Uppdatera startsidan på grund av server byte Här
Det är bara denna startsida som uppdateras från 2005 09 01.

      Prästen, klockaren och andra kyrkans tjänare.
      Svar på landsmålsarkivets frågelista  M 103.
      Korsberga 1936 Johan Möller.                      Ljudbeteckning Västgötamål 
               
 M 107 Kyrkobyggnad kyrkogård.             M96 Historieberättare
             M 111  Gudstjänst å nattvardsgång         Personifikation/M91.htm  
             M105 Kyrkklockor å ringning                               

Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
  1M103.h1.gif (29040 byte)  2M103.h2.gif (31724 byte)  3M103.h3.gif (32232 byte)  4M103.h4.gif (29779 byte)  5M103.h5.gif (29691 byte)  6M103.h6.gif (29413 byte)  7M103.h7.gif (31368 byte)  8M103.h8.gif (28157 byte)  9M103.h9.gif (29757 byte)  10M103.h10.gif (28062 byte)  11M103.h11.gif (30364 byte)
12M103.h12.gif (29735 byte)  13 M103.h16.gif (27946 byte)    14M103.h14.gif (28500 byte)  15 M103.h15.gif (29376 byte)  16M103.h17.gif (28732 byte)  17M103.h18.gif (28384 byte)  18M103.h19.gif (28353 byte)  19M103.h20.gif (29611 byte)  20M103.h21.gif (26792 byte)
21M103.h22.gif (28384 byte)  22M103.h23.gif (28882 byte) 23M103.h24.gif (27385 byte)  24M103.h25.gif (26276 byte)  25M103.h26.gif (25545 byte)  26M103.h27.gif (25376 byte)  27M103.h28.gif (26635 byte)  28M103.h29.gif (29481 byte)  29M103.h30.gif (26189 byte)  30M103.h31.gif (29846 byte)
I Johans uppteckningar finns många läsvärda historier av gammalt datum riktiga godbitar.


Sidan 5-6. Historia från Daretorp


Sidan 8. Historia om kyrktagning.

Vägvisarn. 

Ett torrår

.
Sidan 15 - 16 historier om präster med
spritproblem.

Sidan 20

Sidan 23

Sidan 25

Sidan 26