Fridene-Fröjered-Korsberga hembygdsförening  Uppdaterad  2014-09-09  Här verkar FFK:hembygd
klicka på
Korsberga så får du en
mer detaljerad karta.
Föreningen äger/hyr dessa byggnader ansvarar för drift och underhåll.                     Klicka på bilderna för mer information.

Uppdaterad 2014-09-09

Nya gästboken.
Bildalbum. Film, Tal-böcker
Hembygdsforskning
Hembygds litteratur mm.
Hembygdsgårdar.

Dialekt /folkminnen
Industriminnen
Föreningar
Skolkort och skolhistoria.

Styrelse
Länkar

Arkivet (här finns alla våra webbsidor gamla som nya)
Kontakta oss

Dimbo Fornminnes och Hembygdsförening


 
 

 .
 

En del människor tror att historien är avslutad, Att vi redan vet allt vi behöver veta om det förflutna, De har fel. Historien bestäms alltid i efterhand och varje generation har sin egen tolkning,
Dick Harrisson.

http://internetkunskap.se/

Digidel 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

"Kulturarvet ska finnas på nätet" - IDG.se


Senaste nytt!

Ny bok!

Boken om Fröjered, säljes av Återbruket, Tidaholm 350 kr

 

Uppdaterat 2011-04-28 Doc/Sockenstemma.htm

Ny sida skolhistoria Fröjered Fridene Korsberga.

Fröjereds historia Stenarbetarna/Stenkrossen på 1930 talet Annefors.htm
Klicka på bilden och lyssna på vad vi har att berätta om denna bild.
Större bild länken ovan.

http://internetkunskap.se/

Skjutshållning och Gästgiveri .mp3

Fattigt folk mm. mp3

Tro och veta. mp3

Pengar och myntväsen .mp3

 Pengar och  myntväsen.mp3

Jakten och fisket betydelse i folkhushållet .mp3

2 delen jakten och fisket betydelse i folkhushållet .mp3

Förteckning över alla JM. uppteckningar och gjorda ljudinspelningar.

Digidal 2013 - En kampanj för digital delaktighet i Sverige

"Kulturarvet ska finnas på nätet" - IDG.se

Per Valström  från höstmötet .htm

Ny start/lenk-sida hembygdsforskning Ram 1848 Sockenstämma .htm

Förteckning över alla ljudfiler/talbok,  filmer & fotoalbum   skapade av Arne Möller. Alla bildalbum. filmer. talböcker.

Vikingatema i Ekehagens forntidsby Åsarp 2010-07-03.

Pensionärs orienterare i Hjobygden Skaraborg. Film å foto Arne Möller.

Bilder från styrelsemöte och hembygds träffen i Fridene 28 juni.

Erbjudande DVD skivan "FFK-hembygdsvideo 2010"  Film och ljudupptagningar för 150:- fullmatad 4.35 GB. 8 st. video format MPEG2 och 3 st. ljudupptagningar format mp3. Klicka påremsan för mer informtion.

 Protokollsbok Korsberga kommunalstämmor 1863-1881. 127 bilder = 251 sidor. Här har du lite å bita  tag i. Är det någon som känner för å skriva av protokollen eller valda delar så vill jag gärna att du skickar en kopia.

Välkommen till den nya startsidan nu är domännamnet ffk-hembygd.se det du ska knappa in i webbläsarens adressfält. Äntligen.
Nu finns en ny gästbok . Äntligen.
Nya gästboken.

Gratis online översättningstjänst för hela värld
http://www.microsofttranslator.com/Default.aspx 

Annefors tegelbruket.htm med nytt superbra bildspel.

Bildgalleier på one.com  och hjelper.htm 

Inbjudan till facebook gruppen FFK-hembygdsvänner .htm

FFK-hembygd sida Hembygdsforskning

Extrabilder till  Orlekeboken

Godis för släktforskare hämtat ur hembygdsarkivets gömmor Kavlås Kalkbruk/Bredegårdens kalkbruk/ Ramsida

<<<till topp<<<
Hembygdsvänner Orlekeboken  
 Pris: 100 kr.   Upplaga 350 ex.  170 sid.
Boken finns att köpa på Återbruket i Tidaholm  tele: 0502-12702.

 

Förtecknig över Johan Möllers svar på Dialekt och folkminnesarkivets
 frågelistor samt alla ljud filer som är färdiga. http://ffk-hembygd.se/A/Dialekt/ForteckningJM.htm  Det är som ni förstår  unikt att ha tillgång till dessa språkliga belägg och sådan mängd dessutom. Vi har skaffat oss ordentligt med Webb utrymme så jag kommer att läsa in efter hand. Vi hörss AM.

Befolkningen i Orleka by och hemmanen Marietorp. Eldslyckan. Torstentorp, med torp, backstugor, Soldat boställen.
Från 1740 har prästerskapet pliktskyldigt registrerat och bokfört socknens innevånare och lantmäteriets tjänstemäns har karterat bygderna, idag en kulturskatt som tillhör oss alla. Utforskat och sammanställt av Arne Möller 2008  Klicka och håll till godo.
OBS använd Explorer så fungerar det bäst.

Orleka/Studiecirklar/RamSidan.htm

http://ffk-hembygd.se/A/Annefors/brandforsakring1810.htm

Styrelsemöten 2014

31/3 kl. 19.00 Tegelskolan Korsberga 

23/6 kl. 19.00 Soldattorpet Klämmesbo

15/9 kl.19.00 Tegelskolan Korsberga

12/1 2015 kl 19.00 Tegelskolan Korsberga

 

   

 

Efterlysning
foton från bygden för kopiering.
Även dia och negativ.
Skicka gärna bilder till oss via E-post.

Ordf. Henry Friberg Rusarpsv. Korsberga 544 92 Hjo
0503-40139

Kontakta oss

<<<till topp<<<

 

 

 

Projekt och arbeten.

Arbetskvällar normalt på   måndagar. 
Arbetsledare och kontaktman är 
 Ordf. Henry Frib
erg tele 0503 - 40139 Aktuella arbetsprojekt : vård av byggnader och föremål mm.
 

Aktiviteter 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Hembygdsforskning:
Dataanvändare/fildelare ni får gärna kopiera och utforska FFK-hembygd för eget bruk, det finns mycket som är arkiverat på datorn som ni kan ha glädje av.
Datamängden är stor så jag rekommenderar att du skaffar en extern hårddisk och att du kontaktar föreningen.
Kontakta Bengt-Åke Norberg 0502-30093.
Mail adress: Här

 

 

Ny studiecirkel i Fridene  Vi forskar om Fridene och Blikstorp. Träffas var 3:e onsdag. Start 15/1 kl 19

Kontakta Yvonne            0502-30093

 

 

 

 

 

 

Vi är en aktiv förening med 170 medlemmar,
som bildades 17 januari 1973
Vi har ett eget museum, i Korsberga. Hembygdsgård med skolmuseum, smedja och skifteslada i Fridene.
Visthusbod och drängstuga vid prästgården i Fröjered.
Vårt välbevarade soldattorp ligger uppe på Hökensås sluttning.

<<<till topp<<<

 

Föreningens ändamål

§2

Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska grundpelare, humanism, demokrati och solidaritet.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö, så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

Hembygdsföreningen skall arbeta för:

att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur och natur arv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

att kultur och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

att värna om kultur, miljö tradition och hävdvunnen sed i samband med samhällsförändringar.

att värna och vårda de byggnader och inventarier som den är satt att förvalta.

Föreningens nya stadgar antagna vid årsmötet 2004 03 17.

gästboken  <<<till topp<<<

   

<<<till topp<<<