharina född 1742. Födelsebok: 2540..-..1742-08-11 K Catharina Pehrstorp  Swen
d. Lisa född 1746 uti november. Födelsebok. 3310 1746-11-11 1746-11-13 K Lisa Nohlgården, Orleka Orrleka, Nolg Sven Jonasson Sara Nilsd.

Legopiga Lisbetha 25 år. Ant: 1745 vid mich. 20 juli kyrh.f. Prästg.
Maja Jansdotter 16 år. Ant: 1743 vid mivh.tid flöt från Jöns 1744. d. 8 maj vigd med Salomon till Lunneb. 780 1744-05-08 Drängen Salomon Andersson Linnarstorp, Orleka Jungfru Maria Jonasd. Nohlgården, Orleka

I
nhus qvinfo Maria
3.  
 Karta    17731779
m. Lars Fröjman 33 år. Ant: 1743 hit flytt. if. St. Stallerhullt
h. Ingrid Larsdotter 21 år.
s. Lars 4 år.
d. Lisa 8 år.
d. Maria född 1743.
d. Lena född 1747 uti febr. Födelsbok: 3390 1747-02-12 1747-02-13 K Helena Nohlgården Nolg Lars Fröjman Ingrid Larsd.


Sid. 9-1   <<< Överst på sidan <<<<<

Uti Lampet.
Legogosse Jonas.
       "            Lars  17 år.
Inhys pig. Elin 50 år. 1743 uti april död d. 1 maj begrafen. D.bok: 2230 1743-04-.. 1743-05-01 K Piga, inhyses Elin Nohlgården   53 år.

Torpen under Nolgården.

    1. Thorbiörntorp V-F-D.        Karta 1773&1778  <<< Överst på sidan <<<<<

m. Sven. Ant: 1741 uti oktober flött hit.
h. Britta.
s. Jan. född 1741 d. 24 febrari. döpt.
s. Magnus född 1744 uti julis. Födelse bok: 3180 1746-07-06 1746-07-08 M Magnus Torbjörnstorp Sven Andersson Britta Jönsd.

inhys. pig. Sara 60 år. Ant. 1744 flött till Stakes. (Sid 10-1)
h. Elin  65 år. Ant. 1742 d. 18 oktober inf. hit från Lamptorp.
 ibidm Sven hans moder.

qvinfolk Maria 54 år. Ant: 1742 uti november flyttat hit, till Stenstorp.
d. Ingeborg 12 år.

     2 Lunden V-F-D    <<< Överst på sidan <<<<<<
  På kartan 1779

Änk. h. Karin 64 år. Död 1746. D.bok: 2580 1746-03-.. 1746-03-16 K Gamla hustrun Karin Pehrsd. Lund Lund 84 ? år.

Son Anders 33 år. 1742 gift och flyttat till Acklinga.

d. Kjerstin 43 år. Ant. 1747 d. 12 maj flot hit till Acklinga.

m. Ryttare Lars Friberg 24 år. Ant: 1742 d. 15 maj vigdes. V.bok:  630 1742-05-15 Ryttaren Lars Tholsson-Friberg Nohlgården, Orleka Pigan Karin Pehrsd.
h. Karin Pehrsdotter 25 år.

s. Petter 1742 d. 24 april döpt. F.bok: 2480 .-. 1742-04-24 M Pehr Ryttaren Lars Friberg Tvilling. 2490 .-. 1742-04-24 K Maria Ryttaren Lars Friberg Tvilling
s. Jean 1746 uti nov. F.bok:  3300 1746-10-28 1746-10-29 M Jean Lundbergs  Ryttaren Lars Friberg Karin Pehrsd.
d. Cathrina 1744 d. 13 november döpt. F.bok: 2900 .-. 1744-11-13 K Cathrina Ryttaren Lars Friberg

 3. Änga  Saknas på kartan.

m. Jonas 35 år.
h. Maria 45 år.
s. Sven 10 år.

legotös Karin.


Sid. 10-1    <<< Överst på sidan <<<<<

     4. Stubbaruder V-F-D  Karta 1773 & 1779

dr. Lars 31 år. Ant. 1740 vid kyndelsm. tiden flötte till Kaggestorp.

m. Pelle Hansson 28 år. Ant: 1743 död uti mars den 4 april begraven. D.bok: 2180 1743-03-.. 1743-04-04 M Pehr Hansson Stubberua  30 år. (dödsdat osäker)
h. Margareta Nilsdotter  26 år. Ant: död 1743 feburari och 20 feb. begraven. D.bok: 2090 1743-02-.. 1743-02-20 K Hustru Margaretha Nilsd. Stubbarudor 027 år.
 

h. pig. ?i??ta 60 år. Ant: 1741 uti kyndelsm. tid flött till Tåstuga.
s. Hans 1741 d. 2 september döpt. är förd torp på Eldslyckan. F.bok:  2340..-.1741-09-22 M Hans Stubbarudor  Pelle

Änkan inhyse Gunnilla Håkansdotter. Ant: 1745 d. 7 julii infött hit fr. Siöfde.

m. Jon. Ant: 1745 d. 4 augusti flött hit från Acklinga.
h. Karin.1745 d. 25 januari  hit från Dala av d. 14 september.
d. Gunnilld 1744.

     5. Stakatorpet V-F-D.   Karta 1773 & 1779  <<< Överst på sidan <<<<<
m. Jon Andersson 46 år.
h. Margaretha 36 år. Död 1741 uti oktober. D.bok: 1560 1741-10-.. 1741-10-25 K Hustru Margaretha Pehrsd. Stakahemmet Stakah 48 ? år.
h. Maja Carlsdotter. Ant: 1742 giftemål Prästgård. V.bok: 640 1742-07-17 Enkem. Jon Andersson Stakatorpet Pigan Maja Carlsd. Prästgården
s. Johan 17 år. Ant: finnes före år uti heman.
s. Petter 15 år. Ant: finns i Skatteg.
s. Lars  12 år,1741 uti 27 oktober död .D.bok: 1620 1741-10-.. 1741-11-01 M Barn Lars Jonsson Strakatorpet 13 år Jon
s. Anders10 år.död1741 uti oktober. D.bok:1270 1740-03-.. 1740-04-04 M Son Anders Jonsson Stakatorpet Stakat Jon
d. Annicha. Född 1740 d. 29 janiari. F.bok:2130.-1740-01-29 K Annicka Stakatorp  Jon.  Död 1740 uti feburari.
d. Cathrina född 1743 döpt den 21 november.  Död 1744 uti januari, d. 5 februari begraven.

Inhus Sara. 60 år. Ant: hit från Torbjörntorp

 3    6. Jeriko V-F-D     Karta 1773 & 1779
h. pig. Annicha 35 år. 1743 död och 24 martii begraven. D.bok: 2170 1743-03-.. 1743-03-27 K Qvinfolket Annicka Andersd. Jeriko 15? år

Avskedade Ryttaren Lars Broman 37 år. Ant: 1742 flött hit från Lilla Svartekulla. (sid.9-2)
h. Catharina 36 år.
d. Karin 12 år.


Sid. 11-1   <<< Överst på sidan <<<<<

 
7. Backestuga Hagen Cathrinebo V-F-D 
Karta 1773&1779.
Änk. h. Catharina 60 år.
d. Maria 29 år. ödmedändig ? 1741 död först i december.

1743 hit gifta Catrinebo
Inhus. m. Lars 21år.
h. Ingeborg     27 år.
s. Lars.

m. Peter Ram. Ant: 1745 d. 27 april hit från Varola.
h. Gunnilla.

Orleka 1645.   Hulegården Orleka V-F-D  Karta 1773&1779   <<< Överst på sidan <<<<<

m. Lars Jonsson 40 år.
h. Lisa 35 år.
s. Swen 8 år. Död 1741 uti november. D.bok: 1680 1741-11-.. 1741-11-22 M Son Swen Larsson Hulegården, Orleka     8 år Lars Jonsson
s. Sven 1744 d. 6 april döpt. F.bok: 2730  .-. 1744-04-06 M Swen Hulegården, Orrleka  Lars Jonsson
s. Jonas. Född 1740 uti oktober.
d. Lisa 13 år. Död 1741 uti november. Dödbok: 1670 1741-11-.. 1741-11-22 K Dotter Lisa Larsd. Hulegården, Orleka Orrleka, Huleg 14 år Lars Jonsson
d. Inger 11 år.
d. Maria 2½ år.
d. Anna 1 år.
d. Lisa född 1742. F.bok: 2470 .-. 1742-01-31 K Lisa Hulegården   Lars Jonsson
 

ibidem  Backsstuga

h. sängliggande inhyse Elin 100 år. Död 1741 uti nuv.D.bok:1710 1741-11-.. 1741-11-29 K Enkan Elin Hulegårdens Stuga  100 år.
 
Qvinfolket Maria 40 år.
d. Inger 14 år. 1744 flyttar till Nolgården.

  Torp Nybygget eller Skomakaretorpet V-F-D.   Karta 1773&1779   <<< Överst på sidan <<<<<

Änkeman Jöns Junggren 63 år. D.bok:5280 1764-02-15 1764-02-19 M Avsk. ryttaren Jöns Junggren 96 år Ålderdomsbräcklighet Bengt Jönsson Ingri Svensd.
h. Maja. Ant: 1746 hit från Oleka.
s. Olof 14 år.Ant: 1743 gått?? Båstman för Siöfde. Död 1744 d. 29 april begraven. Dödbok: 2480 1744-04-.. 1744-04-29 M Resevbåtsmannen Olof Jönsson X Siöfde X Skövde 022 00 00
s. Olof 11 år.
Seven 11 år.  Ant: ??Hulegård.
d. Maria 16 år. Ant: flöt hit till Segerstad.


Sid. 12-1     <<< Överst på sidan <<<<<
                                        
  Orleka 1645.             Skattegården Orleka V-F-D  Karta 1773 & 1779

m. Sven Håkansson 55 år. Död 1741 uti maj. Dödbok: 1480 1741-05-.. 1741-05-13 M Nämdeman Sven Håckansson Skattegården, Orleka  59 år.
h. Lisbetha 24 år.Ant: 1742 hustru Lisbetha avflött till Osebaken (sid.14-1).
s. Salomon 1½ år. F.bok: 1860.-.. 1738-08-14 M Salomon Skattegården, Orleka     Swen Håkansson
d. Stina  född 1741 d. 11 november döpt. F.bok ? 2330 . -. 1741-09-20 K Stina Kantebo   Swen
d. Beatha 16 år.
d. Annicka 11 år.

m. Lars 27 år. Ant: 1742 vid kyndelsmässtiden hitflött från Nohlgärdet.
h. Britta 29 år.
s. Daniel 2 år.
s. Lars född 1744.
s. Petter född 1746.
d. Maria född 1746-03-09
d. Anna Gretha 4 år.
 <<<<<<<<

     Torpet Lampetorpet V-F-D.  Karta 1773 & 1779  <<< Överst på sidan <<<<<

Avskedad soldat Lars Fröjman 65 år. Död 1746 uti november. 2610 1746-11-.. 1746-11-09 M Avsk. ryttaren Lars Fröjman Lampetorp 65 år.

h. Beatha Nyström från finske 45 år.

 Backegården i Orleka V-F-D.  Orleka 1645.  

Trumslagare Erich Sundberg 44 år. Ant: 1741 uti Xbrie död den 27 begraven Dödbok: 1770 1741-12-.. 1741-12-27 K Trumslagaren Erik Sundberg Skattegården 48 år
Änk.h. Annicka 43 år.
s. Erik 15 år.
s. Olof 6 år.
d. Maria 19 år. Ant: är på Pinkahemmet 1742 flött med hit till ??bäck if. Lill Håfven
d. Karin Eriksdotter 17 år. Ant: 1745 gift med Lars Larsson vid Olofstorp qvarn. Vigselbok: 840 1745-06-24 Drängen Lars Larsson Håfs qvarn, Olofstorp Pigan Karin Eriksd. Backgården, Orleka
d. Stina 17 år. Ant: vid ???
Trumslagare Jacob Zetterberg. Ant. 1743 d. 1 april ??????? 1745 uti februari flöt hit har stuva.


Sid. 13-1   <<< Överst på sidan <<<<<

  Orleka 1645.  

Skattegården Orleka  Karta 1773 & 1779

Legogosse Erik 12 år.
Legogosse Petter 15 år. Ant: if. Stakatorpet. 1745 f. Backg. till -----

Legopig. Cathrina 22 år. Ant: if. Lampetorpet, 1745 vid mich. tid till Halleg.

Maria Danielsdotter 12 år. hit 1744.


Sid. 14-1 <<< Överst på sidan <<<<<

  

Torpet Osebacka V-F-D  Karta 1773 & 1779

(sid.12-1) Änkan Lisebetha 27 år. Ant: 1742 hitflött ifrån Skatteg. 1745 flött  härifrån till Dahla.
s. Salomon 1½ år. F.bok: 1860.-.. 1738-08-14 M Salomon Skattegården, Orleka     Swen Håkansson
d. Stina 1741 d. 11 oktober döpt. F.bok ? 2330 . -. 1741-09-20 K Stina Kantebo   Swen


Sid.15-1    <<< Överst på sidan <<<<<

Lisa 11 år.
Kierstin 9 år. Ant: 1746 till Olofstorp qvarn.
Helena född 1741

Torp Osebacka V-F-D.  Karta 1773 & 1779

m. Sven 50 år. Ant: 1740 flötta harifrån till Acklinga församling. utskriven präst attest.
h. Kierstin 39 år.
s. Anders 9 år.
d. Maria 15 år.
d. Ingeborg 4 år.

m. Sven 37 år.
h. Britta 35 år.
s. Olle 8 år.
d. Maja 6 år.
d. Stina 1741 d. 20 september döpt. F.bok: 2330  .-  1741-09-20 K Stina Kantebo   Swen.

Änkan h. Ingeborg 48 år.
s. m. Måns Andersson 29 år. Ant: 1741 ifrån Lilla Majetorp. vigd d, 22 september. F.bok: 730 1743-12-27 Drängen Måns Andersson Thorstenstorp Pigan Kierstin Larsd. Lilla Majetorp
h. Kierstin  Larsdotter 32 år.

h. Kierstin 41 år.
Sonson Anders 11 år. Ant: 1743 f. Corpralstorpet.

  <<< Överst på sidan <<<<<

 

 Eldslyckan V-F-D .   Kartan 1773 & 1830

m. Carl 60 år.
h. Ingrid 45 år.
s. Lars 7 år. Ant: 1741 uti Xbs. död. 1742 d. 2 januari begraven. D.bok: 1780 1741-12-.. 1742-01-01 M Lars Carlsson Eldslyckan Eldslyckan  8 år,
d. Ingborg 18 år.
d. Annicka 16 år.
d. Maria 13 år.


Sid.16-1  <<< Överst på sidan <<<<<

fosterson Hans Pettersson 1741 d. 2 september. döpt är ifrån Stubbaru.
F.bok: 2340 .1741-09-22 M Hans Stubbarudor   Pelle

 

Eldslycke Backstuga V-F-D.  Karta 1773 & 1830

Pig. Lisa 55 år.

  Soldatettorpet Rura V-F-D.  Karta 1773 & 1830.   <<< Överst på sidan <<<<<

Sold, Anders Friman 41 år. Född 1699.
h. Annicka 46 år.
s. Jonas 9 år. Ant: 1743 till Dahla stjinst 1744 som i Fogelås..
s. Anders född 1743-09-09.
d. Lena 18 år. Ant: finnes före i Fogelås.
d. Maria 15 år. Ant: finnes före döde 1740 uti september.  D.bok: 1430 1740-09-.. 1740-10-05 K Pigan Maria Andersd 16 år (osäker dödsdat)
d. Karin 13 år. Ant: 1744 till Fogelås församling.
d. Britta 7 år. Ant: 1744 till Jon på Håfven.
d. Sara 4 år.
d. Anna 1 år.

 


Fröjered A2:2 1756-759.  <<< Överst på sidan <<<<<

Sid. 1-2

1.  Kronogården V-F-D.  Kartan 1773 & 1779

Orleka 1645.   Kartklipp från den aktuella tiden och tidigare.


m. Sven Olofsson 1702. (Sid. 1-1)
h. Annika Håkansdotter 1696.
s. Olof 1729. F.bok: 400 -.1729-08-29 M Oluf Majetorp  Sven
s. Anders 1741. giffte .. friden. F.bok: 2220 ... 1741-01-19 M Anders Cronogården Kronog Sven
s. Jonas 1744. F.bok: 2700 .-. 1744-02-12 M Jonas Cronogården  Swen Olufsson
s. Håkan 1746.F.bok: 3190 1746-07-16 1746-07-20 M Håkan Cronogården, Orleka Orrleka, Kronog Sven Olufsson Annicka Håkansd.
d. Maija 1732 gift Varola.

 

2. Änkan h. Annika 1697.
s. Olof 1735.  
d. Lisa 1729 gifte Hvarf.
d. Kierstin 1739.
d. Helena 1736 till Kullebo.

