Lista på alla besvarade frågolistor.    
      Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.

        Koppning och åderlåtning.
        Svar på landsmålsarkivets frågelista M 101.  Korsberga 1937 Johan Möller.

  1. 23. 4. Ortens uttryck för koppning och åderlåtning. Vilka utförde koppning. Benämning på person som koppar. Barnmorskan. En gammal åderlåtare.
5. 6. 7. 8.Kopparens utrustning. Vad var koppningen nyttig för.
9. 10.Man talade om sjukt blod som gav upphov till sjukdomar. Klockaren i Daretorp som försökte ta livet.
11. Havande kvinnor. Fel och rätt tid för åderlåtning.
12. 13. 14.Åderlåtningskalendrar. Kroppsdel där åderlåtning utfördes. Första momentet vid koppning.
15. 16. 17. När åderlåtaren tog upp åra på armen och foten gick det till på följande sätt.
17. 18. Efter åderlåtningen. Andra personers närvaro. Hur blodet hanterades.
19. 20. När upphörde åderlåtningen. Blodavtappning på boskapsdjur.
21. 22. 23.Teckningar på åderjärn. En gammal gummas berättelse om blodavtappning med blodiglar.
24. 25. 26.27.Skabrösa historier om koppning och åderlåtning.