Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.
      Kyrkfärd och kyrkbåt.
       Svar på landsmålsarkivets fråglista M 109.
       Korsberga 1936 Johan Möller.    
  Lista på alla besvarade frågolistor.   

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
  1M109.h1.gif (21981 byte)  2M109.h2.gif (23014 byte)  3M109.h3.gif (23969 byte)  4M109.h4.gif (23997 byte)  5M109.h5.gif (24581 byte)  6M109.h6.gif (26835 byte)  7M109.h7.gif (25015 byte)  8M109.h8.gif (23823 byte)  9M109.h9.gif (25575 byte)  10M109.h10.gif (24868 byte)
11M109.h11.gif (23439 byte)  12M109.h12.gif (24220 byte)  13M109.h13.gif (24468 byte)  14M109.h14.gif (25576 byte)
Ljudbeteckning Västgötamål 
M 111  Gudstjänst å nattvardsgång           
M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.
M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.   
M96 Historieberättare
Personifikation/M91.htm
M105 Kyrkklockor å ringning