 

3 m. Anders Lenman 1718  Soldat .LENMAN_Per    <<< Överst på sidan <<<<<
h. Karin Nilsdotter 1724 
s. Nils 1750.F.bok: 3960 1750-01-16 1750-01-17 M Nils Cronogården, Orleka   Kronog Anders Lenman Karin Nilsd.
s. Anders 1752.  F.bok: 4430 1752-01-07 1752-01-19 M Anders Cronogården, Orrleka   Kronog Anders Lenman Karin Andersd. ??
d. Karin 1754. F.bok: 4900 1754-03-20 1754-03-22 K Karin Cronogården, Orrleka  , Kronog Anders Lenman Karin Nilsd.


Sid. 3-2  <<< Överst på sidan <<<<<

 1. Torp under Kronogården
Långatorpet V-F-D.        
Här bodde Fågelberg  Karta 1773

Ryttaren Gabriel Fogelberg 1707.  (Sid. 2-1)
h. Stina Svensdoter1711.
d. Annika 1741.
d. Catarina 1745. 3030 ..-1745-06-12 K Catharina Lampetorp Lampet Ryttaren Gabriel Fogelberg
d. Kierstin 1748. F.bok: 3640 1748-05-02 1748-05-03 K Kierstin Lampetorp Lampet Ryttaren G. Fogelberg Stina Svensd.

2.  Tjärbärget V-F-D.     Karta 1773      <<< Överst på sidan <<<<<

m. Nils Olufsson 1706.
h. Beata 1706.
s. Anders 1731. i Fridene och Stocksgården. F.bok: 770  -. 1731-09-04 M Anders Tjäreberget  Nils Olufsson
s. Olof 1738.  F.bok:  1820 ..-.. 1738-04-16 M Oluf Tiäreberget   Nils Olufsson


Sid. 5-2  <<< Överst på sidan <<<<<

Torp under Marietorp.
Copralstorpet.              Karta 1773 

Änkan h. Kirrstin 1701.
d. Margareta 1737.
d. Brita 1740. hos Corp. Blom i Brunby. 
d. Kierstin 1749. till Håfen.

Lampetorpet V-F-D   Karta 1773 & 1779 

Änkan Annika 1698.
d. Catarina 1719.
d. Maria 1734. i Dahla. F.bok: 1250 -.. 1734-10-23 K Maria Lampetorp Lampet Ryttaren Johan Länman

 

Stora Marietorp V-F D.       Karta 1773     <<< Överst på sidan <<<<<

m. Anders Larsson 1711.
h. Kirrstin Larsdotter 1720.
s. Lars 1749.   F.bok: 3740 1749-02-02 1749-02-02 M Lars Stora Marietorp  Anders Larsson Kierstin Larsd.
s. Jonas 1750.  (Se A1:3 sid, 19) F.bok: 4150 1750-11-06 1750-11-09 M Jonas Majatorp   Anders Larsson Kirstin Larsd.
s. Anders 1753.  4810 1753-09-02 1753-09-02 M Anders Stora Majetorp Anders Larsson Kjerstin Larsd.
 


Sid. 4-2  <<< Överst på sidan <<<<<

 

 Hallagården V-F-D        Karta 1773 & 1779  Orleka 1645.  

m. Olof 1719. V.bok: 1250 1753-10-14 Drängen Olof Andersson Hallagården, Orleka Pigan Catarina Andersd. Mannen 24 år. Bruden 19 år.
h. Catarina 1734. F.bok:  1180 .-. 1734-04-28 K Catharina Stenåsen Stenåsen Anders
d. Maja 1754.
d. Maria 1754
Änkan h. Kierstin 1689. sängliggande.

 

2. m. Linnar Andersson 1723. V.bok: 1210 1752-09-20 Drängen Linner Andersson Hallagården, Orleka Pigan Inger Larsd. Hulegården, Orleka Mannen 29 år. Bruden 24 år.
h. Inger Larsdotter 1730. F.bok: 570 .-. 1730-07-07 K Inger   far Lars Jonsson 
s. Anders 1755. F.bok: 5140 1755-04-19 1755-04-20 M Anders Hallagården  Linnar Andersson Inger Larsd.
d. Christina 1753.


Sid. 6-2  <<< Överst på sidan <<<<<

Ibidem
Inhyses Änkan h. Magareta 1703. Flytt till Skövde,
s. Anders 1733. till Skövde.

Lilla Maijetorp V-F-D.              Karta 1773        <<< Överst på sidan <<<<<
m. Lars 1709.
h. Kjerstin 1700.Änk. h. Karin.

m. Bengt
h. Annika.
d. Bolla.
d. Maria.

M. Pehr.
p. Brita

Nohlgården   Karta 1773 & 1779

m. Olof Svensson 1729. F.bok:400 .-..1729-08-29 M Oluf Majetorp  far Sven.  V.bok: 1430 1756-10-10 Drängen Olof Svensson Cronogården Pigan Maria Larsd. Hulegården Mannen 27 år. Bruden 20 år.
h. Maria Larsdotter 1736. F.bok: 1490  -.. 1736-11-22 K Maria Hulegården far Lars
s.
Jonas 1756. F.bok: 5560 1756-11-05 1756-11-05 M Jonas Hulegården, Orrleka, Huleg Oluf Svensson Maria Larsd.

p. Ingeborg 1735.


Sid. 7-2  <<< Överst på sidan <<<<<

Ibidem  = Nolegården  Karta 1773 & 1779  Orleka 1645.   

m. Olof Nilsson. V.bok: 310 1755-03-31 Drängen Olof Nilsson X Hjulåsen, Agnetorp Pigan Annicka Jonasd. Falebotorp Mannen 20 år. Bruden 19 år.
h. Annicka  Jonsdotter 1736.  F.bok: 1400.-.. 1736-02-28 K Annicka Far Jonas Timan
s. Nils 1756. F.bok: 5310 1756-01-04 1756-01-06 M Nils Nolgården, Orleka  , Nolg Olof Nilsson Annika Jonsd.

Dräng. Jean 1742.

m. Johannes Svensson 1722.
h. Kjerstin  Nilsdotter 1724.
s. Sven 1750.F.bok: 4010 1750-04-15 1750-04-17 M Sven Nohlgården Nolg Johan Svensson Kierstin Nilsd.
s. Lars 1751. F.bok: 4440 1752-01-19 1752-01-25 M Lars Nohlgården, Orrleka  , Nolg Johan Svensson Kjerstin Nilsd.
d. Annika 1756. 5460 1756-07-29 1756-07-31 K Annika Nolgården, Orrleka Orrleka, Nolg Johannes Svensson Kierstin Nilsd.

Torp under Nolgården      Karta 1773 & 1779     <<< Överst på sidan <<<<<
Torbiörntorp V.F-D.

m. Ryttaren Anders Dunder1710. V.bok: 390 1736-06-02 Ryttare Anders Dunder Öfvertorp Pigan Johanna Svensd. Nohlgården
h. Johanna Svensdotter 1715.
s. Pelle 1737.  F.bok: 1600  .-.. 1737-05-08 M Pehr Nohlgården, Orleka   Nolg Ryttaren Anders Dunder
s. Daniel 1752.  F.bok: 4630 1752-12-02 1752-12-02 M Daniel Npohlgården, Orrleka Orrleka, Nolg Anders Dunder Johanna Nyberg
s. Anders 1755. Död.
3830 1756-01-01 1756-01-04 M Anders Andersson Nohlgården, Orleka Orrleka, Nolg   0,9 år Kikhosta Anders Dunder Johanna Danielsd. ?
s. Lars 1757.
d. Ingeborg 1756.


Sid. 8-2   <<< Överst på sidan <<<<<

 

  Lunden V-F-D. (ryttarboställe till Nolgården)   Karta  1779

Rytt. Lars Friberg 1717. V,bok: 630 1742-05-15 Ryttaren Lars Tholsson-Friberg Nohlgården, Orleka Pigan Karin Pehrsd.
h.  Karin Pehrsdotter.1717
s. Petter 1742.  F.bok: 2480 ....-..-.. 1742-04-24 M Pehr Ryttaren Lars Friberg Tvilling.
2490  -..-  1742-04-24 K Maria Ryttaren Lars Friberg Tvilling

s. Jean 1746. F.bok:  3300 1746-10-28 1746-10-29 M Jean Lundbergs   Ryttaren Lars Friberg Karin Pehrsd.
s. Anders 1750. F.bok:  3990 1750-04-01 1750-04-03 M Anders Torpet, Lund Lund, Torp Ryttare Lars Friberg Karin Pehrsd.
s. Lars 1752. F.bok: 4480 1752-03-19 1752-03-20 M Lars Lund   Ryttare Lars Friberg Karin Larsd.
d. Catarina 1744. F.bok: 2900  .-..  1744-11-13 K Cathrina Ryttaren Lars Friberg
d. Annika 1756. F.bok: 5390 1756-05-29 1756-05-30 K Annika Lunden  Lars Friberg Karin Persd.

Ängen   Karta  1779

m. Måns Andersson 1686.  Död. D.bok: 4120 1758-05-02 1758-05-14 M Gammal man Måns Andersson Änga, Nohlgården Nolg, Änga 70år.
h. Ingrid 1689.
s. Jean 1730.
d. Ingrid 1726.

    Stubbaruu (Stubbaruder)    Karta 1773 & 1779
m. Jonas 1717.
h. Brita 1710.
d. Maja 1745.


Sid. 9-2  <<< Överst på sidan <<<<<

  Stakatorpet V-F-D. Karta 1773 & 1779
m. Eric 1709.
h. Anna 1703.
s. Sven1738. hos ?Presten
d. Maria 1742.
d. Ingeborg 1743.


   Jeriko V-F-D.     Karta 1773 & 1779  <<< Överst på sidan <<<<<
m. afsk. R. Lars  Broman  1701.  (sid. 11-1)
h. Catarina 1707.
 

Inhyses q. Maria 1700. i Borna.


  Catrinebo V-F-D.            Karta 1773 & 1779
m. Sven Nilsson 1723.
h. Kirstin Larsdotter 1720.
d. Maria 1757. F.bok:  5610 1757-02-15 1757-02-16 K Maria Katrinebo Katrinebo Sven Nilsson Kierstin Larsd.

ibidem.
m. Lars 1702.
h. Ingeborg 1707. sängliggande.

Inh. Elin 1679. ifr. Torbiörntorp.            


Sid.10-2   <<< Överst på sidan <<<<<

  Orleka 1645.    Hulegården V-F-D.   Karta 1773 & 1779

m. Lars Jonsson 1702.
h. Lisa Svensdotter 1706.
s. Sven 1744. F.bok:
2730  .-. 1744-04-06 M Swen Hulegården, Orrleka   Huleg Lars Jonsson
s. Lars 1750. F.bok: 4040 1750-05-22 1750-05-25 M Lars Lars Jonsson Lisa Svensd.
d. Anna 1739. F.bok:
1970 .-. 1739-03-30 K Annicka Hulegården Huleg Lars Jönsson
d. Lisa 1742. F.bok:
2470  .-.  1742-01-31 K Lisa Hulegården  Lars Jonsson
Torp Nybygget eller Skomakaretorpet V-F-D.   Karta 1773 & 1779    <<< Överst på sidan <<<<<
m. avskedad ryttare Jöns 1678. Sängliggande.
h. Maria 1717.
s. Sven 1729. F.bok: 320 .- 1729-04-25 M Swen Hulegården Huleg Jöns

Skattegården V-F-D.         Karta 1773 & 1779  Orleka 1645.   

m. Bengt 1697.
h. Ingrid 1703.

Dräng. Anders 1743. ifr. Acklinga.
p. Britta 1737.
Maja 1742 ifr. Fogelås


Sid.11-2   <<< Överst på sidan <<<<<

Torp under Skattegården    Karta 1773 & 1779
Lampetorpet V-F-D

Änkan h. Ingrid

Backgården V-F-D.   Karta 1773 & 1779  Orleka 1645.   

Trumslagare Eric Sundberg 1725. V.bok:1180 1751-10-20 Trumslagare Eric Sundberg Backgården Pigan Maja ? Ericsd. Prästgården Mannen 26 år. Bruden 27 år.
 h. Maria Ericsdotter 1724.
s. Eric1752. F.bok: 4580 1752-08-11 1752-08-16  M  Eric      Backgården, Orrleka    Trumslagaren Eric Tidberg ?   Maria Ericsd.
s. Johannes 1756. F.bok: 5960 1758-11-04 1758-11-05  M  Anders Backagården  Eric Sunberg     Maria Eriksd.
d. Greta 1754. F.bok: 4890 1754-03-08 1754-03-10  K   Margareta Backegården, Orrleka  Eric Sundberg   Maria Ericsd.

P. Sara 1736.Torp Osebacken V-F-D. under Backgården  Karta 1773 & 1779    <<< Överst på sidan <<<<<
m. Jonas Andersson 1730.
h. Catarina Andersdotter 1726.
s. Joh. 1755.  F.bok: 5220 1755-07-21 1755-07-22 M Johannes Osebacken   Jonas Andersson Catarina Andersd.
d. Maria 1742.


ifr. Wo??? m. Jonas 1732.
h. Gumila 1727


Sid. 12-2  <<< Överst på sidan <<<<<

Eldslyckan V-F-D    Karta 1773 &1830  

1.
Änkan h. Ingrid 1680.
d. Annika 1725.

2.
Måg. M. Anders Andersson 1725. V.bok: 940 1747-09-27 Drängen Anders Andersson Pigan Ingeborg Carlsd. Eldslyckan Mannen 22 år. Bruden 24 år.
h. Ingeborg Carlsdotter1723.
s. Lars 1755. F.bok: 5200 1755-06-30 1755-07-02 M Lars Eldslyckan Eldslyckan Axel? Andersson Ingeborg Carlsd.

+ 3.
m. Sven Jonasson1722. V.bok: 1220 1752-10-07 Drängen Sven Jonasson Falebotorp Pigan Maria Carlsd. Eldslyckan Mannen 24 år. Bruden 24 år.
h. Maria Carlsdotter 1727. F.bok:  20 .-.  1727-08-15 K Maria Eldslyckan Eldslyckan Carl
s. Lars 1753. F.bok: 4710 1753-03-26 1753-03-27 M Lars Eldslyckan  Sven Jonsson Maria Carlsd.
s. Sven 1754. F.bok: 5050 1754-10-31 1754-11-01 M Sven Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonasson Anna Carlsd.
d. Lisa 1756. F.bok: 5540 1756-10-28 1756-10-31 K Lisa Eldslyckan Eldslyckan Sven Jansson Maria Carlsd.

Dräng  Hans 1740.

Eldslyckan Backstugan V-F-D.     Karta 1773 &1830    <<< Överst på sidan <<<<<

Änkan Britta             1687.
idibem Änkan Britta 1706.
d. Stina 1741.


d. Maja 1735.l

 ifr. Rytterås Änk. h. Elsa 1670.
 

   Karta 1773 &1830
Soldattorpet Rura V-F-D.  

Sold. Anders Friman 1699.
h. Annicka 1695.
i Fogelås son.  Anders 1739.


Sid.13-2  <<< Överst på sidan <<<<<


 

i Backstyga Orleka 
dotter Sara 1756.
dotter Britta 1734
Sondotter Maria 1752


Fröjered A1:3 1790-1802  

Sid.1-3  <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka Hulegården V-F-D.

  Orleka 1645.    Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850
Harald Andersson Hvarf 1742. Gift 1767-11-02. V.bok: 1830 1767-11-08 Drängen Harald Andersson Nohlgården Pigan Lisa Larsd. Hulegården  Död 1800. D.bok: 12150 1800-06-05 1800-06-08 M Bonde Harald Andersson Orrleka, Hulegården  58 år Tvinsot Anders Haraldsson Brita Jonsd.
h. Lisa Larsdotter Fröjered 1742. F.bok: 2470.-. 1742-01-31 K Lisa Hulegården  Lars Jonsson
d. Annicka Hvarf 1769. Flyttar 1793 Hula. Gift 1793. (Se nedan)
d Maria Hvarf 1772. Inf. 1794 från L.Stallerhult. Flyttade 1791 till L. Stallerhult. Gift 1797.
d. Lisa Hvarf 1776.(Se nedan)
d. Brita Fröjered 1780-05-26. F.bok: 10740 1780-05-26 1780-05-27 K Brita Hulegården Harald Andersson Lisa Larsd. 38
Flyttar 1801 Mölebo.
d Inger Fröjered 1785-12-12.F.bok:  11900 1785-12-18 1785-12-19 K Ingrid Orrleka, Hulegården Orrleka, Huleg Bonde Harald Andersson Lisa Larsd.
Flyttar 1798 L. Stallerhult.
d Cajsa Fröjered 1790-03-27. F.bok: 13140 1790-03-27 1790-03-28 K Cajsa Orrleka, Hulegården  Bonde Harald Andersson Lisa Larsd.
Flyttar 1802 Lilla Stallerhult. Gift 1798.

Dr. Joh. And. Fridened 1761-02-02. Flyttar 1793 Hula. Gift 1793. (Se nedan)
Dr. Johan Svensson Valora 1775-10-26. Inf. 1793 från Varola. Flyttar 1794 Junghem.
Dr. Sven Jonsson Varola 1756: Inf. 1795 från Nolg. Flyttar 1796 Danmarka.
Dr. Lars Pet. Fridene. Inf. 1796 Nolg.

