Förtecknig över Johan Möllers svar på Dialekt och folkminnesarkivets
 maskinskrivna frågelistor.
Lyssna på dialekter från Korsberga å Fridene.
De viktigaste ljuden i Falbygdens mål återgivna i landsmålsskrift
   Av Johan Götlind. 1928.
M 6	Orientation        Ljudbok uppläsare Arne Möller ULMA 12090 M6 JM1938 Orientation.mp3
M 9	Öde, lycka, vedergälining http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/ULMA%204140%20 M9 %20JM%201932%20ode%20lycka.mp3 
M 10	Varsel och vård      http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/ULMA%2012327%20 M10 %20JM%201939%20Varsel(1).mp3 
M 11	Ont öga, ond tunga, hågsa http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/ULMA%203919 M11 %20JM1932%20Onda%20ogon%20ond%20tunga.mp3 
M 25	Jaktens och fisklets betydlelse för hushållningen
M 31	Människokroppen Människokroppen M31.mp3 Del 2.mp3  Del 3.mp3 Uppläsare Arne Möller.
M 32	Djurkroppen
M 33	Kroppsliga livsyttringar hos människan och djuren
M 54	Ord och uttryck for förflyttning av föremål
M 35	Barnet
M 36	Djurbenämningar
M 37	Människans utseende. miner åtbörder och uppträdande
M 38	Människans ålder, kön och släktskapsförhållande.
M 40	Arbete, trötthet och vila  Ljudfil uppläsare Arne Möller ULMA 2928 JM 1931 M40 arbete trötthet vila. mp3  Del 2 Arbete mm.mp3   
M 41	Sömn och vaka
M 42	Brådska och snabbhet, dröjsmål och långsamhet
M 43	Kvarnar och malning
M 44	Växterna och deras livsbetingelse
M 45	Liv och död
M 46	Jord och jordmån Lyssna på Ljudfil uppläsare Arne Möller Ulma 5912 M46 Jord 1(1).mp3 De1 Del 2.Ulma 5912 M46 jord 2(1).mp3
M 47	Fattigdom och rikedom
M 48	Glädje och sorg
M 49	Lynne och karaktär
M 50	Värme och köld
M 51	Giva och taga
M 53	Hörsel och ljud
M 54	Syn, ljus och mörker
M 55	Husdjursskötsel
M 56	Färger
M 57`	Sinnen och sinnesförnimmelser
M 58	Brott och straff
M 59	Skogsbruk
M 60	Pengar och myntväsen Pengar och myntväsen .mp3  Pengar och  myntväsen.mp3
M 61	Tanke, förstånd och minne
M 62	Tro och veta Tro och veta. mp3
M 63	Sämja och osämja
M 64	Likhet och olikhet
M 65	Samhällsklasser
M 66	Fattigt folk, fattigvård och födoråd Fattigt folk mm. mp3
M 67	Klädedräkt och nakenhet
M 68	Källor och brunnar
M 69	Fruktan och skrämsel
M 70	Skjutshållning och gästgiveri Skjutshållning och Gästgiveri .mp3
M 71	Garnet och dess behandling före vävningen
M 72	Vävstol och vävning
M 73	Mått, vikt och stycketalsräkning
M 74	Linberedning och spinning
M 76	Belysning
M 77	Idrottslekar
M 80	By och gård
M 81	Matlagning
M 82	Matordning och bordsseder
M 83	Mantal, nummer i by och skifteslaq
M 85	Torvtäkt
M 86 	Jakt och djurfångst
M 87 	Humleodling och brygd
M 89	Tomten och därmed besläktade väsen
M 90	Magiska gester, tecken, tal och färger. http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/ M90 20magiska%20gester%20tecken%20mm%20JM%20_%201935.mp3 
M91.	Personifikation 
M 92 	Maskskredet
M 93	Båtar och båtbygge 
M 94	Spånaskar
M 95	Stig och väg  Ljudfil uppläsare Arne Möller /ULMA 11368 M95 JM 1938 Stig och Väg.mp3
M 96	Historieberättare och andra traditionsbärare http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/M96_8718-JM-ULMA%20historieberetare.mp3 
M 97 	Tionde och annan kyrklig beskattning  http://www.ffk-hembygd.se/Arne/ULMA M97(1).mp3  
M 98	Stjärnor och stjärnbilder
M 99	Husdjurssjukdomar.         Ljud bok uppläsare Arne Möller ULMA 9018 M99 JM 1935 Del 1. Del 2.
M 100	Om kloka (trollkunniga och visemän) http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/Trollkunniga%20ULMA%209191%20M100%20_JM_1936.mp3 
M 101	Koppning och åderlåtning
M 102	Spelmän och spelmanstraditioner Ljudfil uppläsare Arne Möller ULMA 9242 M102 JM 1936 spelmanstraditioner.mp3  
M 103	Präst, klockare och andra kyrkotjänare 
M 104	Växtfärgning
M 105	Kyrkklockor och ringning
M 107	Kyrkobyggnad och kyrkogård
M 109	Kyrkfärd och kyrkbåt
M 111	Gudstjänst och nattvardsgång
M 116	Invärtes medel använda vid huskurer
M 118	Sår och sårbehandling samt blodstillande metoder
M 121	Salvor, plåster och andra utvärtes medel i huskurerna
M 122	Fastlag och påsk
M 123	Sjuk och frisk
M 124	Vårfrudagen
M 125	Läkare och läkemedel
M 126	Trettondagen, tjugondagen och kyndelsmässan.
M 127	Nyår
M 128	Årseldar
M 129	Offerkastar
M 131	Hästslaktaren och hans arbete
M 132	Bär och frukter i hushållet
M 140	Bad och bastu
M 146	Arbetsfördelning inom lanthushållet
M 148	Handel och marknad
Frågelista 15. Hägnader. (avskrift med tillägg och bilder av Arne Möller) 
Frågelista 33. Folkminnen om bygder, orter och deras innevånare. http://moller42.se/Video/ULMA%20mp3/bygder%20och%20folk%20ulma33.mp3 

Bin och biskötsel Svar å Landsmålsarkivets Uppsala frågelista Korsberga 1928 J Möller

Svar på Waldemar Ljungmans frågelista.
Naturväsen
A    Vattenväsen
B    Skogsväsen
C    Bergsväsen
D    Jättar
E    Troll
F    Älvor
G    Vättar och vitten

Tjänsteandar
A    Tomten
B    Bjäran
C    Spiritus

Drakar. ormar och fiskar.

Förvandlade
Maran 
Varulven

Människor med övernaturlig förmåga,
Kloka
A    Personliga förhållanden
B     Folkmedisin.
C     Årsgång.
D    Övrig Klokskap
E    Trollkonster

Livets högtider och skickelser. 

Födelse dop och föreställningar om det späda barnet.
Frieri och bröllop.
Död och begravning.