Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.
      Gudstjänst och nattvardsgång
     
Svar på Landsmålsarkivets frågelista M 111.
        Korsberga 1937. Johan Möller.                      Ljudbeteckning Västgötamål 
                                                                                     M96 Historieberättare
           M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.      
          M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.      Personifikation/M91.htm   
           M 109 Kyrkfärd          Lista på alla besvarade frågolistor.
         M105 Kyrkklockor å ringning 

   Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.


        Johans skriv stil:  obetonat e. mycket kort öppet a ljud. kort o ljud.

       dialektorden är understrukna, inte alla.
       obs. förväxla inte o med det slutna a -ljudet som i da = dag.

         så har skriver han tjockt L gjole = gjorde. bleet = blivet.

      sôrj = sorg.   sûm = som.

     Sida 1.              2.                  3.                   4.                    5.
    wpe14.gif (30422 byte) wpe16.gif (30983 byte) wpe18.gif (32497 byte) wpe1B.gif (32165 byte) wpe27.gif (30934 byte)
        
          6.                 7.                   8.                   9.              10.
    wpe2D.gif (31772 byte) wpe29.gif (32016 byte) wpe2B.gif (32391 byte) wpe1.gif (32090 byte) wpeD.gif (29947 byte)

           11.               12.                 13.                 14.                15. 
    wpeF.gif (29119 byte) wpe11.gif (34749 byte) wpe13.gif (32802 byte) wpe15.gif (32873 byte) wpe17.gif (31774 byte)

           16.                17.                 18.                19.               20.
    wpe19.gif (30729 byte)  wpe1C.gif (30973 byte) wpe1E.gif (28702 byte) wpe21.gif (31157 byte) wpe23.gif (30814 byte)

             21.               22.              23.                24.                   25. 
     wpe26.gif (30861 byte) wpe28.gif (30923 byte) wpe2A.gif (31093 byte) wpe2C.gif (29994 byte) wpe2E.gif (31239 byte)

            26.          
      wpe30.gif (31316 byte)  

            Ordförklaring   :

         = man månade mest om sina avskedade knektar.

      ett konstigt utryck som säger att de gamla knektarna 
                                              inte var rädda för farligheter.


      = friska människa. 

         marteratter  Är det någon som kan förklara detta ord?

       = när någon. 
       Tule  = två led Benämning på vägkorsning söder om Korberga kyrka.