Måg. Anders Jönsson Korsberga 1773-05-04. F.bok. Korsberga: 8510 1773-05-04 1773-05-06 M Anders Gunnarstorp Jöns Johansson Hustru Kjerstin Larsd. Inf, 1797 från Hvarf. Gift 1797.
h. Lisa Haraldsdotter Hvarf 1776 (Se ovan) Infl. 1797 från Hvarf.
s. Jonas in loco 1798-12-28. F.bok: 15310 1798-12-27 1798-12-28 M Jonas Orrleka, Hulegården  Bonde Anders Jönsson Lisa 22
d. Stina dito 1800-02-14. Död 1800. D.bok: 12250 1800-12-07 1800-12-16 K Stina Andersd. Orrleka, Hulegården   0.3 år Koppor Anders Jönsson Lisa Haraldsd.
s. Lars dito 1802-09-15.1799 till Sandhem. F.bok: 15980 1802-03-16 1802-03-17 M Lars Orrleka, Hulegården   Bonde Andreas Jonsson Lisa Haraldsd. 26
 

Hulan V-F-D.   <<< Överst på sidan <<<<<

     Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850
m. Johan And. Tranevad Fridene 1761-02-22. F.bok, Fridene: 4380 1761-02-08 1761-02-10 M Johan Stommen And. Larsson Stina . Gift 1798: 3750 1793-11-29 Dräng, Smed Johan Andersson Hulan, Orrleka, Hulegården Far: Anders  Piga Annicka Haraldsd. Hulegården Far: Harald Andersson . Mor: Lisa Larsd.
h. Annika Kar. Hvarf 1769. Infl. 1793 från Huleg.
d. Lisa in loco 1794-09-07. F.bok; 14270 1794-09-07 1794-09-08 K Lisa Hula, Hulegården, Orleka   Hula Nubbsmed Johan Andersson Annicka Haraldsd.
s. Johannes in loco 1796-06-02. F.bok: 14710 1796-06-29 1796-06-30 M Johannes Hulan, Hulegården, Orleka  Torpare Johan Andersson Annicka Haraldsd. 27
d. Stina ibidem. 1798-11-07. Död 1800. D.bok: 12060 1800-04-09 1800-04-13 K Stina Johnsd.  2 år Trånsjuka Jan Andersson Annica Haralsd.
 

Jonstorp.   

Jon Nilsson Fogelås 1727. Infl. båda 1794 från Carlberg. a-96-98.
h. Ebba Erlandsdotter Varola 1728.
d. Anna Fröjered 1760-06-23.
Dennas oäkta d. Maria Larsdotter Hvalstad 1791-05-16.


Sid.2-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka Nybygget Carlsberg V-F-D

Jon Nilsson Foglås 1727. Flyttar 1794 Jonstorp. (Se ovan)
Ebba Erlandsdotter Varola 1728.

Anders Ståhlberg Bellefors 1744-02-14. Infl. 1794 Noläng. Flyttar 1803 till Göteborg.
h. Martha Stina Karlström ?ynnerb 1744 02-24.  Gift 1798.
Adh. Abrahm Bellefors 1790.
d. Anna Fröjered 1760-08-23. Infl. Hvalstad. Flyttar 1794 Carlsborg.
Annas oäkta dotter Maria Larsdotter Hvalstad 1791-05-16.

Nolgården V-F-D Orleka 1645.    Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850


Jon Månsson Varola 1718. Död 1793-02-03. D.bok: 10770 1793-02-03 1793-02-12 M Gift brukare Jonas Månssson. Orrleka, Nolgården  75 år Lungsot Måns Svensson Annika
h. Magareta Larsdotter Dartorp  1732. D.bok: 9840 1788-03-15 1788-03-18 K Margareta Larsd. Fattigstugan   70 år Lungsot Lars Olofsson Lisa Andersd.
s. Sven Valora 1756. Flyttar 1795 Hulg.
d. Cajsa Valora 1773.

m. Sven Setterberg Hvarf 1756. Inf. 1795 från Broddetorp flyttar 1800 Varola. a-96.
h. Britta Jonsdotter Broddetorp 1759-01-05.
s. Sven  Broddetorp 1783-09-28.
d. Maria Broddetorp 1787-09-12.

m. Johannes Andersson Segerstad 1765-09-04. Infl. 1800 Segerstad flyttar 1802 Segerstad.
h. Kerstin Jonsdotter Segerstad 1760-06-11.
d. Cajsa in loco 1802-02-01. F.bok:15960 1802-02-01 1802-02-02 K Caisa Orrleka, Nolgården  Bonde Johan Andersson Kerstin Jonsd. 22

 Pehr Larsson Broddetorp 1780. Infl.1796 Segerstad flyttar 1796 Segerstad.
dr. Bengt Larsson Stenstorp 1779-01-14. Infl. 1800 Segerstad flyttar 1801 Segarstad.
Pig. Lena??? Olofsdotter Borgstena 1777. Infl. 1800 Segerstad flyttar 1802 Segerstad.
dr. Lars Svensson Skövde 1774. Inf. 1795 Hvarf. Flyttar 1795 (sid.5)


Sid.3-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

Johan Larsson Munkebo 1756-02-06. F.bok. Korsberga:  5120 1756-02-06 1756-02-08 M Johan Stocken Lars Påfvelsson Margreta Nilsdotter
h. Annicka Eriksson Fröjered 1767-02-02. F.bok: 7880 1767-02-25 1767-03-01 K Annicka Backagården Backag Erik Sundberg Maria Eriksd.
s. Lars in loco 1789-09-03.F.bok: 12930 1789-09-03 1789-09-04 M Lars Orrleka. Nolgården Orrleka, Nolg Johan Larsson Annicka Ericsd.   Död 1780.
d. Magareta ni loco  1792-01-20. F.bok:13580 1792-01-20 1792-01-22 K Margaretha Orleka, Nolgården Rusthållare Johan Larsson Annicka Eriksd.
dr, Carl Enegren Hjo 1771-09-27. Flyttar 1795 Jönköping.
d. Maja Stina in loco 1795-08-16. F.Bok: 14530 1795-08-16 1795-08-19 K Maja Stina Orrleka, Nolgården  Bondefolk Jan Larsson Annicka Ericsd.  Död 1800. D.bok:12770 1804-01-02 1804-01-06 K Maja Stina Jand. Orrleka, Nohlgården  05 år 15 Utslagsfeber Jan Larsson Annica Ericsd.
Gosse Lars Olofsson Långatorp 1786-11-23. Flyttar 1798 Hvarf. Inf. 1799 Hvarf. Flyttar 1801 ???   F.bok: 12100 1786-07-22 1786-07-23 M Lars Långatorp  Torpare Oluf Fogelqvist Gretha Ericsd.
s. Lars J. in loco 1798-10-24. F.bok:15280 1798-10-23 1798-09-24 M Lars Orrleka, Nohlgården  Bonde Jan Larsson Annica Ericsd. 31

Syster Pig. Maria Jonsson Fröjered 1770-05-01. Infl. 1794 Kronogården. F.bok: 8600 1770-05-01 1770-05-02 K Maja Stina Kronogården, Orrleka   Jonas Andersson Margareta Nilsd.

Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850
Trumslagare Anders Sundberg Backg. 1758. a-96. F.bok: 5960 1758-11-04 1758-11-05  M  Anders Backagården Eric Sunberg     Maria Eriksd.
h. Maria Jonsdotter Hvarf 1764.
s. Lars Backg. 1783-09-22. Flyttar 1796 Dahla. F.bok: 11460 1783-09-22 1783-09-23 M Lars Orrleka, Backgården  Trumslagare Andreas Sundberg Stina Larsd.
s. Andreas in loco 1790-01-05. Död 1790.
d. Stina Backg. 1787-08-26. Död 1790.
d. Stina in loco 1792-03-31. F.bok: 13640 1792-03-31 1792-03-31 K Stina Orrleka, Nolgården  Trumslagare och Rusthållare Anders Sundberg Maria Jonsd. Tvilling

d. Maja Catharina in loco 1795. F.bok: 14470 1795-03-30 1795-03-31 K Maja Cathrina Orrleka, Nohlgården Oeeleka, Nolg Trumslagaren Anders Sundberg Maria Jonsd. Tvilling

dr. Jonas Svensson Bromans 1769-08-04. Infl. Hömb. Flyttar 1792 Fröjereds herrg. F.bok: 8500 1769-08-04 1769-08-06 M Jonas Bromans Sven Jönsson Margareta Svensd.

dr. Jonas Ågren Fröjered 1781-03-09. Infl. Rökebo flyttar 1795 Hvarf. F.bok: 10900 1781-03-09 1781-03-10 M Jonas Långatorp, Ryttarboställe  Oluf Fogelqvist Greta Ericsd.

m. Olof Jansson Korsberga 1762. Flyttat 1795 till Hvarf. F.bok, Korsberga:  6480 1762-09-14 1762-09-15 M Olof .. Jon Persson Stina Olofsdotter
h. Maja Andersdotter Valora 1758.
s. Johannes Varola 1792-06-24.

pig. Stina Cajsa Fridened. Infl. Noläng.
dr. Lars Pehersson Skövde 1774 Inf. 1798 Kaggestorp flyttat 1798 Kaggestorp.
dot. Lisa Andersdotter inloco 1799.
gossen Lars Olofsson vid supra. Infl. 1801 Nohlg.Jan. Flyttar 1802 Segerstad.
pig. Stina Olofsdotter Fröjered 1778.  Infl. 1801 Hvarf. Flyttar 1802 Käreberget. F.bok: 10390 1778-09-28 1778-09-29 K Stina  Jeriko Torpare Oluf Nilsson Stina Gustafsd.


Sid.4-3 <<< Överst på sidan <<<<<  Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

Torbjörntorp V-F-D torp under Nolg.

Peter Larsson Fröjered 1740-03-12. Flyttar 1793. Stakes ?
h. Ingrid Jacobsdotter dito 1750.
s. Jacob dito 1782-01-17. F.bok: 11080 1782-01-17 1782-01-18 M Jacob Ruderna  Petter Larsson Ingrid Jacobsd.
d. Maria in loco 1784-11-14. 11680 1784-10-02 1784-10-03 K Maria Torbjörnstorp Torbjörnst Torpare Pehr Larsson Ingrid Jacobsd.

Änkling Carl Larsson Foglås 1742. Infl. 1791 Tjäruberg flyttar Bromanstorp.

m. Jon Svensson Bellefors 1739. Infl. 1793 Fogelås.
h. Lena And. Fogelås 1741. Död 1797-01-12. D.bok: 11410 1797-01-12 1797-01-22 K Gift hustru Lena Andersd. Torbjörnstorp, Orrleka Nolgård  56 år Bröstfeber Anders Hagberg Lisa

s. Anders Jonsson Kyrkefalla 1762. Gift 1795.V.bok: 3880 1795-10-17 Torpare Anders Jonsson Torbjörnstorp Far: Jonas Svensson . Mor: Lena Andersd. Piga Beata Andersd. Baståsen Far: Anders Johansson . Mor: Margaretha Gunnarsd. Mannen 27 år. Bruden 25 år.
h. Beata Andersdotter Gunnarstorp 1770-05-22. Infl. 1794 Löpareskogen. a-96. F.bok.Korsberga: 8090 1770-08-22 1770-08-24 K Beata Gunnarstorp Bonden Anders Johansson Hustru Margr. Gunnarsd.

Svägerska Änk. Cath. Hagberg Foglås infl.1793 Foglås. Död 1800. (se sid.8)
hennes dot. Sara Björklund Bålary 1726. Flyttar 1799 Catrinebo.
s. Johannes Andersson in loco 1793-03-18.
d. Lisa ibidem 1799-01-15.
s. Anders dito 1801-07-15. F.bok:15830 1801-07-15 1801-07-16 M Anders Thorbjörnstorp  Torpare Anders Jonsson Beata Andersd. 31


Sid.5-3  <<< Överst på sidan <<<<<    Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

   Torp Jericho  Qaseruds V-F-D

Anders Frigren Fröjered 1738 Flyttar 1790 Stenstorp.?? F.bok: 1930 ... 1738-12-10 M Anders Cronogården Kronog Swen ?? 1850 .. 1738-07-09 M Anders  Arfvid
Änka Greta Ericdotter Fröjered 1754. Flyttar 1791 Rökebo.
son Jonas Ol. dito 1781-03-09. Flyttar 1793 Nolg. F.bok   10900 1781-03-09 1781-03-10 M Jonas Långatorp, Ryttarboställe Oluf Fogelqvist Greta Ericsd.
son Lars Ol.  dito 1786-01-29. Flyttar 1783 Rökebo. 12100 1786-07-22 1786-07-23 M Lars Långatorp Långat Torpare Oluf Fogelqvist Gretha Ericsd.

  Nybygge Jerusalem  Westbergs V-F-D under Nolg.     Karta 1773 & 1779

Olof Nilsson Fröjered 1739. Flyttar 1792 Tjäruberg. F.bok:1820   .- 1738-04-16 M Oluf Tiäreberget Tjäreb Nils Olufsson
h. Stina Gustafsdotter Dala 1749.
s. Johannes in loco 1778-12-06.  Flyttar 1792 Göteborg.
d. Stina dito 1778-09-22.
s. Nils 1787-08-11. F.bok: 12410 1787-08-11 1787-08-12 M Nils Orrleka, Nybygget  Oluf Nilsson Stina Gustafsd. Död 1790. D.bok: 10270 1790-06-18 1790-06-23 M Nils Olofsson Nygygge, Orrleka, Nolgården Orrleka, Koppor Olof Nilsson Stina Gustafsd.
d.  Ulrica dito 1791-10-23. F.bok: 13510 1791-10-23 1791-10-24 K Ulrika Jeriko, Jerusalem Inhyses Oluf Nilsson Stina Gustafsd.

Anders Wästberg Skövde 1725. Död 1795.
h. Bolla Arvidsdotter Korsberga 1745-09-22.
s. Jonas Andersson Stakes 1787-11-18. F.bok: 12370 1787-04-18 1787-04-19 M Jonas Stakatorp Stakat Anders Siggesson Bolla Jonsd.
d. Cajsa Westberg Fridened 1792-07-12. F.bok.Fridene: 7780 1792-07-12 1792-07-13 K Cajsa Intaga Soldat, Corpral And. Wästberg Bolla Arvidsd.   Död 1802. D.bok: 12560 1802-06-10 1802-06-30 K Dotter Caisa Andersd. Westbergs 5 år Bröstfeber Anders Westberg, Torpare Bolla Arvidsd.

pig. Kjerstin Arfvidsdotter Ruder Dannemarka 1754-04-07. Infl. 1801 Hvarf.

dr. Eric Eriksson Fröjered. Inf. 1790 Lyckorna flyttar 1798 Dala.
Inh. Änkm. Olof Sundberg Backg. 1731. F.bok:1290 -. 1735-03-02 M Oluf    Erik Sandberg
 
m. Sven Jonsson Valora 1764-01-27. Infl. Fröjered flyttar 1801 Kärret.
h. Annica Jacobsdotter Hvarf 1765.
s. Johannes Flytterstad 1795.
s. Andreas Stålbergs 1800. F.bok: 15590 1800-03-01 1800-03-02 M Andreas Fröjered  Sven Jonsson Annica Jacobsd. Mannen tjänar på Fröjered. Hustrun Inhyses till Stålbergs


Sid.6-3  <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka Bruntorp V-F-D  under Noleg.   


Nils Johansson Fogelås 1732.
h, Lena Larsdotter -Korsberga 1734-07-08 F.bok. Korsberga: 1580 1734-07-08 K Lena Solberga Lars
Änkling Carl Larsson Fogelås 1742. Flyttar 1793 Olofstorp.

Stubbaruder Ryttareboställe til Nolg Nr.18. V-F-D

  Karta 1773 & 1779

Rytt. Lennar Friberg Hvarf 1757. Gift 1784-02-15.  V.bok: 2720 1784-02-15 Lennart Friberg Stubbaruder Far: Sven Vahlström . Mor: Stina Andersd. Gretha Andersd. Far: Anders Larsson . Mor: Stina Svensd. Mannen 27 år. Bruden 31 år.
h. Greta Andersdotter Korsberga 1755.
d. Stina Fröjered 1782-02-23. Flyttar 1797 Skövde. F.bok: 11100 1782-02-23 1782-02-24 K Stina Lunden  Ryttare Linnart Friberg Lisa Jonsd.
s. Sven in loco 1787-01-17. F.bok:  12270 1787-01-17 1787-01-18 M Sven Stubbarudor Torpare Lennart Friberg Greta Andersd.
d. Maria dito 1789-09-25. Flyttar1790 Hästorp. F.bok: 12970 1789-09-25 1789-09-26 K Maria Stubbarudor  Ryttare Lennart Friberg Greta Andersd.

