Personifikation.                                
        Svar på Landsmålsarkivets frågelista M91.  Korsberga 1935. Johan Möller.             
Ljudbeteckning Västgötamål                     M96 Historieberättare
 Lista på alla besvarade frågolistor.             Personifikation/M91.htm           
  M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.          
 
M 111  Gudstjänst å nattvardsgång        
 M105 Kyrkklockor å ringning

  7M91.ht16.gif (20712 byte)
8M91.ht19.gif (20028 byte)
9M91.ht20.gif (20243 byte)
10M91.ht21.gif (19592 byte)
11M91.ht22.gif (18967 byte)
12M91.ht26.gif (22905 byte)
13M91.ht27.gif (15600 byte)

 

 1M91.ht1.gif (18631 byte)   2wpe12.gif (19607 byte)   3wpe14.gif (22636 byte)   
                                            köra ut sjurdgubben = köra ut kölden.
 4M91.ht9.gif (22173 byte)    5M91.ht10.gif (18790 byte)  6M91.ht11.gif (18790 byte)           = det susar i asken.
= Jutahåla. tjälakäringa rökar.
     =Julasommar å fågelsång påskavinter å slädföre.
= lycka sparkarn i röva.
 
    det     var en        lycka           stor          som           ett gärde.