Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.

     Folkminnen om bygder, orter och deras innevånare.
     Svar till folkminnesarkivet frågelista 33.
     Korsberga 1931 Johan Möller.   
Lista på alla besvarade frågolistor.  

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
  Folkliga iakttagelser, benämningar rörande bygder och  inevånare.1ULMA331.gif (18220 byte)  
2ULMA332.gif (24406 byte)  3ULMA333.gif (23760 byte)  4ULMA334.gif (26964 byte)  5ULMA335.gif (21604 byte)  6ULMA336.gif (26514 byte) 
By bönder och enskilda bönder 7ULMA337.gif (24624 byte)  8ULMA338.gif (24138 byte)  9ULMA339.gif (20353 byte) 
Brandstorp och Visingsö bönder 10 ULMA3310.gif (22056 byte)  11ULMA3311.gif (23009 byte)  
Vad mjölnaren i skogsbygden och Falbygden sade om varandra 12ULMA3312.gif (23275 byte) 
Vad man säger om folk i avlägsna bygder 13ULMA3313.gif (20175 byte)  14ULMA340.gif (20841 byte)  
Utryck om näringsfång  15ULMA341.gif (22806 byte)  
Socknars indelning mm. 16ULMA342.gif (23384 byte)  17ULMA343.gif (26698 byte)   
Benämning på innevånare bildat efter ortnamnet 18ULMA344.gif (23531 byte)
Öknamn, förklenande ortnamn 19ULMA345.gif (20225 byte)     
 
Benämningar på andra folk 20ULMA346.gif (22734 byte)  
Ordstäv och talesätt om bygder å folk 21ULMA347.gif (21133 byte)  22ULMA348.gif (20010 byte)  23ULMA3314.gif (21199 byte)  24ULMA3315.gif (22094 byte)  25ULMA3316.gif (22390 byte)  
Svordomar syftande på bygder föremål och folk 26ULMA3317.gif (13214 byte)  
Påhittade bygder och folk 27ULMA3318.gif (12473 byte)  28 ULMA3319.gif (20764 byte)  
Monologer och dialoger29ULMA349.gif (17480 byte)  30ULMA350.gif (14122 byte)  
Skäll mellan fattig å rik    31ULMA351.gif (18372 byte)  
Namnteckning med devis i nyköpt bok 32ULMA352.gif (16640 byte)  33ULMA353.gif (14479 byte)  
Anekdoter skämtsagor om orter å innevånare  34ULMA354.gif (20218 byte)  
När skam sloss med smålänningar 35ULMA355.gif (19564 byte)   36ULMA356.gif (19954 byte)  
Då Visingsöborna var dumma 37ULMA357.gif (21104 byte)  
Rim, sånger om orter å innevånare. Korsberga visan 38ULMA3320.gif (17186 byte)  39ULMA3321.gif (20065 byte) 40ULMA3322.gif (16491 byte)  Post körarens i Hjo visa  41ULMA3323.gif (17500 byte)  42ULMA3324.gif (16521 byte)  43ULMA3325.gif (14488 byte)  44ULMA3326.gif (11219 byte)   45ULMA3327.gif (13872 byte)

 När jag får mitt och väl det och andra sitt å nätt dä då är jag belåten.
     Ljudbeteckning Västgötamål 
    M 109 Kyrkfärd      
     M 111  Gudstjänst å nattvardsgång           
    M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.
     
M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.   
      M96 Historieberättare
    Personifikation/M91.htm