Pig. Maria Andersdotter Västorp 1759-11-04. F.bok.Fridene: 4130 1759-11-04 1759-11-05 K Maria Wästorpsled And. Håkansson Hustru Ingri Mattsd.
Dess son Andreas Nothuj Jericho 1788-11-24. F.bok: 12770 1788-11-24 1788-11-24 M Anders Jeriko Maria Andersd. OÄ. Fader ej angiven
son Johanes Linnarsson. in loco 1792-03-14. F.bok: 13620 1792-03-14 1792-03-15 M Johannes Stubbarudor Stubbarudor Ryttare LinnarFriberg Greta Andersd.
s. Magnus in loco 1795-02-23. F.bok: 14410 1795-02-24 1795-08-24 M Magnus Stubbarudor  Ryttare Linnar Friberg Greta Andersd.
s. Petter ibm. 1797-03-26. F.bok:15030 1797-08-26 1797-08-27 M Petter Stubbarudor, Ryttarboställe  Ryttare Lennart Friberg Greta Andersd. 42
 Död 1800.

Av.sold. Anders Larsson Fridened. Infl. 1795 Gärdet vid Årby. Död 1797-12-12. D.bok: 11560 1797-10-12 1797-10-16 M Inhyses, änkman Anders Larsson Stubbarudor 82 år Bröstfeber, Ålderdom Lars


Sid.7-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Torp Stakes eller Stakatorpet V-F-D under Nolg.    1773 & 1779


Avskedade sold. Sven Kellgren Hjo 1752-07-18. Infl. 1790 Foglås. Alla flyttar 1794 till Osebacken. Omgift 1791-12-18.  V.bok: 3630 1791-12-18 Änkl., Soldat Sven Kellgren Stakesruder, Nolg., Orleka Piga Lena Nilsd. Far: Nils Jonsson . Mor: Estrid Andersd. Mannen 39 år. Bruden 34 år.
h. Lena Nilsdotter.Varola 1758. (se nedan) (se sid. 10-3)
h. Ingela Larsdotter Grevbäck 1750. Död 1791-04-05. D.bok: 10410 1791-04-05 1791-04-10 K Gift torparhustru Brita Larsd. Stakatorp  40 02 år  Barnsbörd Lars Larsson, Smed Fadern från Grefbäck
d. Cajsa Foglås 1781-05-20.
d. Stina dito 1784-07-23.
d. Maria in loco 1793. F.bok: 13890 1793-01-26 1793-01-27 K Maria Stakatorp Torpare Sven Kjellgren Lena Nilsd.

fosterson Carl Nothuj 1787 Åmener? Infl. 1790. Flyttar 1790 Pinkahem.

m. Jonas Persson Infl. 1802 Olofstorp.
h. Stina Larsdotter


pig. Lena Nilsdotter Varola 1758. Infl. 1791 Torp u. Hallag. Gift 1791-12-18. (se ovan)

Inh. Jonas Ericsson Foglås 1758. Flyttar 1790 Lampetorp (se sid.10-3)
h. Annicka Jonsdotter Varola 1753.
s. Lars dito 1782.
s. Johannes Fröjered 1786.-09-05. F.bok: 12140 1786-09-05 1786-09-06 M Johannes Orrleka, Nybygge  Jonas Ericsson Annicka Jonsd.
d. Cajsa Lampetorp 1791-04-17. F.bok: 13370 1791-04-17 1791-04-18 K Cajsa Lampetorp  Inhyses Jonas Ericsson Annicka Jonsd.

d. Maria in loco 1793-01-26. F.bok: 13890 1793-01-26 1793-01-27 K Maria Stakatorp Torpare Sven Kjellgren Lena Nilsd. (Se ovan)

Johan Andersson Mölebo Soldat boställe 1764-11-26. Alla infl. 1794 Osebacken. Flyttar 1801 Nyhemmanet. F.bok.Korsberga: 6960 1764-11-26 1764-11-28 M Johan Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
h. Karin Svensdotter Eldslyckan 1769.  F.bok: 8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
d. Stina Osebacken 1790-10-17. F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
d. Maja dito 1793.

Mor Christina Nilsdotter  Flyttar 1795. Flyttar 1795 Vohitäppan?
syster Annicka Andersdotter
d. Cajsa in loco 1796-02-05.F.Bok: 14630 1796-02-05 1796-02-06 K Cajsa Stakes Johan Andersson Karin Svensd. 27 Död 1801. D.bok: 12340 1801-04-23 1801-05-03 K Caisa Johannesd. Stakatorp 6 år Kikhosta Johannes Andersson Karin Svensd.
d. Brita ibidem 1799-10-09. F.bok: 15500 1799-10-10 1799-10-11 K Brita Stakatorp Torpare Johannes Andersson Carin Svensd.


Sid.8-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Catrinebo V-V-D.

  Karta 1773&1779.

Änk. Lisa Andersdotter Fridened 1732. Flyttar 1791 Långatorp. F.bok. Fridene: 540 -. 1731-11-03 K Lisa Qvarnängen Anders .
Änk. Catharina Larsdotter Fröjered 1744. Flyttar 1793 Lampetorpet. F.bok: 2900 .-.1744-11-13 K Cathrina Ryttaren Lars Friberg.  Död 1794. D.bok: 10940 1794-11-05 1794-11-09 K Änka Cathrina Larsd. Lampetorpet 50 år. Bröstfeber Lars Friberg Karin Jansd.
son Johannes Svensson Orleka 1779-11-26. Tvilling. F.bok:10640 1779-11-26 1779-11-26 M Johannes Skattegården, Orrleka Sven Pehrsson Catharina Larsd. 36 Tvilling
d. Lena Svensdotter   Orleka 1779-11-26. Tvilling. F.bok; 10650 1779-11-26 1779-11-26 K Lena Skattegården,  Sven Pehrsson Catharina Larsd. 36 Tvilling
 

m. Sven Joh.Foglås 1747. Infl. 1792 Lilla Wasängen.
h. Maria Andersdotter ---- 1747.
s. Carl  Lilla Wasängen 1775-01-29. Flyttar 1797 Edåsa. Gift 1797.
s. Anders ---- 1785-06-10.

Sv. Cattarina Hagberg (se pag 4 & 96) Infl- 1799 Annebacka.
d. Sara Lisa 1786. Infl. 1799 Annebacka flyttade1796 Annebacka.

h. Ullrica Olofsdotter Hvarf 1791-10-23. Flyttar 1802 Käreberget.  

Nybacken V-F-D.


m. Nils Pehrsson Stabbhagen 1746. Död 1800. D.bok:12130 1800-06-03 1800-06-05 M Torpae Nils Pehrsson Nybacken, Nolgården  55 år Hetsig flussfeber Pehr Arvidsson Maria Nilsd.
h. Stina Jonsdotter Kullebo 1765-06-28. Död 1800. D.bok: 12090 1800-05-11 1800-05-18 K Torparhustru Stina Jonsd. Nybacken Byb 036 00 00 Håll och stygn Jon Eriksson Kerstin Svensd.
s. Sven Foglås 1791-11-. Fyttar 1800 Foglås.
d. Cajsa in loco 1799. Flyttar 1800 Timans.


Sid.9-3  <<< Överst på sidan <<<<<

Hallagården eller Stommen V-F-D 1/4 Rusthåll.

Orleka 1645.       Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

Anders Eriksson Fröjered 1757. Alla flyttar 1795 Skövde. F.bok: 5960 1758-11-04 1758-11-05  M  Anders Backagården   Eric Sunberg Maria Eriksd.
h. Lisa Lennastsdotter dito 1758. F.bok: 5790 1758-02-09 1758-02-12 K Lisa Hallagården  Linnar Andersson Ingerd Larsd. 
s. Lars dito 1779-06-29. F.bok:10560 1779-06-29 1779-06-30 M Lars Carlstorp, Kaggestorp  Anders Ericsson Lisa Lennartsd.
d. Stina dito 1783-09-02.  
d. Ingri in loco 1785-09-23. F.bok: 11835 1785-09-23 1785-09-25 K Ingrid Orrleka, Hallagården  Bonde Anders Eriksson Lisa Lennartsd.
d. Maria dito 1787-09-23. F.bok: 12450 1787-09-23 1787-09-25 K Maria Hallagården  Bonde Anders Eriksson Lisa Lennartsd.
s. Erik dito 1789-09-01 F.bok:12910 1789-09-01 1789-09-02 M Eric Hallagården Bonde Anders Ericsson Lisa Lennartsd.
s. Johannes 1791-06-29. Död 1791-07-11. D.bok:10470 1791-07-11 1791-07-14 M Johannes Andersson Stommen, Hallagården 13 dagar Suffocas a matr doemiante Anders Ericsson Lisa
d. Lisa 1792-09-09. F.bok:13790 1792-09-09 1792-09-09 K Lisa Hallagården  Rusthållare Anders Ericsson Lisa Linnarsd.
d. Cajsa 1794-12-09. F.bok;14350 1794-12-08 1794-12-09 K Caisa Hallagården, Orleka   Bondefolk Anders Ericsson Lisa Linnarsd.
F.Bok: 15220 1798-07-20 1798-07-20 K Stina Orrleka, Hallagården Orrleka, Halleg Bonde Anders Linnarsson Kjerstin Svensd. 43 Nöddöpt
 

Inh. Änkan Margareta Erlandsdotter Daretorp 1732. Infl. 1795 Nolg. Flyttar 1798 Kronog. D.bok:12970 1804-09-.. 1804-09-18 K Backstugehjon Margareta Erlandsd. Rökebo 72 år Vattusot Erland Svensson Maria Jansd.
dd. Cajsa Jonsdotter Valora 1773. Flyttar 1796 Fröjered herrg. Sid 18-3


m. Lars Jonsson Fogelås 1752-02-03. Flyttar 1802  till Lennarts Nybygge.
h. Cajsa Svensdotter ibidem 1752-09-10.
d, Maria dito 1782 Flyttar 1800 Klämmesbo.
d. Cathrina do 1785. Flyttar 1801 Östergötland.
d. Lisa do 1788. Flyttar 1802 till Lennarts Nybygge.
d. Anna do 1792. Flyttar 1802 till Lennarts Nybygge.
s. Johannes do 1795. Flyttar 1802 till Lennarts Nybygge.

Änkm. Linnar. Andersson in loco 1723. Död 1795. 11070 1795-06-22 1795-06-28 M Linnar Andersson 74 år. Oangifven sjukdom Anders Olofsson Kerstin Larsd.
son. Anders dito 1755-04-14. Död 1798-07-02. D.bok:11690 1798-07-02 1798-07-08 M Gift rusthållare Anders Linnarsson Orrleka, Hallagården  43 år Hetsig feber Linnar Andersson Ingjerd Larsd.
h. Kerstin Svensdotter Aklinga 1755.F.bok. Acklinga: 830 1755-08-11 1755-08-17 K Kristin Bäcken   Sven Persson Annicka Andersd.
son Johannes in loco 1780-11-01. Flyttar 1797 Aklinga. F.bok: 10850 1780-11-01 1780-11-02 M Johannes Hallagården, Orleka Orrleka, Hallag Andrs Linnarsson Ingrid Svensd. 25
d. Lisa dito 1784-03-13. Infl, 1802 Aklinga. Flyttar 1802 Aklinga. F.bok: 11580 1784-03-13 1784-03-14 K Lisa hallagården, Orrleka Orrleka Hallag Bonde Andreas Lenartsson Kjerstin Svensd.
d. Maria - - 1790-03-11. F.bok: 13180 1790-08-11 1790-08-12 K Maria Stommen, Hallagården Rusthållare Andreas Linnarsson Christina Svensd.
d. Stina - - 1794-03-15. F.bok: 14350 1794-12-08 1794-12-09 K Caisa Hallagården, Orleka  Bondefolk Anders Ericsson Lisa Linnarsd.
 

dr. Lars Pettersson Fridened 1774. Infl. 1801 Kalstorp. Flyttar 1802 Göteborg


Sid.10-3   <<< Överst på sidan <<<<<
Torp Hallabo V-F-D   har börjas.                       Kartor/enskifte Orleka1824.

 


Jonas Ericsson Foglås 1758. Infl. 1793 Stakes. Gift. 76. G.borg. (se sid. 7-3)
h. Annica Jonsdotter Varola 1753.
s. Lars ibidem 1782. Flyttar 1799 Göteborg.
s. Johannes Fröjered 1786-09-05. F.bok: 12140 1786-09-05 1786-09-06 M Johannes Orrleka, Nybygge Orrleka, Nyb Jonas Ericsson Annicka Jonsd.
d. Cajsa Lampetorp 1791-04-17.F.bok: 13370 1791-04-17 1791-04-18 K Cajsa Lampetorp Lampetorp Inhyses Jonas Ericsson Annicka Jonsd.
s. Erland in loco 1793-12-12. F.bok:14080 1793-12-12 1793-12-14 M Erland Hallabo Hallabo Torpare Jonas Ericsson Annika Jonsd.

 

Stenbacken V-F-D.

Petter Wigren
h. Anna Eriksdotter
d. Britta Lisa
s. Anders
d. Anna Cajsa
s. Carl

. Nybygge Halstorp eller Halletorpet V-F-D  Torp under Hallagården eller Stommen.


Nils Jonsson Hvarf 1718. Flyttar1793 Fattigstugan. D.bok:10950 1794-11-15 1794-11-18 M Änkman Nils Fattigstugan  74 år Förkylning
dotter Lena Varola 1757. Infl. 1791 Dala. Flyttar 1791 Stakes. (se sid, 7-3)
son Lars Larsson in loco 1788-03-14.
hustru Estrid Andersdotter Småland 1719. Död 1790. D.bok: 10150 1790-04-23 1790-05-01 K Torparhustru Estrid Pärsd.? Nybygget, Hallagården, Stommen ?  71 år Bröstfeber Pär Andersson Annicka Andersd.
hustru Greta Nilsdotter Hömb 1765. Infl. 1791 Bromans flyttar 1792 Börstig. Gift 1791-06-11.
dennas son Lars Nothj Kungslena 1788-03-14. (Petter Anderssons hustru och barn (se pag 15) Flyttar 1801 Bromans.
d. Anna Maria in loco 1791-03-11. Död 1792 01-25. D.bok: 10550 1792-01-25 1792-02-05 K Anna Maria Larsd. Bremsahemmet  11 mån. Lars Larsson Greta Nilsd.

Carl Andersson Grevbäck 1764. Flyttar 1792 Hvarf.
h. Maria Larsdotter Varola 1766:
Jonas Jonsson Fröjered 1768.  Flyttar 1796 Ljunghem.
h. Brita Andersdotter Berg. 1765.
Änk. Stina Nisdotter Infl. 1801 Vaden.
s. Johannes Larsson
dr. Magnus Andersson Grevbäck 1773. Infl. 1796 Göteborg. flyttar 1796 Göteborg.
dot. Mara Larsdotter.
 

Torp Stenbacken.

Lorents Pettersson Längberg Hjo 1725. Flyttar 1801 Bitterna.
h.  Maria Danielsdotter Orleka 1725. Död 1798.
dotter son Daniel Larsson Arboga 1780. Flyttar 1798 Edåsa.
Benet Andersson med Hustru och barn (Se pag 29.) Flyttar 1802 Nolängen under Vädbjörntorp.

p. Catarina Jonsdotter.
d. Cajsa.
pig. Catarina Pehrsdotter. Infl.1798 Skatteg. flyttar 1799 Dala.
dr. Jonas.
p. Bolla.
d. Anders


Sid.11-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka 1645.       Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

Kronogården V-F-D.   

Änka Maria Larsdotter Hulegården 1736-04-02.F.bok: .1490 ..-.. 1736-11-22 K Maria Hulegården Huleg Lars

s. Lars Olofsson 1764-02-24.  Gift 1794
d. Lisa Olofdotter 1767

m. Lars Olofsson (se ovan)
h. Maria Andersdotter  Edåsa 1771,
d. Annicka in loco 1795-09-13. Tvilling. F.bok: 14560 1795-09-13 1795-09-13 K Annicka Orrleka, Kronogården  Rusthållare Lars Olufsson Maria Andersd.
d. Lisa   in loco 1795-09-13. Död 1797. D.bok: 11480 1797-03-31 1797-04-09 K Lisa Larsd. Orrleka, Kronogården  2 år Bröstfeber Lars Olofsson, Bonde Maria Andersd.
s. Lars in loco 1798-06-21. F.bok:15180 1798-06-24 1798-06-25 M Lars Orrleka, Kronogården  Bonde Lars Olufsson Maria Jonsd. 27
 

Pig. Catharina Pehrsdotter Edåsa 1780-05-01. Infl 1796 Edåsa flyttar 1797 Skatteg.

Anders Olofsson Nolg. 1760-03-16. F.bok: 6300 1760-03-16 1760-03-17 M Andreas Nohlgården Oluf Svensson Maria Larsd.
h. Ingrid Johansdotter 1763-01-05. Infl. 1786 Varola. Död 1800-02-12. D.bok:11960 1800-02-19 1800-02-26 K Hustru Ingrid Johansd. Orrleka, Kronogården  37år Slag Johan Benetsson Catharina Benetsd.
s. Johannes in loco1787-01-31. Död 1790. D.bok:10130 1790-04-19 1790-04-25 M Johannes Andreasson Kronogården 3 år Koppor Andreas Olofsson Ingrid Johansd.
s. Lars dito 1789-05-24. F.bok:12840 1789-05-24 1789-05-24 M Lars Kronogården Kronog Bonde Andreas Olufsson Ingri Jonsd.
s. Johannes dito 1791-11-03. F.bok: 13530 1791-11-03 1791-11-04 M Johannes Kronogården Bondefolk Anders Olufsson Ingrid Johansd.

d. Christina 1794-01-27. F.bok:14120 1794-01-27 1794-01-28 K Christina Kronogården Kronog Rusthållare Anders Olufsson Ingrid Johansd.
 
