Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.
       Kyrkobyggnad och kyrkogård .
       Svar på Landsmålsarkivets frågelista M 107.
       Korsberga 1936. Johan Möller.                   Lista på alla besvarade frågolistor.  

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
  1M107.h1.gif (28445 byte)  2M107.h2.gif (30834 byte)  3M107.h3.gif (29287 byte)  4M107.h4.gif (32281 byte)  5M107.h5.gif (31516 byte)  6M107.h6.gif (31944 byte)  7M107.h7.gif (32010 byte)  8M107.h8.gif (31221 byte)  9M107.h9.gif (30862 byte)  10M107.h10.gif (30949 byte)  11M107.h11.gif (30829 byte)
12M107.h12.gif (30950 byte)  13M107.h13.gif (29997 byte)  14M107.h14.gif (30140 byte)  15M107.h15.gif (27788 byte)  16M107.h16.gif (30539 byte)  17M107.h17.gif (29656 byte)  18M107.h18.gif (30947 byte)  19M107.h19.gif (30825 byte)  20M107.h20.gif (30038 byte)  21M107.h22.gif (24584 byte)
 Ljudbeteckning Västgötamål 
M 111  Gudstjänst å nattvardsgång           
M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.
M 109 Kyrkfärd      
M96 Historieberättare
Personifikation/M91.htm

M105 Kyrkklockor å ringning