Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.
       Kyrkklockor och ringning.
       Svar på landsmålsarkivets frågolista M105.
       Korsberga 1936 Johan Möller.  
  Lista på alla besvarade frågolistor.  

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
 

      M 109 Kyrkfärd      
   
Ljudbeteckning Västgötamål 
     M 111  Gudstjänst å nattvardsgång           
    M 103 Präst, klockare och andra kyrkanstjänare.
     
M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.   
      M96 Historieberättare
    Personifikation/M91.htm

1M105.h15.gif (29435 byte)  2M105.h18.gif (30660 byte)  3M105.h17.gif (30660 byte)  4M105.h19.gif (30289 byte)  5M105.h20.gif (30667 byte)  6M105.h21.gif (31073 byte)  7M105.h22.gif (29748 byte)  8M105.h23.gif (30294 byte)  9M105.h25.gif (31007 byte)  10M105.h26.gif (30353 byte)
11M105.h28.gif (27202 byte)  12M105.h29.gif (31057 byte)  13M105.h30.gif (29571 byte)  14 M105.h1.gif (28806 byte)  15M105.h2.gif (30304 byte)  16M105.h3.gif (28806 byte)  17M105.h4.gif (29758 byte)  18M105.h5.gif (27183 byte)  19M105.h6.gif (27590 byte)
20M105.h7.gif (29700 byte)  21M105.h8.gif (22290 byte)

            
            I Fridene kyrka där fans det tre klockor  å de hette Maria , Johanna å Magdalena. Men det var så längesedan att
            när jättarna bodde i Häkensås.  Å de tålde inte höra klockringningen å därför så slängde de stora stena i mot 
           kyrkan å tänkte till å slå sönder den.  Men jätta var dåliga till å kasta rätt så de store jättestena råkade aldrig. 
           Änta for de för långt eller orka de aldrig fram eller åkte de långt åt sidan. 
           Men hur det var så hade en mindre sten råkat den ena utav Klock-era så den åkt ur tornet å ner i Tidan.  
           Där kunde man vid lugnt å klart väder och när det sammrigde i kyrka  då kunde man se klockan djupt ner på 
           botten.
           Så var det en gång en gumma som hade ett par tvillings oxar å med dem skulle man köra upp kyrkklockan.  
           Di hade fått en  järnkätting om klockan och satt före oxarna  å så körde de på dem. Klocka följe med upp å 
          kanten på klocka var uppe i vassen. Men då kunde inte gumman tiga utan sade;
           "ja kûnne-le tro dä ja att mina oxar skulle dra upp klocka"  i det samma släppte kättingen och klockan for 
        tillbaka så det böljade i vattnet efteråt  å där har hon blivit liggande. Se det var på det viset att ingen fick säga
           ett ord när de hålles med arbetet.
        
         Finns på sidan 14 - 19.