Död 1796-05-05.
d. Stina ibm. 1796-07-24. F.bok:14730 1796-07-24 1796-07-25 K Stina Orleka, Kronogården Bonde Anders Bengtsson Ingrid Johansd. 33

s. Jonas ibidem 1798-06-22. F.bok: 15190 1798-06-29 1798-07-01 M Jonas Orrleka, Kronogården Orrleka, Kronog Andreas Olufsson Ingrid Jonsd. 35
Död 1802.


Sid.12-3  <<< Överst på sidan <<<<<              Orleka 1645.     
                                                                                    
Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

  Orleka Kronogården V-F-D.

Lars Larsson Fröjered 1747. Flyttar 1793 Segertorp Skövde. F.bok: 3520 1747-09-29 1747-10-04 M Lars Olofstorps qvarn  Mjölnare Lars Larsson Karin Eriksd.
h. Ingri Larsdotter Varola 1757.
flickan Brita Jonsdotter Skövde, Infl. 1790 Skövde flyttar 1791 Skövde.
s. Lars in loco 1793-02-15. Flyttar 1793 Segertorp. F.bok:13930 1793-02-15 1793-02-17 M Lars Kronogården Kronog Halvbrukare Lars Larsson Ingrid Larsd.

Jonas Pehrsson. Infl. 1793 Vestorp Lillegården flyttar 1793 Skattegården.  F.bok,Fridene: 5090 1766-08-23 1766-08-24 M Jonas ? Petter Svensson Anna Svensd.Gift 1793.
Maria Olofsdotter. Infl. 1793 Bredegården flyttar 1793 Skatteg. . F.bok.Fridene: 4490 1762-01-04 1762-01-06 K Maria Stocksgården Nämndeman Olof Nillsson Catharina Påfvelsd. "
d. Anna Cajsa - - -  1793-12-02.  F.bok: 14060 1793-12-02 1793-12-05 K Anna Cajsa Orrleka, Skattegården  Bondefolk Jonas Petersson Maria Olufsd.

pig. Karin Andersdotter. Infl. 1793 Skräddars flyttar 1794 Skräddars.
Änk. Chatarina Påfvelsdotter Mölebo 1733-01-14. Död 1801. D.bok:12300 1801-04-06 1801-04-12 K Rusthållaränka Catharina Påfvelsd. Orrleka, Kronogården  68 år Bröstsjuka Påfvel Larsson Margareta Jönsd.

m. Lars Olofsson Bredegården Fridene 1773-06-19. Infl. 1799 Bredeg. flyttar 1801 Skatteg. F.bok.Fridene:5630 1773-06-19 1773-06-20 M Lars Bredegården Olof Nilsson Cathrina Påfvelsd.  Gift 1802.
h. Stina Andersdotter ibidem 1776 Infl. 1802 Skatteg. Orleka. F.Bok: 9860 1776-03-05 1776-03-06 K Stina Svinabäcken  Bonde Anders Andersson Britta Thorstensd.


Pig. Cajsa Jonsdotter Varola 1773. Infl. Annefors flyttar 1801 Skatteg.
pig. Brita Andersdotter Mölebo soldatboställe 1772. Flyttar 1802 Brog. Fridene. F.bok.Korsberga: 8440 1772-08-11 1772-08-12 K Britta Mölebo Soldaten Anders Mölberg Hustru Kjerstin Andersd.

Änk. Lisa Ericsdotter   Flyttar 1802 Svinabäcken Gift 1765-12-29.  Död 1799-04-07. D.bok: 11850 1799-04-07 1799-04-12 K Gift hustru Lisa Ericsd. Orrleka, Kronogården 77 år Ålderdomssvaghet Eric Sundberg Annicka
Jonas Eliasson Horn 1737. Gift 1787-02-12. V.bok: 3130 1787-02-12 Enkm. Jonas Eliasson Kronogården, Orleka Far: Elias Jonsson . Mor: Signe Arvidsd. Enkan Lisa Ericsd. Far: Eric Ericsson . Mor: Annicka Olofsd. Mannen 51 år. Bruden 60 år.
h. Lisa Ericsdotter in loco 1722.


flicka Margareta Larsdotter Varola 1777. Flyttade 1794 Skatteg.

Inh. avskedade trumslagaren Eric Sundberg Orleka 1725. Flyttar 1798 Rökeb. Död 1799. D.bok:11940 1799-09-30 1799-10-06 M Avsk. trumslagare Eric Sundberg Kokebo, Backgården 74 år Eric Sundberg Annica Olofsd. Död och begraven i Hömb

dr. Anders Valqvist Yllestad 17 41. Infl. 1793 Kaggestorp flyttar 1796 Kaggestorp. Död 1798. D.bok:11660 1798-04-25 1798-05-02 M Dräng Anders Vahlquist Kronogården 63 år Bröstfeber Jon Arfvidsson Inger Svensd.

d. Maja Pehrsdotter. Infl. 1786 Dannemarka flyttar 1795 Versås. Gift 1795-03-23. V.bok: 3850 1795-03-23 Dräng Lars Månsson X Värsås, Huleg., Bromstorp Far: Hem.br Magnus Larsson X Värås Huleg. Bronmst . Mor: Kerstin Larsd. Piga Maja Jonsd. Far: Jonas Eliasson Kronog. Orleka. Mor: Margaretha Nilsd. Mannen 36 år. Bruden 25 år.

Änk. Margareta Larsdotter Daretorp 1732. Infl. 1798 Nolg. flyttar 1799 Rökebo.

Petter Andersson Mölebo 1764-07-19. Infl, 1794 Foglås flyttar 1799 Kullebo. F.bok.Korsberga: 6930 1764-07-19 1764-07-21 M Pehr Stenbacken Anders Persson Annicka Påfvelsd.
h. Maria Pärsdotter Fogelås 1762. Infl. 1794 Foglås flyttar 1799 Kullebo.
s. Anders Pettersson in loco 1796-05-21. F.bok:14700 1796-05-21 1796-05-21 M Andreas Orleka, Kronogården  Pehr Andersson Maria Pehrsd. 34
 


pig. Maja Andersdotter Fridene. Infl. 1796 Tjustorp flyttar 1797 Fridene.
dr. Johannes Jonsson Fröjered 1779-05-22. Infl. 1797 Mobacken flyttar 1798 Fröjered. F.bok:10550 1779-05-22 1779-05-23 M Johannes Drängstorp Torpare Jonas Svensson Greta Pehrsd. 31
 

m. Eric Larsson Olofstorp (se sid.14) Alla flyttar 1802 Nybygget under Påvarp.
h. Maria Bengtsdotter Skövde.
d. Anna Lena . ibidem
d. Catarina Olofstorp
d. Stina ibidem


Sid.13-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Bromans eller Corpralstorpet V-F-D under Skattegården.

(se sid. 24-4)

Anders Jonsson Foglås 175 Gift 1785. V.bok: 2900 1785-07-27 Dräng Anders Jonsson Far: Jonas Larsson, Bromans torp . Mor: Annicka Larsd. Enka Maria Olofsd. Far: Olof Andersson . Mor: Cathrina Andersd. Mannen 36 år. Bruden 32 år.
h. Maria Olofsdotter Orleka 1752. F.bok:5030 1754-10-12 1754-10-13 K Maria Hallagården, Orrleka  Oluf Andersson Catharina Andersd.
d. Stina Svensdotter dito 1776-02-02. Flyttar 1791 Myrebacken återvänder1793 från Hallag. flyttar 1795 till Skatteg.
d. Lisa Svensdotter dito 1778-03-13.  Infl. 1799 Prästgården.
s. Johan Svensson dito 1782-04-14. Student i Skara. Flyttar 1794 Kantebo.
s. Andreas Andersson dito 1788-10-12. F.bok: 12710 1788-10-18 1788-10-19 M Andreas Bromans   Torpare Anders Jonsson Maria Olufsd.
s. Sven in loco 1791-10-22. Död 1792-02-17. D.bok:10650 1792-08-17 1792-08-26 M Sven Andersson Bromans, Orrleka 10 år Mässling Anders Jonsson, Torpare Maria Olofsd.
d. Cajsa in loco 1793-11-13. F.bok:14020 1793-10-13 1793-10-14 M Cajsa Bromans torp, Skattegården  Anders Jonsson Maria Olufsd.
d. Maria  inloco 1797-11-21 Flyttar 1801 Fröjered Prästg. . F.bok:15070 1797-11-21 1797-11-24 K Maria Bromans, Orrleka Torpare Anders Jonsson Maria Olufsd. 45
 

Änk. Maja Larsdotter. Alla flyttar 1801 Karlstorp. (Sid. 15)
s. Joh. Petersson
s. Johannes
s. Anders

 <<< Överst på sidan <<<<<

Backstuga Bromanstugan V-F-D till Skattegården  Inhyse. Änka. Margareta Svensdotter. Fröjered 1737. Död 1800. D.bok: 12230 1800-11-06 1800-11-09 K Änka Margareta Svensd. Bromansstugan  63 år Pleurite Sven Andersson Kerstin Svensd.

S. Jonas Svensson dito 1769. Flyttar 1791 till Nolg.  F.bok: 8500 1769-08-04 1769-08-06 M Jonas Bromans Sven Jönsson Margareta Svensd.

D. Greta Svensdotter dito 1777, Flyttar 1801 till Kungslena. F.bok: 10000 1776-11-25 1776-11-26 K Greta Bromanstorp  Torpare Sven Jonsson Margareta Svensd.

D. Stina Svensdotter 1765-09-10. Infl. 1793 Hvarf flyttar 1798 Ackinga. F.bok: 7530 1765-09-10 1765-09-11 K Stina Bromans Sven Jönsson Margareta Svensd.

 

Håfvet V-F-D under Kronogården. Finns ej på någon karta.   <<< Överst på sidan <<<<<

Inhyst Karin Nilsdotter Fridene 1722. Död 1798. 11600 1798-01-08 1798-01-12 K Enka Carin Nilsd. Kronogården  75 år Ålderdom Nils Andersson Catrina
d. Lisa Andersdotter in loco 1760.
d. Karin Andersdotter Kronog. 1754-03-20. Infl. 1791 Werdfer flyttar 1793 Segerstad. F.bok: 4900 1754-03-20 1754-03-22 K Karin Cronogården, Orrleka   Anders Lenman Karin Nilsd. Gift 1794. V.bok:3840 1795-01-12 Dräng Samuel Jonsson X Fegerstad Far: Jonas Jansson . Mor: Anna Håkansd. Piga Karin Andersd. Far:Soldat Anders Lenman Orrleka. Mor: Karin Nilsd. Flyttat till ett torp i Hömb. Mannen 25 år. Bruden 40 år.
dennes dot.
Maria
in loco 1788-10-10. F.bok: 12700 1788-10-10 1788-10-10 K Maria Orleka, Cronogården Orrleka, Kronog Karin Andersd. OÄ. Tvilling.  Död 1801. D.bok:12360 1801-06-12 1801-06-17 K Maria Håfvet 13 år Bröstfeber Fader ej angiven Karin Andersd.

F,bok:12690 1788-10-10 1788-10-10 M Anders Orleka, Cronogården Orrleka, Karin Andersd. OÄ. Tvilling


Sid. 14-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Fjället under Kronegården. Husen finns ej på kartan.


Inhyse änka Ingeborg Jansdotter Fridene 1723 .
dot. Maria Nilsdotter Darl. 1755.

Ibidem
m. Mathes Nilsson med hustru och barn (se nedan Tjäruberget.)  Flyttar 1793 Tjäruberget.
h. Stina Andersdotter Ståcksgården .
d. Bolla in loco 1794-03-01. F.bok:14180 1794-03-21 1794-03-22 K Bolla Fjället, Tjäreberget  , Fjället Inhyses Matts Nilsson Stina Andersd.
s. Nils Tjäreberg 1789-09-05. F.bok: 12950 1789-09-05 1789-09-06 M Nils Tjäreberget  Torpare Mattes Nilsson Stina Andersd.
s. Anders Fjället 1796. F.bok: 14810 1796-10-04 1796-11-05 M Anders Fjället, Kronogården, Fjället Torpare Mattis Nilsson Stina Andersd. 36

Tjäreberget V-F-D    <<< Överst på sidan <<<<<

m. Pehr Ericsson . Alla infl. 1801 Träbråten (sid 30)
h. Annicka Hennricsdotter
d. Maria.
d. Catrina

Torp Tjäreberget under Koronog    <<< Överst på sidan <<<<<

.

Matthes Nilsson Fröjered 1757. Infl. 1794 Fjället Gift 1781-11-30.
h.. Stina Andersdotter Fridene 1760-08-30. F.bok. Fridene:4300 1760-08-30 1760-08-31 K Stina Sörgården, Fridene And. Nilsson Ingeborg Bengtsd. " Död 1800. 
s. Anders in loco 1784-04-03. Död 1790. 10260 1790-06-17 1790-06-24 M Anders Mattsson Tjäreberget  6 år Koppor Matts Nilsson Stina Andersd.
s. Nils - - 1789-09-05. F.bok: 12950 1789-09-05 1789-09-06 M Nils Tjäreberget  Torpare Mattes Nilsson Stina Andersd.
s. Anders  Fjället 1796.F.bok: 14810 1796-10-04 1796-11-05 M Anders Fjället, Kronogården, Fjället Torpare Mattis Nilsson Stina Andersd. 36

Änkm.Olof Nilsson Foglås 1742. Flyttar 1791 Torbjörntotp.
s. Anders in loco 1792-08-21.F.bok:13780 1792-08-21 1792-08-22 M Anders Tjäreberget  Torpare Matts Nilsson Stina Andersd.  Död 1793-04-22. D.bok:10800 1793-04-22 1793-04-28 M Anders Mattsson Tjäreberget  8 år. Bröstfeber Matts Nilsson, Torpare Stina Andersd.
 

Olof Nilsson inloco 1739.
h. Stina Gustafsdotter Dala 1749. Död 1798-04-19. D.bok:11640 1798-04-13 1798-04-18 K Gift hustru, Inhyses Stina G. Gustafsd. Tjäreberget 49 år. Bröstfeber Gustaf Bolla
s. Johannes Jeriko 1775-12-06. Flyttar 1794 Klämmesbo. F.bok: 9790 1775-12-06 1775-12-10 M Johannes Jeriko Torparen Oluf Nilsson Stina Gustafsd.
d. Ulrica Jerusalem 1791-10-13. Infl. 1802 Cathrinebo. F.bok: 13510 1791-10-23 1791-10-24 K Ulrika Jeriko, Jerusalem   Inhyses Oluf Nilsson Stina Gustafsd.
 

Eric Larsson Olofstorp 1753-08-18. Alla infl. 1799 Olofstorp flyttar 1801 Kronogården.
h. Maria Bengtsdotter Skövde 1756-11-08.
d. Anna Lena Natha ibidem 1781. Flyttar 1800 Ljunghem.
d. Catharina Olofstorp 1788-06-24.
d. Brita ibidem 1795-07-31.Infl 1802 Nolg.
d. Lena inloco 1800-05-01. F.bok: 15620 1800-05-01 1800-05-02 K Lena Tjäreberget Torpare Eric Larsson Maria Benctsd. Död 1800-06-30. D.bok:12160 1800-06-.. 1800-07-04 K Lena Ericsd. Tjäreberget   2 mån. Oangifven sjukdom Eric Larsson Maria Benetsd.


Sid.15-3   <<< Överst på sidan <<<<<


Peter Nyberg
Fröjered 1746-01-20.F.bok:3140 1746-01-20 1746-01-22 M Petter Skattegården, Orrleka  Lars Danielsson Britta Larsd. Gift 1790-03-18.
h. Karin Andersdotter Fridene1760-12-12.
d. Anna Brita Fridene 1781-08-31.
d. Maria dito 1783-12-15.
d. Greta dito 1786-04-07.
d. Johanna dito 1790-08-08. Död 1791-05-23. D.bok: 10430 1791-05-23 1791-05-28 K Torpare Johanna Petersd. Tjäreberget 000 08 15 Kikhosta Peter Nyborg Maria Andersd.
d. Anna Britta Fridened 1781-08-29.
d. Johanna inloco 1792-04-09.  F.bok: 13690 1792-04-09 1792-04-09 K Johanna Tjäreberget  Murarmästare, Torpare Peter Larsson-Nyberg Karin Andersd. Död 1792. ?D.bok:10680 1792-11-04 1792-11-11 M ? Johan Petersson Tjäreberget   7 00 Bröstfeber Peter Nyberg, Muraregesäll Karin Andersd.
 
d. Johanna - - 1793-11-22. F.bok: 14050 1793-11-28 1793-11-29 K Johanna Tjäreberget  Murarmästare och Torpare Peter Nyberg Karin Andersd.

m. Petter Andersson Stocksgården Fridene 1748-03-15. Infl. 1795 L.Hamrum. F.bok.Fridene: 2500 1748-03-15 1748-03-16 M Petter Ståcksgården, Fridene Anders Jonsson Hustru Ingeborg Bengtsd. "Död 1801. D.bok:12260 1801-01-29 1801-02-01 M Torpare Petter Andersson Hallstorp, Hallagården 53 år Hetsig feber Anders Jonsson Ingeborg Benetsd.
h. Maja Larsdotter Olofstorp: Flyttar 1797 Hallstorp.
s. Jon Stenåsen 1784.
s. Johannes Versås 1787.
d. Bolla L. Hamrum 1791. Död 1798. D.bok:11720 1798-09-17 1798-09-24 K Bolla Petersd. Hallagården Hallag 6 år Bröstfeber Peter Andersson Maria Larsd.
s. Anders ibidem 1795-02-18.

