Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.

        Historieberättare och andra traditionsbärare.
        Svar på Landsmålsarkivets frågelista M96.             Lista på alla besvarade frågolistor.                   
    
        Korsberga 1935. Johan Möller.                              Ljudbeteckning Västgötamål 
               
 M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.                       M105 Kyrkklockor å ringning
             M 111  Gudstjänst å nattvardsgång                    Personifikation/M91.htm 

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.        
1wpe65.gif (24161 byte) = sjåser en sjåsel ena sjåsa.= gissa gåtor 
2wpe1C.gif (25252 byte) =Tomten var född på en plats i Sänneryd som heter Tomten.
3wpe14.gif (26020 byte)
    jag   säger      efter       sägen     och   ljuger   efter    lögn.    
4wpe21.gif (26651 byte) = hisskeligt stor sugga.
5wpe26.gif (26520 byte)
  Ja      har   då      aldrig     lidet - en     och aldrig  gillar jag en  så länge     jag    lev
6wpe2A.gif (26903 byte)   ansjoggt ett gammalt fint ord som vi mycket sällan hör i dag . Hoppas ni han läsa och förstå alla fina dialekt ord i den underbara berättelsen Johan  här åter ger efter Gamle Nordqvist.
7wpe2D.gif (25997 byte)
  om         du       gör honom    något     ont         så      kommer             en     ondes

  ande        att         förfölja              dig         så länge             du      lever
8wpe31.gif (26801 byte)
   Hur         ska    vi      nu        ha det    ?    Ska   vi     kalla han      vid       hans

  rätta         namn           eller       ska     vi   ta        öknamnet.
9wpe3D.gif (27590 byte)
 Han        behövde         inte        höra        en         historia                mer       än       ett

  par         tre     gånger        förrän           han         kunde den              utantill.
10wpe4F.gif (26756 byte) = kölna. Skonken är öppen del av byggnaden under taket.
11wpe55.gif (26461 byte)
  Nils son Magnus             höll             alltid     det roliga  vid   liv           på

 gästgivaregården                  med       sina           många           historier.
12wpe57.gif (25823 byte) funta talet viket härligt utryck.
13wpe5B.gif (25395 byte) 14wpe5D.gif (24064 byte)   15wpe5F.gif (25979 byte)   16wpe61.gif (26976 byte) = sittande göromål
17wpe1.gif (25991 byte)
18
wpeD.gif (25726 byte) 19wpeF.gif (27455 byte) 20wpe1A.gif (28672 byte) 
    
         Sex     tjog        kräftor.
 
 Jag    ska   bort   å     skinnbeklä            ett par           särkärmar          å    sätta  

       västrygg         i     ett par           
byxor     ,    å    räcker           inte        skinnet

 till      får    jag     ta       natten      till       hjälp.
 22wpe1E.gif (25503 byte)
21wpe1C.gif (26529 byte)
23
wpe22.gif (24798 byte)
24wpe24.gif (23579 byte)
25wpe2A.gif (25011 byte)
26wpe2E.gif (25115 byte)

27wpe30.gif (25871 byte)

28wpe33.gif (24472 byte)

 


      Jag          ska     tala            om        för     er       att      jag

  har         sett         själve            skam.
  Skam         å en        bonde        satte       en gång            vad       med     var-

  andra          om            vem         utav      dem         som           skulle        kunna

   ställa         upp          den         stolligaste        öken = dragdjur.  Å   det    var    inte

  lite     häller        dä      gällde,             för    det    var     fråga     om     en    skäppa

   pengar.           Skam           trodde     väl     aldrig  annat     än        att    han       skulle

  vinna         för         han        satte         ett par            ekorrar         före        harva     

 och   körde dem            å det      gick           som         ett         virs.      Bonden     han

   satte    ihop              käringa           och   pigan    och så    ställde   de   sig    på     fi-

  ra   fötter,          å     så       drog han     kjortlarna          över         huvut     å      knöt

 för dem,         och  så     satte han         före          dem         å     körde     krok = åder.

 När       skam         fick           se det        kunde han        inte               annat      än

  medge       att     bondens     ök       var     stolligast.                 Men    så   frågade  han

    hur          bonden     utfodrade    sina         dragare.            Det   ska   du    få       se

  sa     bonden    och så     tog     han     ut       snalabeningen             i           byxorna
 
 å     satte      på     piga        med         bakefter.                  Kärringen           hon    för-

 stod       nog           vad      det     va,        så hon      gjorde   till      ett     ruffande

 å     då     frågade          skam             vad    hon      menade.        Jo     när       den

 unga         hôrssa           får          å     inte     den   gamla        då       gûmmrar   hon
 sa bonden.