Skattegården V-F-D.    Karta 1773 & 1779  &   OrlekaLagaSkifte1850

  Orleka 1645.  


Anders Svensson
Varola 1747. Gift 1776-10-12. 
h. Maria Andersdotter. Korsberga 1756-05-01.
d. Stina Fröjered 1782-01-14. Flyttar 1802 Kronog.  F.bok:11070 1782-01-14 1782-01-16 K Stina Skattegårdeb, Orleka Bonde Anders Svensson Maria Andersd.  Gift 1802 utan att lyst.  .

Pig. Lena Jonsdotter
Svärmoder Kerstin Gunnarsdotter Korsberga 70. Infl. 1791 Årby Lillegården. Död 1801. D.bok:12440 1801-12-29 1802-01-04 K Änka Karin Gunnarsd. Orrleka, Skattegården 82 år Ålderdom Gunnar Elin

m. Jonas Pettersson Lilleg. Västorp 1766. F.bok,Fridene: 5090 1766-08-23 1766-08-24 M Jonas ? Petter Svensson Anna Svensd. Alla infl. 1794 Kronogården.
h. Maria Olofsdotter Bredegården Fridene 1762-01-04. F.bok.Fridene: 4490 1762-01-04 1762-01-06 K Maria Stocksgården Nämndeman Olof Nillsson Catharina Påfvelsd. "
d. Anna Cajsa 1793-12-02. F.bok: 14060 1793-12-02 1793-12-05 K Anna Cajsa Orrleka, Skattegården  Bondefolk Jonas Petersson Maria Olufsd.


h. Magaretha Sand. Varola 1777. Flyttar 1795 i gården.
h. Stina Svensdotter Hallag. 1776-02-02. Infl. 1795 Bromans flyttar 1796 Torstentorp F.bok: .9840 1776-02-02 1776-02-04 K Stina Orrleka, Hallagården   Bonde Sven Jansson Maria Olufsd.

pig. Stina Olofsdotter Jeriko 177? Infl 1793 Göteborg flyttar 1799 Hvarf. F.bok: 10390 1778-09-28 1778-09-29 K Stina Jerico   Torpare Oluf Nilsson Stina Gustafsd.
d. Catharina Jonsdotter inloco 1797-03-09. F.bok:14890 1797-03-09 1796-03-10 K Catharina Orleka, Skattegården   Bonde Jonas Petersson Maria Olufsd. 35  Död 1801. D.bok:12330 1801-04-19 1801-04-24 K Catarina Jonasd. Skattegården 4 år Kikhosta Jonas Pehrsson Maria Olofsd.
pig. Catharina Pehrsdotter Edåsa 1780-08-01. Infl. Kronog. flyttar 1798 Stenbacken.

pig. Annica Andersdotter Mölebo soldattorp 1779-04-09. Infl. 1799 Wåltäppa flyttar1800 Dannmarka. F.bok.Fridene: 9550 1779-04-19 1779-04-20 K Annicka Mölebo Soldatboställe Soldaten Anders Hällberg Hustru Kjerstin Andersd.
s. Johannes inloco 1801-04-03 F.bok.Korsberga:13400 1801-10-16 1801-10-17 M Johannes Dannemarka, Stocken, Gälla Pigan Lisa Andersd. OÄ. Far ej angiven


Sid.16-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka Skattegård V-F-D


Jonas Persson Skövde 1758-05-09. Flyttar 1793 Eldslyckan.
h. Maria Svensdotter Varola.
d. Lena Olofstorp 1784-05-12.   F.bok.Korsberga:10370 1784-05-12 1784-05-13 K Lena Munkebo Bonden Jonas Persson Hustru Annicka Svensd.
d. Stina - - 1788-12-22. Död 1790. D.bok:10140 1790-04-22 1790-04-25 K Stina Jonsd. Orrleka, Skattegården  1 år 03 Koppor Jon Pärsson Annicka Svensd.
Svärfar Änkl. Sven . Död 1790.
d. Stina inloco 1791-04-16. F.bok: 13365 1791-04-16 1791-04-17 K Stina Orrleka, Skattegården Orrleka, Skatteg Joners Pärsson Annicka Svensd.

m. Pet. Svensson Eldslyckan 1762-04-02. Alla infl. 1792. Flyttade 1802 Göteborg. F.bok:6780 1762-04-02 1762-04-04 M Peter Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd.
h. Cath. Jonsdotter Fridened 1767.
s. Lars Eldslyckan 1792-03-28. F.bok: 13630 1792-03-28 1792-03-30 M Lars Eldslyckan  Bondefolk Peter Svensson Catharina Jonsd.  Död 1794-01-21.D.bok: 10870 1794-01-21 1794-01-26 M Lars Petersson Orrleka, Skattegården  1.8 år Bröstfeber Peter Svensson Catharina Jonsd.
s. Lars inloco 1794-03-01.F.bok:14160 1794-03-01 1794-03-02 M Lars Skattegården, Orleka   Bondefolk Peder Svensson Catharina Jonsd.  Död 1801. D.bok:12320 1801-04-18 1801-04-24 M Lars Pettersson Skattegården  7 år Kikhosta Petter Svensson Cajsa Jonsd.
d. Maria ibm. 1797-06-07. F.bok: 14930 1797-06-07 1797-06-08 K Maria Orrleka, Skattegpården  Bonde Petter Andersson Cajsa Jonsd. 30

Pig. Margareta Pehrsdotter Varola 1777. Flyttar 1790 Varola.
s. Johannes inloco 1800.
d. Cajsa Pehrsdotter inloco 1802.

Inh. Änk. Maria Jonsdotter Kronogården 1770-08-23. Infl. 1800 Varola.
d. Cajsa Larsdotter Varola 1796-01-21.


m. Lars Olofsson  Bredegården 1773-08-19. Infl. 1801 Kronogården. (sid 12)
h. Cajsa Jonsdotter Varola 1773.

pig. Anna Christina Äggerz  Skara 1780. Infl. 1802 Åsled.

Backstuga
h. Cathrina Larsdotter Lund under Nolg. Död 1794.

Inh. Änk. Lisa Nilsdotter Aklinga 1755. Infl. 1792 Foglås flyttar 1794 Olofstorps led.
s. Eric Ericsson Fröjered 1778-10-18. F.bok:10400 1778-10-18 1778-10-18 M Eric Nolgården, Orleka Orrleka, Nolg Eric Ericsson Lisa Nilsd.


Sid.22-3 <<< Överst på sidan <<<<<

Eldslyckan V-F-D 
Anders Andersson Fridene 1724-01-03.  . Död 1798. D.bok: 11760 1798-11-19 1798-11-26 M Gift bonde Anders Andersson Eldslyckan 74 09 År Bröstfeber Anders Andersson Elisabeth Svensd.
H. Ingrid Månsdotter Korsberga 1726. . Död 1799. D.bok: 11780 1799-01-19 1799-01-27 K Enka Ingrid Månsd. Eldslyckan 72 år Stupat i en brunn av våda Måns Andersson Ingrid Jonsd.
D. Bolla inloco 1769.F.bok: 8540 1769-10-14 1769-10-15 K Bolla Eldslyckan  Anders Andersson Ingrid Månsd.

Änka Magareta Jacobsdotter Fridene 1763.F.bok Fridene: 4670 1763-04-26 1763-05-11 K Margareta Tjustorp Jacob Persson Maria Bröder? "
D. Maria Larsdotter in loco 1789-09-02. F.bok: 12920 1789-09-02 1789-09-03 K Maria Eldslyckan Bonde Lars Andersson Margareta Jacobsd.

Dräng Jonas Joh. 1770-10-07. Infl. 1790 från Mosagården Fridene flyttar1791 Fridene. F.bok Fridene: 5390 1770-10-24 1770-10-26 M Jonas Måesagården Bonden Jean Persson Bolla Jansd. "


M. Lars Andersson.  Död 1790. D.bok: 10310 1790-08-04 1790-08-08 M Gift bonde Lars Andersson Eldslyckan 35 år Anders Andersson Ingeborg Carlsson

Flick. Stina Svensdotter Hallag. 1776-02-02. F.bok: 9840 1776-02-02 1776-02-04 K Stina Orrleka, Hallagården Orrleka,  Bonde Sven Jansson Maria Olufsd. <<< Överst på sidan <<<<<

  Fröjered_A1:4_1802-1812._Eldslyckan_sid._57.

Nils Pehrsson
Stockg. Fridene 1769.  Gift 1791-11-18.  V.bok:
3610 1791-11-18 Dräng Nils Pärsson Eldslyckan Far: Pär Olofsson . Mor: Maria Andersd. Änka Margaretha Jacobsd. (se ovan) Kättorp Far: Jacob Pärsson . Mor: Maria Pärsd. Mannen 22 år. Bruden 28 år.
H. Margareta Jacobsdotter Kättarp 1763-03-26. F.bok Fridene: 4670 1763-04-26 1763-05-11 K Margareta Tjustorp Jacob Persson Maria Bröder? "
D. Maria Larsdotter in loco 1789-09-02. F.bok: 12920 1789-09-02 1789-09-03 K Maria Eldslyckan  Bonde Lars Andersson (se ovan) Margareta Jacobsd.
S. Lars Nilsson inloco 1792-08-09. F.bok: 13760 1792-08-09 1792-08-09 M Lars Eldslyckan Bondefolk Nils Pärsson Ingrid Jacobsd.
D. Cajsa in loco 1794-10-12. F.bok: 14300 1794-10-19 1794-10-19 K Caisa Eldslyckan  Bondefolk Nils Pärsson Margareta Jacobsd.
D. Lisa Nilsdotter in loco 1797-07-13. F.bok: 14980 1797-07-18 1797-07-18 K Lisa Eldslyckan Eldslyckan Bonde Nils Nilsson Margareta Jacobsd. 34
D. Stina ibidem 1800.

Änk. Lisa Andersdotter Fridene 1732. Infl.1797 från Ängabacken flyttat1801 Ängabacken. F.bok. Fridene: 540..-1731-11-03 K Lisa Qvarnängen Anders ..

Änk. Krestin Nilsdotter Fridene 1727. Infl. 1791 från Stockgården. ?? F.bok.Fridene: 30 .-. 1727-10-28 K Kirstin .. Soldat Lars (tm)rtengren .. "

Pig. Maria Jonsdotter.


Sid. 23-3  <<< Överst på sidan <<<<<  Karta 1773 &1830


Peter Svensson in loco 1762-04-02. Utfllyttad. 1793 till Skatteg. Gift 1787-11-23. V.bok: 3250 1787-11-23 Dräng Peter Svensson Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Piga Cajsa Johansd. Far: Jonas Eliasson . Mor: Margaretha Nilsd. Mannen 25 år. Bruden 21 år.
H. Catrina Jonsdotter Lerliden 1789-03-02. 
D. Maria in loco 1789-09-02. F.bok:12920 1789-09-02 1789-09-03 K Maria Eldslyckan  Bonde Lars Andersson Margareta JacobsdDöd 1790. D.bok: 10200 1790-05-23 1790-05-27 K Maria Petersd. Eldslyckan Eldslyckan 2000-08-15 Koppor Peter Svensson Catharina Jonsd.
S. Lars 1792-03-28. F.bok: 13630 1792-03-28 1792-03-30 M Lars Eldslyckan  Bondefolk Peter Svensson Catharina Jonsd.

Jonas Pehrsson Skövde 1758-04-10. Infl.1793 från Skatteg Orleka flyttar 1795 St. Rydet.
H. Annica Svensdotter Valora ----
D. Lena Munkebo 1784-05-12. F.bok.Korsberga:10370 1784-05-12 1784-05-13 K Lena Munkebo Bonden Jonas Persson Hustru Annicka Svensd.
D. Stina Skatteg. 1791-04-16. F.bok: 13365 1791-04-16 1791-04-17 K Stina Orrleka, Skattegården Orrleka, Skatteg Joners Pärsson Annicka Svensd.

Jonas Larsson Valora 1746. Imfl. 1797 från Fogelås flyttar 1801 till Kaggestorp.
H. Greta Nilsdotter Fogelås 1735-09-20.
D. Catharina Jonasdotter dito 1712-011-04.

M. Nils Pärsson Fröjered 1746. Infl.1795 Capell flyt tar 1799 Nybacken. .
H. Stina Svensdotter Grevbäck. 1758.Död 1798. D.bok: 11710 1798-08-15 1798-08-19 K Gift hustru Stina Svensd. Eldslyckan  40 år Bröstfeber Sven Jonsson Lena Andersd.
s. Sven Fogelås 1791.

Änk. Margr. Nyberg. Infl, 1801 från Kaggestorp. (sid.27)
S. Christian Adamsson.

Pig. Stina Jonsdotter Fröjered. Infl. 1798 från Styrshult.
Dot. Ulrica Andersdotter.
Pig. Lena Olofsdotter Borgstena 1779. Inf. 1802 från Segerstad.

Nybygget V-F-D.    Karta 1773 &1830  <<< Överst på sidan <<<<<
Sven Jonsson
Fröjered 1728.
H. Maria Carlsdotter dito 1727. F.bok: 20  -. 1727-08-15 K Maria Eldslyckan   Carl  Död 1800-06-22. D.bok: 12120 1800-05-22 1800-05-29 K Torparhustru Maria Carlsd. Nybygget, Eldslyckan 73 år Hetsig flussfeber Carl Larsson Ingrid JOnsd.
D. hust. Karin Svensdotter Eldslyckan 1769. Flyttar 1791 till Osebacken. F.bok:
8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
Dess dotter Stina Joh. in loco 1790-10-17. F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.

Inhys. afse.. Jon Boberg Grevbäck 1710. Flyttar 1793 till Fattigstugan.

Avskedade Trumslagare Ol. Sundberg.

Backstuga
Piga Catrina Jansdotter Fröjered 1728.  Död 1793-01-19. D.bok:
10760 1793-01-19 1793-01-27 K Inhyses, piga Catharina Johansd. Eldslyckan  74 år Diarrhee Johan Lundman Annika
 

Backstuga
 Maria Ericsdotter Aklinga 1740 Död 1792-08-10.
S. Anders Danielsson inloco 1777. Flyttat 1794 till ??? Hömb.

Maja Nilsson Valora 1767. Infl. 1798 från Valora. (Se sid. 21-3)
S. Johannes Larsson Olofstorps led 1795.


 <<< Överst på sidan <<<<<
Sid. 16-3 Ruderna Soldattorp nr 128 V-F-D  Skattegården Karta 1773 &1830     OrlekaLagaSkifte1850

 (Se sid. 39-4)


Soldat Håkan Holm Fridene 1762. Gift 1786-03-02. V.Bok: 2990 1786-03-27 Soldat Håhan Holm Soldatbostället Ruder Far: Anders Andersson . Mor: Brita Matsd. Piga Lena Larsd. Far: Lars Jonsson . Mor: Margareta
H. Lena Larsdotter Hjo 1756.
S. Anders in loco 1787-01-27. F.bok:
12290 1787-01-27 1787-01-28 M Anders Ruderna, Soldatboställe Ruderna, Soldatbost Håkan Holm Lena Larsd.
Död 1790.  D.bok: 10190 1790-05-15 1790-05-23 M Anders Håkansson Ruderna 3 04 år Koppor Håkan Holm Lena Larsd.
d. Maria 1789-05-27.F.bok: 12850 1789-05-27 1789-05-29 K Maria Ruderna   Soldat Håkan Holm Lena Larsd.
 Död 1790. D.bok: 10210 1790-05-24 1790-05-25 K Maria Håkansd. Ruderna 1 år Koppor Håkan Holm Lena Larsd.
d. Bolla in loco 1792-01-31. F.bok: 13610 1792-01-31 1792-02-01 K Bolla Ruderna, Skattegården,    Soldat Håkan Holm Lena Larsd.
d. Cajsa in loco 1796-04-10. F.bok: 14670 1796-04-10 1796-04-11 K Caisa Ruderna  Håkan Holm Lena Larsd. 40
S. Lars ibidem 1799.F.bok: 15510 1799-10-15 1798-10-16 M Lars Ruderna, Orrleka, Skattegården Orrleka, Skatteg,  Håkan Holm Lena Larsd.

Moder Britta Mattesdotter Kyrkef. 1723:

H. Stina Pärsdotter Ängen 1778-03-24.  Flyttar1793 till Olofstorp. F.bok:10260 1778-03-29 1778-03-29 K Stina Torp, Ängen, Torp Torpare Petter Andersson Catharina Jonsd.


Sid-17-3 <<< Överst på sidan <<<<<         

 Nyhemmanet eller Krogen V-F-D under Skattegården. Finns ej utmärkt  på någon karta. (Se 45-4)

M. Johan Andersson. Infl. 1801 från Stakes. (Sid.7) F.bok.Korsberga: 6960 1764-11-26 1764-11-28 M Johan Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
. hust. Karin Svensdotter Eldslyckan 1769.Iflyttar(se sid 23-3) och (se sid.60-4) F.bok: 8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
 Dess dotter Stina Joh. in loco 1790-10-17. F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Maja
D. Marita

  <<< Överst på sidan <<<<<

Osebacken V-F-D torp under Backgården.
 
Johan Larsson
Varola 1729 Flyttar Edåsa 1791.
H. Kerstin Larsdotter Fröjered 1722.
d. Maria dito 1760.  F.bok: 6410 1760-07-07 1760-07-09 K Maria Lillemon Mon. L Petter Persson Kierstin Larsd.
S. Lars dito 1763.

M. Peter Larsson Lund Orleka 1742-04-30.
 Flyttar Edåsa.
H. Cathar. Jonsdotter Skövde.
Systerdoter Lisa Svensd. Skatteg. 1777-03-30. Flyttar Varola. F.bok: 10100 1777-03-30 1777-03-31 K Lisa Skattegården, Orrleka    Sven Pehrsson Katharina Larsd.
Foster son Johannes. Flyttar Edåsa.
Styfson Uno Andersson 1780. Död 1790.


Sid.18-3  <<< Överst på sidan <<<<<

Orleka Osebacken V-F-D


Johannes Andersson
Korsberga  Infl. 1791 St. Stallerhult. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
h. Karin Svensdotter Fröjered .
d. Stina dito 1791-10-00.
 

Sven Kellgren Hjo 1752-07-19.
h. Lena Nilsdotter Varola 1757 .
d. Cajsa Foglås 1785-05-20. Flyttar 1796 Österg.
d. Anna ibidem  1787-09-23. Infl. 1799 St. Stallerhult flyttar Tahagabacken.
d. Maja Stakes 1793. Fflyttar 1798 Mölebotorp.
d. Stina inloco 1795.

M. Johannes Larsson. Infl, 1800 Larskullen.
h. Annica Erlandsdotter.
s. Lars Korsberga .

 

Backgården V-F-D   <<< Överst på sidan <<<<<

  Orleka 1645.    Karta 1773 & 1779  & Eldslyckan skifte 1830.htm &  OrlekaLagaSkifte1850

Carl Persson Kulle Korsberga 1727-12-07. Flyttar 1799 Kronogården. Gift 1779-10-10.
h. Lisa Svensdotter Fröjered 1752-07-25..
s. Jonas 1784-05-15. Död 1790. D.bok: 10120 1790-04-06 1790-04-18 M Jonas Carlsson Orrleka, Backgården  6 år Koppor Carl Pärsson Lisa Ericsson

Trumslagare Petter Lartout Sjogerstad 1762. Alla infl. Åsled.
h. Greta Wallgren Falköping 1760.
s. Johannes Åsled 1788-08-07.
s. Herman ibidem 1792.

Inh.Änk. Stina Korsberga 1759. Infl. 1800 Vadened flytta 1801 Karlstorp. F.bok,Korsberga: 5900 1759-12-14 1759-12-16 K Stina Sänneryd, Lilla, Torpet Salomon Pettersson Hustru Bolla ??
s. Johannes Larsson ibidem 1787-09-15.
d. Maria Larsdotter dito 1789-02-10.

pig. Stina Jonsdotter Marietorp 1777-12-19. Infl. 1799 Marietorp flyttar 1800 Marietorp. F.bok: 10230 1777-12-19 1777-12-21 K Stina Stora  Jonas Andersson Stina Lennartsd.

Rökebo V-F-D   Finns ej på någon karta.

Änk. Greta Ericsdotter Backg. Orleka 1754. Död 1795. D.bok:11040 1795-04-15 1795-04-19 K Greta Ericsd. Rökebo  41 år Håll och stygn Eric Sundberg Maria Johansd.
s. Lars Olofsson  Långatorp 1786-01-22. hos Jan i Nolg. F.bok: 12100 1786-07-22 1786-07-23 M Lars Långatorp  Torpare Oluf Fogelqvist Gretha Ericsd.
Inh. avskedade trumslagaren Eric Sundberg 1725. Död 1799. D.bok: 11940 1799-09-30 1799-10-06 M Avsk. trumslagare Eric Sundberg Rökebo, 74 år Eric Sundberg Annica Olofsd. Död och begraven i Hömb

 

Backstuga Rökebo V-F-D  under Kronogården.  <<< Överst på sidan <<<<<

Änk. Magareta Erlandsotter Daretorp 1732.
Margaretas dotter Cajsa Jonsdotter Varola 1774. (se pag. 9)

Inhys Anna Lisa Nilsdotter Aklinga 1755. Flyttar1792 Foglås.
s. Eric Ericsson Fröjered 1778-10-13. Flyttar Hömb. F.bok:10400 1778-10-18 1778-10-18 M Eric Nolgården, Orleka  Eric Ericsson Lisa Nilsd.
d. Stina Ericsdotter dito 1781-10-24. F.bo k: 11020 1781-10-24 1781-10-26 K Stina Backgården, Orleka Bonde Eric Sundberg Lisa Nilsd.
d. Maria - - - 1792-02-12.  Död 1792.


Sid.19-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Osebacken torp. V-F-D.

  (Se sid. 45-4)
m. Johannes Andersson Mölebo Soldattorp 17644-11-26. Infl.1791 St.Stallerhult alla flyttar 1794 Stakes. F.bok.Korsberga: 6960 1764-11-26 1764-11-28 M Johan Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
h. Karin Svensdotter 1759-09-14. ) F.bok: 8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
d. Stina Osebacken 1790-10-17.  F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
d. Maria fick (nöddop) 1793-07-03. Levde två timmar.

Hans mor Kerstin Nilsdotter Varola. Infl. 1792 Korsberga fattighus.
d. Annica Andersdotter Korsberga.

m. Sven Källgren Hjo 1752-07-18. Infl.1793 Stakes. Omgift 1791-12-18.  V.bok: 3630 1791-12-18 Änkl., Soldat Sven Kellgren Stakesruder, Nolg., Orleka Piga Lena Nilsd. Far: Nils Jonsson . Mor: Estrid Andersd. Mannen 39 år. Bruden 34 år.
h. Lena Nilsdotter Varola 1757.
d. Anna Svensdotter Foglås 1784-09-23.
d. Maja Stakes 1793.F.bok: 13890 1793-01-26 1793-01-27 K Maria Stakatorp Stakat Torpare Sven Kjellgren Lena Nilsd.
 

Stora Marietorp V-F-D   <<< Överst på sidan <<<<<

   (Se A1:2 sid.5)
Jonas Andersson
inloco 1750.F.bok: 4150 1750-11-06 1750-11-09 M Jonas Majatorp   Anders Larsson Kirstin Larsd.  Gift 1776-09-10. V.bok: 2360 1776-09-10 Bonde Jonas Andersson Marietorp Far: Anders Larsson . Mor: Kjerstin Larsd. Stina Linnarsd. Far: Lennart Andersson . Mor: Ingjerd Larsd. Mannen 26 år. Bruden 23 år.
h. Stina Lennartsdotter Hallagården 1753. 4800 1753-07-15 1753-07-15 K Christina Hallagården Linnar Andersson Ingierd Larsd.
d. Stina inloco 1777-12-10. Flyttar 1795 Varola återvänder hem, flyttar 1799 Backg. åter1802 från Borgunda.
d. Lisa dito 1779-09-16. Infl. 1795 Aklinga. Flyttade 1797 ?? F.bok: 10590 1779-09-16 1779-09-19 K Lisa Marietorp Bonde Jonas Andersson Stina Lennartsd.
d. Ingrid dito 1784-07-19.11620 1784-07-19 1784-07-20 K Ingrid Marietorp Bonde Jonas Andersson Stina Lennartsd.
d. Cajsa ioloco 1787. F.bok: 12330 1787-03-16 1787-03-17 K Caisa Mariatorp Bonde Jonas Andersson Stina Lennartsd.  Död 1790. D.bok:10080 1790-02-21 1790-02-26 K Cajsa Jonasd. Marietorp  6 år.Koppor Jonas Andersson, Rusthållare Stina Linnarsd.
d. Annica do. 1788-09-?? F.bok: 12640 1788-07-19 1788-07-19 K Ingri Marietorp  Anders Andersson Maria Jonsd.
d. Cajsa - - 1792-11-08. F.bok:13680 1792-04-08 1792-04-09 K Caisa Marietorpet  Rusthållare Jonas Andersson Stina Linnarsd.
d. Maja - -  1795-09-11 F.bok:14400 1795-02-04 1795-02-13 K Maja Marietorp Mariet Bondefolk Jonas Andersson Stina Linnersd.


Sid.20-3   <<< Överst på sidan <<<<<

Stora Marietorp V-F-D.

(Se A1:2 sid.5)
Anders Andersson Orleka 1753. F.bok: 4810 1753-09-02 1753-09-02 M Anders Stora Majetorp Anders Larsson Kjerstin Larsd.
h. Maria Jonsdotter Aklinga 1757. F.bok.Acklinga: 960 1757-01-27 1757-01-27 K Maria Skogsäng Skogsäng Jonas Persson Ingrid Andersd.
d. Maja Stina inloco 1784-11-15. F.bok:11690 1784-10-15 1784-10-15 K Maria Stina Mariatorpet Mariat Bonde Andreas Andersson Maria Jonsd.
d. Ingri inloco 1789-11-12. F.bok:13010 1789-11-12 1789-11-13 K Ingri Marietorp  Bonde Andreas Andersson Maria Jonsd.
d. Catharina inloco 1794-02-16. F.bok:14150 1794-02-26 1794-02-26 K Catharina Marietorp Rusthållare Anders Andersson Maria Jonsd.

Svärmoder Ingri Andersdotter Dala 1720.

Lilla Marietorp V-F-D.

Carl Andersson Grevbäck 1764. Infl. alla 1797 Karlstorp.
h. Maria Larsdotter Valora 1768. Död 1798. D.bok:11610 1798-03-07 1798-03-11 K Gift hustru Maria Larsd. L. Mariatorp 30 år Lungsot Lars Andersson Catrina Håkansd.

p. Cajsa Larsdotter Kättarps torp 1774. Infl. 1798 Blixtorp Back. F.bok Fridene: 5810 1775-04-23 1775-04-24 K Cajsa Tjustorps torp Soldat Lars Orreberg Cathrina Bengtsd. 

dr. Magnus Andersson Grevbäck 1773.

Engabacken V-F-D torp under Marietorp.m. Lars Andersson Varola 1732. Infl. 1791 Torstentorp. Död 1799. D.bok:11790 1799-01-25 1799-02-02 M Gift torpare Lars Andersson Engabacken  66 år. Bröstfeber Anders Andersson Carin Larsd.
h. Catharina Håkansdotter  dito 1736-12-11. Död 1802. D.bok:12450 1802-02-07 1802-02-12 K Änka Catharina Håkansd. Ängabacken  66 år. Ålderdomskrämpor Håkan Månsson Elin Haraldsd.
s. Anders Hvarf 1777. Flyttar 1795 Horn.
d. d. Lena do. 1781. Flyttar 1798 Ångarp.
d. Maria Valora 1768. Infl. 1791 Hvarf flyttat 1793 under Hallag. Gift 1793. V.bok: 3720 1793-04-07 Dräng Carl Engbacka, Marietorp Piga Maria Larsd. Far: Lars Andersson . Mor: Catharina Håkansd.
d. Karin Larsdotter Edåsa 1762. Infl. 1793 Törnen walla, flyttar 1794 Skövde.
Dess dotter Lena Cajsa Janedotter Nolha. 1790-03-25.

Änk. Lisa Andersson (vid sid 21-3) Infl. 1801 Eldslycka. F.bok. Fridene: 540..-1731-11-03 K Lisa Qvarnängen Anders ..

Frommers Nyhemman. Finns ej namngivet på någon karta.

Lars Jonsson Fogelås 1752-02-03(vid pag. 9)  Infl. 1802 Hallag. Orleka.
h.Cajsa Svensdotter  ibidem 1752-09-10.
d. Lisa. do 1788. Flyttar 1802
s. Johannes. do 1795. Flyttar 1802

Långatorp  Ryttareboställe nr 17 V-F-D.

Rytt. Lars From Valora 1767. Gift 1789-08-01. V.bok:3460 1789-08-01 Lars Johansson Far: Johan Berg . Mor: Maria Pehrsd. Bolla Johansd. Far: Johan Ericsson . Mor: Lisa Andersd. Mannen 22 år. Bruden 25 år.
h. Bolla Johansdotter Fröjered 1763-05-05.
s. Johannes Orleka 1789-11-17.
s. Lars inloco 1792-07-11. F.bok: 13730 1792-07-04 1792-07-04 M Lars Långatorp  Lars From Bolla Johansd.
s. Anders - -  1795-03-05. F.bok: 14430 1795-03-05 1795-03-05 M Anders Sågaretorp Lars From Bolla Johansd.
s. Adam 1797-07-22. F.bok: 14990 1797-07-22 1797-07-22 M Adam Marietorp Lars From Bolla Johansd. 34


Änk. Lisa Andersdotter Fridene 1732. Infl. 1791 Catrinebo flyttar 1793 Eldslyckan. F.bok. Fridene: 540..-1731-11-03 K Lisa Qvarnängen Anders ..


Sid.21-3  <<< Överst på sidan <<<<<

Torstentorp V-F-D


Peter Persson
Sjogerstad 1744. Gift 1785-03-11. V.bok:2950 1785-11-03 Dräng Peter Pehrsson Thorstenstorp Far: Pehr Hansson . Mor: Ingeborg Jeansd. Piga Stina Månsd. Far: Måns Andersson . Mor: Maria Andersd. Mannen 42 år. Bruden 23 år.
h. Stina Månsdotter in loco 1763.
s. Andreas - - 1789-12-03. F.bok: 13060 1789-12-03 1789-12-06 M Andreas Torstenstorp Peter Andersson Stina Månsd.
s. Johannes 1786-08-13. F.bok: 12130 1786-08-13 1786-08-14 M Johannes Torstenstorp  Petter Pehrsson Stina Månsd.  Död 1790. D.bok: 10300 1790-07-18 1790-07-23 M Johannes Petersson Torstenstorp 4 år. Koppor Peter Pärsson, Bonde Stina Månsd.
s. Jonas inloco 1794-02-06. F.bok:14240 1794-08-06 1794-08-06 M Jonas Torstenstorp Petter Pärsson Stina Månsd.
s. Jacob Pettersson inloco 1796-09-02. F.bok:14770 1796-09-02 1796-09-03 M Jacob Torstenstorp  Petter Pehrsson Stina Månsd.

Änk. Maria Andersdotter Fröjered 1733. F.bok: 1300 ....-..-.. 1735-03-18 K Maria Svensbacken Anders

Licat. Anders Johan Ulfskiöld.pig. Maja Nilsdotter Varola 1767. Infl. 1800 Backstuga vid Eldslyckan.
s. Johannes Larsson Noth. Olofstorps led 1795.

Lars Andersson Valora 1732. Flyttar 1791 Marietorp.
h. Catarina Håkansdotter dito 1736.
s. Anders Hvarf 1777.
d. Lena dito 1781.

Änk. Anna Cathrina Ulfsköld Aklinga 1731-08-24. Flyttar 1800 Hvarf.
s. Johannes 1766-09-20.
fl.Maria Svensdotter - - 1775. Infl. från Aklinga flyttar 1791 Acklinga.
Gåsse Johannes Johansson oäkt Aklinga 1790-04-24. Död 1791-10-07. D.bok:10510 1791-10-01 1791-10-14 M Johannes Johansson Torstenstorp 1 år. Bröstfeber Johan Magnusson, Dräng
Gåssen Nils Larsson Aklinga 1780. Infl. 1794 Dimbo flyttar 1795 Göteborg.

Pig. Stina Svensdotter Hallag. 1776-02-02. Infl. 1796 Skatteg. flyttar 1798 Bondekälle. F.bok: .9840 1776-02-02 1776-02-04 K Stina Orrleka, Hallagården   Bonde Sven Jansson Maria Olufsd.


Fröjered A1:4 1802-1812.   <<< Överst på sidan <<<<<

Eldslyckan V-F-D
sid. 57-4

   Kartan 1773 & 1830

(se sid:22-3)

Nils Pehrsson Stockgården Fridene 1769-01-02. Infl. 1810 från Ståckgården.  Gift 1791-11-18.  V.bok: 3610 1791-11-18 Dräng Nils Pärsson Eldslyckan Far: Pär Olofsson . Mor: Maria Andersd. Änka Margaretha Jacobsd. (se ovan) Kättorp Far: Jacob Pärsson . Mor: Maria Pärsd. Mannen 22 år. Bruden 28 år.
H. Margareta Jacobsdotter Kättarp Fridene 1763-04-26.  F.bok Fridene: 4670 1763-04-26 1763-05-11 K Margareta Tjustorp Jacob Persson Maria Bröder?
D. Maria Larsdotter in loco 1789-09-02.  F.bok: 12920 1789-09-02 1789-09-03 K Maria Eldslyckan  Bonde Lars Andersson (se ovan) Margareta Jacobsd.
S. Lars Nilsson ibidem 1792-08-02. F.bok: 13760 1792-08-09 1792-08-09 M Lars Eldslyckan Bondefolk Nils Pärsson Ingrid Jacobsd.
D. Cajsa Nilsdotter dito 1794-10-17.
D. Lisa dito 1797-07-18. F.bok: 14300 1794-10-19 1794-10-19 K Caisa Eldslyckan  Bondefolk Nils Pärsson Margareta Jacobsd.
D. Stina dito 1800-02-15.F.bok: 15570 1800-02-15 1800-02-16 K Greta Eldslyckan   Bonde Nils Persson Margareta Jacobsd. Tvilling
Död 1803-02-16. D.bok:12660 1803-02-16 1803-02-25 K Dotter Stina Nilsd. Eldslyckan  2 år. Bröstfeber Nils Pehrsson Margareta Jacobsd.
D. Christina dito 1803-11-26.F:bok:16170 1803-03-26 1803-03-27 K Christina Eldslyckan  Bonde, NM Nils Pehrsson Margareta Jacobsd. 32
D. Greta dito 1805-11-20. F.bok: 16820 1805-11-22 1805-11-23 K Greta Eldslyckan  NM Nils Pehrsson Margareta Jacobsd. 41

1/8 mtl.


M. Johannes Johansson Bondestorp 1786-05-15. Infl. 1809 från Kyrkeskogen Korsberga. F.bok:12080 1786-06-15 1786-06-18 M Johannes Bondestorp  Bonde Johannes Larsson Kjerstin Fredriksd.
H. Maria Larsdotter in loco 1789-07-02. F.bok:12920 1789-09-02 1789-09-03 K Maria Eldslyckan   Bonde Lars Andersson Margareta Jacobsd.

D. Johanna ibidem 1810-02-04. F.bok:17900 1810-02-14 1810-02-18 K Johanna Eldslyckan  Bonde Johannes Jonsson Maria Larsd. 21
S. Lars Johan ibidem 1812-12-06.F.bok: 18520 1812-03-06 1812-03-08 M Lars Johan Eldslyckan  Bonde Johannes Jonsson Maria Larsd. 23
Död 1814. D.bok:15160 1814-02-27 1814-03-13 M Son Lars Johan Johannesson Eldslyckan Eldslyckan 002 00 00 Oangiven sjukdom Johannes Johansson Maria Larsd.
D. Christina do. 1814-05-18. F.bok:19130 1814-05-18 1814-05-19 K Christina Eldslyckan Eldslyckan Johannes Johansson Karin Larsd. 25
 

P.Magd. Jonsdotter Foglås 1799-03-13.
P. Maja Svensdotter Blackes 1794-04-20.Infl. 1812 från Blackes flytta åter 1813. F.bok:14190 1794-04-20 1794-04-21 K Maria Blackes, Svartekulla  Torpare Sven Andersson Stina Nilsd.
P. Lena Johansdotter L.Sänneryd 1784-02-10. infl. 1810 från Bossgården Fridene flyttar 1811 till Korsberga. F.bok.Korsberga:10290 1784-02-10 1784-02-11 K Lena Sänneryd, Lilla Bonden Jon Danielsson Hustru Bolla Andersd.
P. Cajsa Nilsdotter in loco 1774-10-17. Flyttar 1810 till Stockgården Fridene.


<<< Överst på sidan <<<<<

sid.58-4   Ibidem 1/16 mtl


Änk. Greta Nygerg Kaggestorp 1751-09-05. se nedan sid.59.
Son M. Christian Adamsson Skara förs. 1778-01-03. Bor i Eldslycke Stugan (sid.59)
H. Lena Olofsson Eggertz Borgstena 1779-05-22.
S. Adam in loco 1803-12-24. F.bok: 16380 1803-12-24 1803-12-24 M Adam Eldslyckan Eldslyckan Bonde Jan Eggertz Lena Olufsd. 24
S. Anders ibidem 1807-09-04. F.bok: 17250 1807-09-04 1807-09-05 M Anders Eldslyckan Eldslyckan Bonde Christian Adamsson Lena Olufsd. 28
S. Christopher do. 1811-12-18.  F.bok: 18440 1811-12-18 1811-12-18 M Christopher Eldslyckan Eldslyckan Bonde Gustaf Jean Eggertz Helena Andersd. 32


Sid.59-4  <<< Överst på sidan <<<<< 

Ibidem på undantaget V-F-D.
 


Änk. Greta Nyberg Kaggestorp 1751-09-05. Se ovan.
D. Maria Kaggestorp 1784-11-26. Infl. 1803 från Hvalstad flyttar 1803 till Dimbo. Anm: födt oägta barn 1809.
Son M. Christian Adamsson Skara förs. 1778-01-03. Bor i Eldslycke Stugan (sid.59)
H. Lena Olofsson Eggertz Borgstena 1779-05-22. Vide Supra.
S. Adam Cristoffersson in loco 1803-12-24. F.bok: 16380 1803-12-24 1803-12-24 M Adam Eldslyckan   Bonde Jan Eggertz Lena Olufsd. 24
S. Anders ibidem 1807-09-04. F.bok: 17250 1807-09-04 1807-09-05 M Anders Eldslyckan   Bonde Christian Adamsson Lena Olufsd. 28

Hemmansägare 1/16 dels mtl.

M. Johannes Jonsson Drängstorp 1779-04-22.
H Chattarina Jonsdotter Foglås 1772-00-03. Infl. 1803 från Prädtgården.
D. Maria Greta in loco 1811-01-04. F.bok:
18120 1811-01-04 1811-01-05 K Maria Margaretha Eldslyckan  Bonde Johannes Jonsson Catharina Jonsd. 39

Pig.Maria Jonsdotter Drängstorp 1785-07-26. Infl. 1808 från Varola flyttar 1811 till Kaggestorp.
P. Lisa Svensdotter Hallag. 1778-08-13. Infl. 1807 från Prästg. flyttar 1808 till Bomans. F.bok:
10370 1778-08-13 1778-08-15 K Lisa Hallagården, Orleka   Sven Jonsson Maria Olufsd.

Inhyses.
Sven Svensson Hvarf 1749. Inf. 1807 från Osebacken. Anm: ej mtl. får.
H. Lena Andersdotter Daretorp 1766-
07-25.
S. Lars ibm. 1801-05-30.

Dr. Lars Pettersson Bossgården Fridene 1779-04-13. Infl, 1803 från Örgryte flyttar 1804 till Skatteg. F.bok.Fridene: 6240 1779-04-13 1779-04-14 M Lars Bosgården, Fridened Petter Andersson Maria Larsd. "
Änk. Lena Olofsdotter Borgstena 1779-05-22. Infl. 1802 från Segerstad. Vid supora. Se sid.58-4


Sid. 60-4  <<< Överst på sidan <<<<<

Eldslycke Stugan V-F-D.

  Kartan 1773 & 1830

Ank.m. Sven Jonsson Lagmanstorp 1728-11-31.Infl. 1805 från Hallag. F.bok: 230 . -..  1728-11-03 M Joen Lagmanstorpet Jonas Timan
Johannes Andersson med hustru och barn se sid, 41. flyttar 1806 Krogen under Skatteg.


M. Joh. Andersson Mölebo 1764-11-26. Infl. 1807 från Osebacken. F.bok: 6960 1764-11-26 1764-11-28 K Johana Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
H. Karin Svensdotter Eldslyckan 1768-01-31 F.bok:
8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. (se sid. 17-3 och sid. 7-3)
D. Stina Osebacken 1790-10-17. F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Maria ibm. 1793-05-04. F.bok:13950 1793-05-04 1793-05-05 K Maria Osebacken, Backagården, Orleka Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Britta Stakes 1799-10-09. F.bok:
15500 1799-10-10 1798-10-11 K Brita Stakatorp Torpare Johannes Andersson Carin Svensd.
S. Christian Krogen 1802-11-30. F.bok: 16130 1802-11-30 1802-12-01 M Christian Krogen, Orrleka, Torpare Johannes Andersson Carin Svensd. 33

Inh. Olof Sundberg Backg. 1735-11-02. Flyttar 1804 Fattigst. Död 1804-06-24. D.bok:12910 1804-06-.. 1804-06-27 M Fattighjon, änkman Olof Sundberg Fattighuset 69 år. Ålderdomskrämpor Eric Sundberg Annica Olofsd.


Sid. 40-4  <<< Överst på sidan <<<<< 

Nyhem  Broholm V-F-D

Kartan 1773 & 1830

M Lars Pettersson Bossg. Fridene 1779-04-03. Infl. 1808 från Nolg. F.bok.Fridene: 6240 1779-04-13 1779-04-14 M Lars Bosgården, Fridened Petter Andersson Maria Larsd. "
S. Lars Larsson Nolg. 1806-02-22.
Styf.dotter.Cajsa Larsdotter Varola 1796-01-21. Flyttar 1809 till Skattegården.
H. Catrina Larsdotter Fogelås 1762-04-16. Infl. från Kaggestorp.

Pig. Cajsa Larsdotter Valora 1796-01-21. Fader och moderlös. Se ovan.

Pig. Stina Svensdotter Bromans 1776-02-02.


Sid.24-4  <<< Överst på sidan <<<<<

Bromans V-F-D under Hallagården eller Stommen.

Anders Jonsson Foglås 1749-01-15. Anm: utan mantal. (Sid. 13-3) Gift 1785. V.bok: 2900 1785-07-27 Dräng Anders Jonsson Far: Jonas Larsson, Bromans torp . Mor: Annicka Larsd. Enka Maria Olofsd. Far: Olof Andersson . Mor: Cathrina Andersd. Mannen 36 år. Bruden 32 år.
H. Maria Olofsdotter Hallag. 1754-10-12.  F.bok:5030 1754-10-12 1754-10-13 K Maria Hallagården, Orrleka  Oluf Andersson Catharina Andersd.
S. Andreas in loco 1788-10-18. Flyttar 1810 Acklinga. Dårhlig, lite F.bok: 12710 1788-10-18 1788-10-19 M Andreas Bromans  Torpare Anders Jonsson Maria Olufsd. n.
D. Cajsa ibidem 1793-10-13. Flyttar 1811 till Stenkullen.  F.bok:14020 1793-10-13 1793-10-14 M Cajsa Bromans torp, Skattegården  Anders Jonsson Maria Olufsd.
D. Lisa Hallag. 1778-08-13.Infl. 1808 från Prästg. (Se sid.59-4) F.bok:10370 1778-08-13 1778-08-15 K Lisa Hallagården, Orleka   Sven Jonsson Maria Olufsd.
D. Stina ibidem 1776-02- 02.  Flyttar 1791 Myrebacken återvänder1793 från Hallag. flyttar 1795 till Skatteg. Flyttar1810 till Vassbäcken.


Sid.39-4  <<< Överst på sidan <<<<< 

 Soldattorpet Ruderna V-F-D Nr 878 Skaraborgs regemente. Nr.128.

 (Se sid. 16-3)

Sold. Håkan Holm  Vesttorps led Fridene 1767-09-13. Alla flyttar 1808 till Acklinga. V.Bok: 2990 1786-03-27 Soldat Håhan Holm Soldatbostället Ruder Far: Anders Andersson . Mor: Brita Matsd. Piga Lena Larsd. Far: Lars Jonsson . Mor: Margareta
H. Lena Larsdotter Hjo sochn. 1756.
D. Bolla in loco 1792-01-31.  F.bok: 13610 1792-01-31 1792-02-01 K Bolla Ruderna, Skattegården,    Soldat Håkan Holm Lena Larsd.
D. Cajsa ibidem 1796-11-10.  F.bok: 14670 1796-04-10 1796-04-11 K Caisa Ruderna  Håkan Holm Lena Larsd. 40
S. Lars dito   1799-10-15. F.bok: 15510 1799-10-15 1798-10-16 M Lars Ruderna, Orrleka, Skattegården Orrleka, Skatteg,  Håkan Holm Lena Larsd.
D. Maja Lena dito 1803-04-23. F.bok: 16190 1803-04-17 1803-04-18 K Maja Lena Annefors Bruk Annefors Bruk Soldat Håkan Holm Lena Larsd. 46

Sold. Jan Larsson Holm Fröjered 1783-05-23. Infl. 1808 från Löpareskogen.
H. Anna Swensdotter Fogelås 1784-04-13.
S. Johannes Ruderna 1811-09-08.    

Flickan. Cajsa Pettersdotter Hvarf 1802-10-03. Infl. 1812 Stenbacken.
Pig. Stina Svensdotter Osebacken 1795-10-03. Infl. 1810 från Tångabäcken flyttar 1812 till Tångabäcken. F.bok:14590 1795-10-.. 1795-10-.. K Stina Osebacken Torpare Sven Kellgren Lena Nilsd.
Inh.änk.Brita Matheodotter Kyrkofalla 1723. Flyttar 1808 till Fattigstugan.


Sid.45-4  <<< Överst på sidan <<<<< Torpet Osebacken V-F-D under Backgården.

Johannes Larsson Hjo socken 1751.Flyttar 1805 till St. Rydet.
H. Annica Elandsdotter Skräddarehemmet Lämmag. 1746-11-21. F.bok: 3320 1746-11-21 1746-11-23 K Annicka Skräddarebacken Erland Lingren Maria Larsd.
S. Lars Benctstorp St. Sänneryd 1779-10-20. F.bok.Korsberga: 9640 1779-10-20 1779-10-21 M Lars Sänneryd, Bengtstorp Johannes Svensson Hustru Annicka Erlandsd. 
D: Maja gift. do. 1777. Inf.1807 från Foglås.

Johannes Andersson Mölebo sold.torp 1764-11-26. Infl.1805 från Eldslycke Stugan. (se sid.19-3) F.bok.Korsberga: 6960 1764-11-26 1764-11-28 M Johan Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
H. Karin Svensdotter Eldslyckan 1768-01-31. F.bok: 8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
D. Stina in loco 1790-10-17.  F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Maja ibidem 1793-05-04 F.bok:.
13950 1793-05-04 1793-05-05 K Maria Osebacken, Backagården, Orleka Orrleka. Backag, Oseb Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Brita Stakatorpet 1799-10-09.F.bok: 15500 1799-10-10 1798-10-11 K Brita Stakatorp Torpare Johannes Andersson Carin Svensd.
S. Christan Krogen u.Skatteg. 1802-11-30. F.bok: 16130 1802-11-30 1802-12-01 M Christian Krogen, Orrleka, Skattegården Orrleka, Skatteg, Krogen Torpare Johannes Andersson Carin Svensd. 33


M. Sven Svensson Hvarf 1749. Infl. 1805 från Daretorp flyttar 1806 till Eldslyckan.
H. Lena Andersdotter Daretorp 1766-07-25.
S. Lars Svensson ibidem 1801-05-30.
S. Magnus dito 1803-11-03. Död 1806-09-01.
F.bok:13390 1806-09-.. 1806-09-07 M Son Magnus Swensson Osebacken, Orrleka  3 år. Bröstfeber Swen Swensson Lena Andersd. (dödsdat osäkert)
D. Cajsa in loco 1807-04-19. F.bok: 17145 1807-04-29 1807-04-30 K Caisa Osebacken Oseb Torpare Sven Svensson Lena Andersd. 41
 

Johannes Andersson Mölebo sold.torp 1764-11-26. Infl.1805 från Eldslycke Stugan.  Infl.1805 från Eldslycke Stugan. (se sid.19-3) F.bok.Korsberga: 6960 1764-11-26 1764-11-28 M Johan Mölebo torp Molberg Kierstin Nilsd.
H. Karin Svensdotter Eldslyckan 1768-01-31.  F.bok: 8120 1768-01-31 1768-02-02 K Karin Eldslyckan Eldslyckan Sven Jonsson Maria Carlsd. Gift 1790. V.bok: 3550 1790-08-22 Johannes Andersson Osebacken Far: Anders Johansson . Mor: Cherstin Nilsd. Karin Svensd. Nybygget, Eldslyckan Far: Sven Jonsson . Mor: Maria Carlsd. Mannen 24 år. Bruden 21 år.
D. Stina in loco 1790-10-17. Flyttar 1807 till Hvarf.  F.bok: 13260 1790-10-17 1790-10-17 K Stina Eldslyckan  Torpare Johannes Andersson Karin Svensd.
D. Maja ibidem 1793-05-04.   F.bok:.
13950 1793-05-04 1793-05-05 K Maria Osebacken, Backagården, Orleka Orrleka. Backag, Oseb Torpare Johannes Andersson Karin Svensd. Död 1808. D.bok:13610 1808-05-26 1808-05-129 K Dotter Stina Johannesd. Osebacken, Orrleka, Skattegården Orrleka,  16 år. Slaget Johannes Andersson Karin Svensd.

D. Brita Stakatorpet 1799-10-09.
S. Christan Krogen u.Skatteg. 1802-11-30.
D. Cajsa Lisa ---- 1807-04-29. Död 1807-06-17.fte. Lars Pehersson Skatteg. 1809-07-17. Flyttat 1811 Skatteg.